Home

Uveïtis betekenis

Uveïtis is een ontsteking van de uvea, een inwendig onderdeel van het oog. Ontstekingen van de uvea (deze bestaat uit de iris, het corpus ciliare en de chorioides) hebben zeer uiteenlopende oorzaken en worden samengevat onder de term uveïtis Uveïtis is een inwendige oogontsteking van één of meerdere lagen van de uvea (uvea=vaatvlies; itis=ontsteking). Het glasvocht en/of het netvlies kunnen ook meedoen bij het ziekteproces. Omdat uveïtis een verzamelnaam is voor alle inwendige oogontstekingen en een uitermate complexe aandoening is, is de uitleg algemeen gehouden Uveïtis betekent ontsteking van het vaatvlies van het oog en aanliggende structuren. Hieronder vallen iris, vaatvlies (choroidea), netvlies (retina) en oogzenuw. Uveïtis kan in ernstige gevallen tot slechtziendheid leiden. Mensen met uveïtis klagen vaak over een vermindering van het gezichtsvermogen van één of beide ogen

Uveïtis - Wikipedi

 1. dering van het gezichtsvermogen van een of beide ogen. Ze zien wazig, hebben last van zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Een aantal mensen kan het licht niet goed verdragen. Soms is het oog pijnlijk en rood. Uveïtis.
 2. Een uveïtis is een ontsteking in het oog. Hierbij zijn de uvea-structuren (iris, straallichaam en vaatvlies) van de oogbol ontstoken, maar ook het netvlies, de bloedvaten in het netvlies en het glasvocht kunnen ontstoken zijn
 3. uveïtis. Een verzamelnaam voor alle inwendige ontstekingen in het oog (uitspraak: uu-vee-IE-tis). Bij een uveïtis is het oog rood en pijnlijk en zie je meestal wazig. Uveïtis kan in één oog voorkomen, afwisselend in een van beide ogen en in beide ogen tegelijkertijd
 4. uveïtis betekenis & definitie. Een verzamelnaam voor alle inwendige ontstekingen in het oog (uitspraak: uu-vee-IE-tis). Bij een uveïtis is het oog rood en pijnlijk en zie je meestal wazig. Uveïtis kan in één oog voorkomen, afwisselend in een van beide ogen en in beide ogen tegelijkertijd

Betekenis uveitis Er is al veel gezocht naar de betekenis van uveitis en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Uveitis (inwendige oogontsteking) Overige ziekten / verschijnselen. Ch.Bonnet, illusies/hallucinaties, Lichtsensaties; Droge ogen: syndroom van Sjögren; Shaken baby syndroom, Coloboom; Albinisme; Myotone dystrofie (Curschmann-Steinert) Oogbol: te klein / te groot oog; Slaap apneu en oogverschijnselen; Hoofdpijn, migraine; Tijdelijk verlies van het zich

Inwendige oog-ontsteking, uveitis, (regenboogvlies

Uveitis kan plotseling beginnen met een pijnlijk, rood oog of geleidelijk met steeds waziger gaan zien. Het kan in één oog voorkomen, afwisselend in één van beide ogen of in beide ogen tegelijkertijd. Uveitis kan samengaan met glaucoom (hoge oogboldruk) Betekenis uveitis. Wat betekent uveitis? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord uveitis. Je kunt ook zelf een definitie van uveitis toevoegen. 1: 1 0. uveitis (Engels: Uveitis) ontsteking van het regnboogvlies van het oog. Bron: gezondheidsplein.nl: 2: 0 0. uveitis De behandeling van uveïtis is vooral gericht op onderdrukken (tot rust brengen) van de ontsteking en voorkomen van (vaak onherstelbare) schade. Er is geen medicijn om uveïtis te genezen. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de soort uveïtis, van de ernst en het beloop; De behandeling kan soms levenslang zij Geneesmiddelen die door een werking in de nier de natrium- en wateruitscheiding verhogen. Ze worden onder andere toegepast bij een tekortschietende pompwerking van het hart (hartfalen) en bij hypertensie (hoge bloeddruk)

Uveïtis - UMC Utrech

Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog (uvea). Alle vormen van uveïtis kunnen leiden tot een tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. Het vaatvlies (uvea) is het vlies dat de bloedvaten van het inwendige oog bevat. Het is het middelste laagje van het oog en. In een cohort van naar de tweede lijn verwezen Oostenrijkse patiënten met een uveïtis (n = 2619) bleek dat de gemiddelde leeftijd waarbij uveïtis optrad 39 jaar was (80% trad op tussen de leeftijd van 17-60 jaar, de jongste was 1 jaar). Uveitis anterior betrof 59% van de patiënten. Bij hen werd bij 39% geen enkele oorzaak gevonden Uveitis kan veroorzaakt worden door een infectie of het kan onderdeel zijn van een andere onderliggende aandoening. Naar schatting wordt ongeveer 10% van alle blindheid en slechtziendheid veroorzaakt door uveitis. Bij kinderen kan de presentatie afwijken. Juridische betekenis van richtlijnen

glaucoom Oogziekte, gekenmerkt door onder andere een verhoogde druk van het vocht in de oogbol. Glaucoom kan de oogzenuw beschadigen en leiden tot uitval van een deel van het gezichtsveld en, ten slotte, tot blindheid als het niet bijtijds behandeld wordt Iridocyclitis of regenboogvliesontsteking is een ontsteking van de iris (regenboogvlies) waarbij ook het straalvormig lichaam (corpus ciliare) is aangedaan. Is dat laatste niet het geval, dan spreekt men van iritis, een van de drie basisvormen van inwendige oogontsteking (uveïtis)

Betekenis Uveïtis

Hoe om te zeggen uveitis Engels? Uitspraak van uveitis met 2 audio-uitspraak, 4 synoniemen, 3 betekenis, 10 vertalingen, 1 zin en nog veel meer voor uveitis Online vertaalwoordenboek. NL:uveitis. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Uveïtis (inwendige oogontsteking) Het Oogziekenhuis

Uveitis vertaling in het woordenboek Duits - Nederlands op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen De betekenis van uveïtis anterior vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van uveïtis anterior gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog. Een aantal dieren kan het licht niet goed verdragen, soms is het oog pijnlijk en rood. Uveïtis kan heel plotseling beginnen met een pijnlijk, rood oog of met zeer geleidelijk waziger zien. Het kan in één oog voorkomen of afwisselend in één van beide ogen, of in beide ogen tegelijkertijd

Uveitis is een ontsteking van de uvea waaronder de iris, het corpus ciliare en de chorioidea met de retina. De incidentie van uveitis in Nederland is niet bekend. Lange tijd heeft men gedacht dat de incidentie van uveitis in de Westerse wereld tussen de 15 en 20 per 100.000 persoonjaren lag. Recent hebben Gritz e Uveïtis. Bij patiënten met uveïtis is in 3 tot 7% sarcoïdose als oorzaak aan te tonen. Deze patiënten meldden zich bij een oogarts met in eerste instantie klachten van de ogen en geen verdere tekenen die op sarcoïdose wezen. Vaak zijn er verder nauwelijks of geen algemene verschijnselen Patiënten met synechie hebben meestal een onderliggend onstekingsproces. Posterieure synechie is het gevolg van keratitis (ontsteking van het hoornvlies van het oog), uveïtis (ontsteking van de uvea, de middelste laag van het oog), glaucoom (verhoogde intra-oculaire druk) of cataract (staar: troebele ooglens)

Andere klachten bij SpA zijn uveïtis (oogontsteking, komt voor bij zo'n 20% van de patiënten) en colitis (darmontsteking zoals bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa). Zeer zeldzaam zijn ontstekingen van de hartspier en van de hoofdslagader (aorta). Het duurt gemiddeld zo'n 7 jaar voor de juiste diagnose gesteld wordt De biologische betekenis van HLA-moleculen is gelegen in de regulatie van de cellulaire immuunrespons tegen lichaamsvreemde structuren, (AUA): acute uveïtis anterior is een aandoening van het oog met ontsteking van het regenboogvlies, straallichaam en vaatvlies van het oog. 4) Birdshot chorioretinopathie:. Het wordt soms gebruikt bij oogontsteking binnen in het oog (uveïtis) en bij sarcoïdose. Bron: Apotheek.nl. naproxen. Naproxen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend Bij epididymitis treedt een pijnlijke ontsteking (infectie) van de bijbal op. Pijn, zwelling en roodheid van het scrotum zijn enkele symptomen van de aandoenin AbbVie's onderzoek concentreert zich op op een aantal ziektebeelden waarin we onze expertise hebben bewezen, waaronder Spondyloartritis

Sarcoïdose is een ziekte waarbij er vaak onverwacht ontstekingen ontstaan in organen en weefsels van ons lichaam. Bij zo'n ontsteking worden er veel afweercellen aangemaakt (witte bloedlichaampjes), die zich ophopen. Zo'n ophoping noemen we een granuloom. Bij de meeste mensen met sarcoïdose verdwijnen de granulomen vanzelf, soms zonder dat ze er überhaupt iets van hebben gemerkt. Andere. Een onbehandelde ontsteking van de iris (uveitis of iridocyclitis) kan ernstige gevolgen hebben zoals vertroebeling van de ooglens (cataract) en blindheid. Als de aandoening vroegtijdig behandeld wordt, zijn er meestal geen blijvende gevolgen. Amyloidose Bij een kleine groep kinderen met systemische JIA kan AA amyloidose optreden Uveïtis anterior is de meest voorkomende klacht buiten de gewrichten en een teken dat vaak optreedt vóór gewrichtsklachten. Uveïtis ontstaat plots uit het niets. Er is geen voorafgaand ongeval dat de ontsteking aan het oog verklaart. Zelden worden beide ogen aangetast, meestal komt uveïtis aan 1 oog voor. De klassieke klachten bestaan uit

Wat is de oorzaak van glaucoom? De oorzaak van glaucoom is meestal een te hoge oogdruk.Glaucoom wordt dan ook vaak verhoogde oogdruk genoemd. Maar glaucoom kan ook ontstaan zonder dat er sprake is van een te hoge oogdruk (normale oogdruk glaucoom) Uveïtis. Voor de uitleg van een uveïtis: Is de kat gezond, dan hebben dergelijke plekjes in de iris bij de kat naar de huidige inzichten geen directe betekenis en hebben deze katten niet meer of minder kans dan andere katten om slachtoffer te worden van deze gevreesde ziekten. Aandoeningen van de cornea (hoornvlies) Cornea.

'Hoelang blijf je nog?' heeft de voorkeur. Hoe lang wordt los geschreven als het een lengte of afstand aanduidt ('van welke lengte'). Als één woord verwijst hoelang naar een tijdsduur ('van welke tijdsduur, gedurende welke periode'). In de uitdrukking tot hoelang ('tot wanneer') is hoelang ook één woord. Voorbeelden: Ik weet niet hoe lang mijn broer is BEHANDELINGSREGIMES. Zelfs een populatie M. tuberculosis, die nog nooit in contact met tuberculostatica is gebracht, bevat tussen 0,001 en 0,0001 micro-organismen die resistent zijn tegen enig tuberculostaticum. Een caverne kan dus 100 tot 10.000 primair resistente mutanten herbergen. Daarom is het noodzakelijk bij de behandeling van actieve tuberculose (recente ziekteverschijnselen, positief. Pupilverwijding (medische term: mydriasis) geeft aan dat de pupil of pupillen vergroot is.Dit is een normale reactie in een donkere omgeving, maar kan ook veroorzaakt worden door gebruik van medicijnen, alcohol of drugs.; Pupilvernauwing (medische term: myosis) geeft aan dat de pupillen klein zijn.Pupilvernauwing treedt op wanneer er veel omgevingslicht is, maar kan ook gevolg zijn van gebruik.

Video: Wat is de betekenis van uveïtis - Ensi

uveïtis - de betekenis volgens Dokterswoordenboe

Wat hebben gewrichtsaandoeningen als reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew, syndroom van Sjögren, lupus erythematodes (LE) en artritis psoriatica met elkaar gemeen? Het gaat in alle gevallen om een auto-immuunziekte. Bij deze groep van aandoeningen bent u in principe uw eigen ziekteverwekker Met name bij uveïtis, een inwendige oogontsteking, lijkt het immuunsysteem betrokken te zijn, maar ook bij andere oogaandoeningen zoals retinitis pigmentosa (RP), leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) en glaucoom wordt een rol van het immuunsysteem verondersteld Wat zijn auto-immuunziektes? Uw immuunsysteem bestaat uit een grote groep verschillende cellen en eiwitten. Deze cellen en eiwitten ruimen infecties op en ruimen overbodige celresten op. Een goed werkend immuunsysteem moet dus infecties en overbodige celresten kunnen herkennen

Birdshot chorioretinopathy now commonly named birdshot uveitis or HLA-A29 uveitis is a rare form of bilateral posterior uveitis affecting both eyes.It causes severe, progressive inflammation of both the choroid and retina.. Affected individuals are almost exclusively Caucasian and usually diagnosed in the fourth to sixth decade of their lives een veroorzaker die ondanks alle techniek en kunde niet aangetoond kan worden. Een hersenontsteking wordt meestal veroorzaakt door een virus, soms door een bacterie. Vaak na of tijdens een virusinfectie elders in het lichaam. Het wordt ook wel gezien als een reactie van het immuunsysteem zelfs na een inenting Wazig zien is een veel voorkomend probleem. Sommige mensen hebben continu last van een wazig zicht; bij andere treedt wazig zien plotseling en/of tijdelijk op. Het kan zelfs zo zijn dat bestaande wazigheid plotsklaps verergert Hieronder vind je 5 oorzaken van (plotseling) wazig zien 1. Verziendheid of bijziendheid = wazig zicht Wazig zien wordt i Over Medicinfo. Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen De term uveïtis in de gebruikelijke betekenis omvat alle oorzaken van intra-oculaire ontsteking. Als gevolg hiervan kan uveïtis een acute, voorbijgaande of chronische toename van de intraoculaire druk ontwikkelen

Wat betekent uveitis? Watbetekentditwoord

Sarcoïdose uveïtis laat vaak, in 46% van de gevallen, een typisch beeld zien van mutton fat precipaties, geelachtige ophopingen van ontstekingscellen op het cornea endotheel, irisnoduli en ontstekingscellen en proteïnen (cells and flare) in de voorste oogkamer Een belangrijke extraarticulaire aandoening die bij deze ziekten optreedt, is uveitis anterior acuta (UAA) of acute iridocyclitis Vertalingen van 'to utilize' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen 1 Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van uveitis. Inhoudsopgave Inleiding Doelgroep en doelstelling.. 4 Samenstelling werkgroep.. 4 Werkwijze werkgroep.. 5 Wetenschappelijke onderbouwing 6 Disseminatie en implementatie. 8 Juridische betekenis van richtlijnen.. 8 Herziening. 8 Bijlagen.. 8 Literatuur 8 1

Bij systemische autoimmuunziekten kunnen auto-antistoffen voorkomen gericht tegen onderdelen van de celkern (anti nuclear antibodies, ANA), of het cytoplasma.Sommige daarvan, zoals anti-dsDNA (anti-dubbelstrengs DNA), zijn sterk geassocieerd met een bepaalde auto-immuunziekte (zoals SLE in geval van ds-DNA). Een subgroep van de anti-nucleaire factoren wordt ENA (extraheerbare nucleaire. Dit is een onderzoek van het specialisme Radiologie. Radiologie gebruikt vier soorten onderzoek om afwijkingen in uw lichaam goed in beeld te brengen: röntgenonderzoek, echografie, CT-scan en MRI. De radiologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben brede ervaring, in het bijzonder met onderzoeken naar borstkanker, longziekten, maag-darm-lever aandoeningen en complexe radiologische. Chronische granulomateuze ziekte is een erfelijke aandoening van de afweer. De oorzaak is een verandering in het DNA (erfelijk materiaal). De kenmerken verschillen per persoon. Het afweersysteem beschermt ons lichaam tegen ziekteverwekkers Sclera - Thema:Geneeskunde - On line encyclopedie - Weet u, wat wat is? Alles, wat u al altijd had willen weten

Episcleritis, scleritis en ontsteking, roodheid, pijnlijke

Uveitis: inwendige chronische oogontstekinge

De betekenis van het aantonen van D. fragilis bij kinderen met chronische buikpijn is onduidelijk. Onderzoek naar de aanwezigheid van deze parasiet bij kinderen met chronische buikpijn, zonder bijkomende klachten als diarree, wordt daarom niet aanbevolen Uveïtis betekent ontsteking van de uvea, zowel van infectieuze als van niet infectieuze 5 origine. Meestal echter wordt de term uveïtis gebruikt als verzamelnaam voor alle intraoculaire ontstekingen met inbegrip van ontstekingen van de retina (retinitis), het glasvocht (vitritis) en de papil van de oogzenuw (papillitis) lamotrigine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Bij alle vormen van focale (voorheen partiële) epilepsie zijn carbamazepine, lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine en valproïnezuur middelen van eerste keus als onderhoudsbehandeling. Middelen van tweede keus zijn brivaracetam, clobazam (alleen als 'add-on'), gabapentine, perampanel, pregabaline, topiramaat en.

 • Cabo Roig strand.
 • Poetsdoek wringer.
 • Kerstversiering maken voor buiten.
 • Koninkrijk Hannover.
 • Quran download free in Arabic.
 • Meld Misdaad Anoniem hennep.
 • Verjaardagsuitje vrouw.
 • Houtprijzen 2019.
 • OPG tandheelkunde.
 • PUBG Reddit.
 • Berget Lewis partner.
 • Krëfel Knokke uitverkoop.
 • Monotremes.
 • Koelcel kopen.
 • Titanic Behind the Scenes.
 • Sinus venosus defect.
 • Schildklier test Kruidvat.
 • Sugar Rush Amsterdam.
 • Invalshoeken Aardrijkskunde.
 • BMW X1 facelift.
 • WoW tbc download.
 • Playmobil zwarte draak 4838.
 • Rammstein clip sonne.
 • Ronde doos 30 cm.
 • BWA meaning.
 • Meet the Robinsons IMDb.
 • Foute service Squash.
 • Hoe ziet een event recorder eruit.
 • Bedrijven met veel expats.
 • Hoekkast keuken afmetingen.
 • Kraamzorg Eindhoven.
 • Plantgoed kopen.
 • Maandverband gevaarlijk.
 • Bloedneus hersenen.
 • Poetshuis gezocht.
 • Creative Cosmetics review.
 • Lana Del Rey & Chris Isaak.
 • Daily news Sri Lanka.
 • Tom Oakley.
 • Kurkuma Paste.
 • Ex politieagente model.