Home

Ziekte van mens op dier

Zoönosen zoals covid ontwikkelen zich in gebieden waar mens en dier in groten getale dicht op elkaar leven. Gebieden als Nederland, zo hebben onderzoekers al diverse malen gewaarschuwd. Maar die.. Er zijn een aantal typen (serovars) van de bacterie Leptospira die ziekte veroorzaken, ieder met hun eigen gastheer. Vooral muizen en ratten zijn een bekend reservoir van leptospiren, die modderkoorts en ziekte van Weil bij de mens veroorzaken, maar ook runderen kunnen leptospiren bij zich dragen (die melkerskoorts bij de mens veroorzaken) Een zoönose is elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op mensen. Dieren spelen dus een essentiële rol bij het in stand houden van zoönotische infecties in de natuur. Zoönosen kunnen bacterieel, viraal of parasitair zijn of onconventionele agentia omvatten. Zoönosen zijn vaak diersoortspecifiek en hebben meestal consequenties voor de volksgezondheid. Het woord zoönose is afgeleid van de Griekse woorden zoön en nosos. Veel fulminant verlopende.

Wetenschappers: Ziektes die overdraagbaar zijn van dier op

Tularemie is een zoönose (ziekte die van dier naar mens kan overgaan) die met name op het noordelijk halfrond voorkomt. In Nederland is de ziekte lang niet aangetoond, maar sinds 2013 worden in Nederland besmette hazen gevonden en is een aantal gevallen van tularemie bij mensen beschreven AIDS-HIV komt oorspronkelijk van een apensoort. MERS, een voor de mens dodelijke luchtweginfectie door een coronavirus, bleek uiteindelijk bij kamelen te ontstaan. Pokken is uitgeroeid in de wereld door iedereen te vaccineren met een koeien-pokkenvirus, maar in veel landen bestaan die koeienpokken nog steeds Bij de mens veroorzaakt de infectie in eerste instantie knobbeltjes en blaasjes in de buurt van de beet of krab. Later kunnen vergrote, soms abcederende lymfeklieren ontstaan. In 90% van de gevallen is kattenkrabziekte een onschuldig ziektebeeld met alleen lokale huidafwijkingen en lymfadenitis Lyme‐borreliose, beter bekend als de ziekte van Lyme, is de meest voorkomende door teken overgedragen infectie in Europa. Spirocheten, spiraalvormige bacteriën, zijn verantwoordelijk voor de ziekte en kunnen door besmette teken door middel van een beet op mens of dier worden overgedragen

Leptospirose RIV

Dieren kunnen infectieziekten overbrengen. Een klein deel is besmettelijk voor de mens. Dan spreek je van zoönosen. Deze film beschrijft hoe je de ziektes ku.. Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van deze besmetting bij nertsen op de gezondheid bij mensen is op dit moment verwaarloosbaar. Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie. Voorzorgsmaatregel. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat het virus zich op deze nertsenbedrijven. Het coronavirus is het meest recente voorbeeld van een ziekte die overspringt van dier op mens, de zogenoemde zoonösen. Maar er zijn er veel meer, denk aan Q-koorts of de ziekte van Lyme Eén van de ziektes waar je hond tegen gevaccineerd kan worden is de ziekte van Weil. Deze ziekte wordt ook wel Leptospirose genoemd, omdat hij veroorzaakt wordt door de Leptospira-bacteriën. Het is een gevaarlijke aandoening die ook besmettelijk is voor de mens Naar de vorm is ze een variatie op de klassieke definitie van de mens, die hem als een specifiek soort dier opvat: het redelijke dier, animal rationale. De mens behoort tot het genus van de dieren.

Zoönose - Wikipedi

 1. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Een groot gedeelte van de Nederlandse teken is besmet met deze bacterie en kan de infectie overbrengen: op mens én hond. Ongeveer 90% van de mensen die worden besmet met Borrelia wordt ziek
 2. Van 1 april tot half september is Swiffers Hoeve weer elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag open van 13.00 tot 16.00 uur! Iedereen, jong en oud, is welkom om te knuffelen met de dieren. Het terras is weer klaar om van de zon te genieten! Swiffers Hoeve op bezoek bij 't Huis aan de Poel in Amstelveen (Het Parool - zaterdag 13 december 2019
 3. Dit overzicht behandelt de nieuwste ontdekkingen op het gebied van infectieziekten, de prionziekten bij koeien (gekke koeienziekte, BSE), schapen en de mens. Tevens geeft het inzicht in de infectieziekten bij mens en dier waarbij de grote ontdekkingen van de 20-ste eeuw zijn: 1. Dat de prionziekte BSE van koeien ook de mens heeft besmet 2
 4. Voorbeelden van infectieziekten die van dieren zijn overgesprongen op mensen: zoönosen. Denk aan de ziekte van Lyme Een aantal ziektekiemen die van dier naar mens overgaan,.
Schapendrijven op locatie? Kies zorgvuldig bij wie

Afhankelijk van de aard en de besmettelijkheid van de ziekte, worden maatregelen getroffen als besmetting met een specifieke dierziekte wordt bevestigd. Dit kunnen isolatie en behandeling van het betreffende dier zijn, maar het kan ook voorkomen dat alle dieren op de boerderij geruimd moeten worden De ziekte van Lyme is besmettelijk van teek naar mens of (huis)dier. Mensen kunnen elkaar niet besmetten en de ziekte wordt ook niet overgedragen van (huis)dier op mens. Bij het verwijderen van teken van honden lopen mensen geen risico op besmetting

Tularemie (hazenpest) - WU

Schurft van een dier krijgen? Een hond, kat, paard of vogel kan ook schurft krijgen alleen is dat een andere type dan bij de mens. Dat neemt niet weg dat ook die schurft jeuk zal veroorzaken, maar niet bij een mens overleeft. Behandeling van schurft Als u denkt dat u schurft hebt, gaat u zo snel mogelijk naar de huisarts Besmetting van dier op dier kan tot stand komen via bijtwonden, krabben of zogen. Het virus kan zeker veertien dagen overleven in dode dieren, en bij lage temperaturen zelfs nog langer. Dieren met rabiës krijgen dezelfde ziekteverschijnselen als mensen, waarbij honden en katten met name rabiës furiosa krijgen, terwijl landbouwhuisdieren meestal rabiës paralytica ontwikkelen

Overdraagbaar ziektes tussen mens en dier - MAX Vandaa

De NVWA bestrijdt ziektes van dier op mens of andersom (zoönosen) zoals salmonellose, Q-koorts of hondsdolheid. Daarbij is regionale samenwerking onmisbaar. Hieronder ziet u hoe de samenwerking tussen de NVWA, de GGD, het RIVM en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) verloopt Veel van onze dodelijkste ziekteverwekkers maakten ooit de sprong van dier naar mens. Hoe is dat mogelijk en wat kunnen we ertegen bestaat het risico dat ziekteverwekkers van de dieren worden overgedragen op de mens, soms met dodelijke gevolgen. Gezondheid COVID-19 virus dieren tropische ziekte. Gepubliceerd op: 14 februari 2020. Dit.

Ziekten van mens en dier Huisarts & Wetenscha

 1. Vogelpest en de dollekoeienziekte en haar variant bij de mens, de ziekte van Creutzfeld-Jakob, zijn de meest bekende voorbeelden van ziekten die worden overgedragen van dier op mens. Ook SARS is mogelijk een voorbeeld, hoewel het nog niet bewezen is dat civetkatten een rol spelen in de overdracht van de ziekte naar mensen
 2. Een epidemie (Grieks: epidémios, wat betekent: over de (gehele) bevolking) is een verschijnsel dat meestal in ongunstige zin optreedt in een kleiner of groter gebied van mens of dier.Het begrip wordt in het bijzonder gebruikt wanneer een ziekte in een grotere frequentie dan normaal voorkomt. In eerste instantie werd het begrip uitsluitend voor besmettelijke ziekten gebruikt, maar later ook.
 3. Microben van dieren springen op ons over en maken ons ziek. Een paar zieken besmetten andere mensen, maar niet effectief, dus de keten stopt. De ziekte groeit bijna uit tot een mensenziekte en zou alleen nog een laatste zetje nodig hebben. Dat geldt voor o.a. vogelgriep en het nipahvirus. Pandemie. De microbe gaat van dier op mens over en.
 4. Dieren kunnen infectieziekten overbrengen. Een klein deel is besmettelijk voor de mens. Dan spreek je van zoönosen. Deze film beschrijft hoe je de ziektes ku..
 5. Dieren kunnen infectieziekten overbrengen. Een klein deel is besmettelijk voor de mens. Dan spreek je van zoönosen. Deze film laat zien hoe je deze ziekten k..
INFECTIEZIEKTES - WorldWideWelfare

De ziekte van Lyme: gevaarlijk voor mens én dier

 1. Wetenschappers die ziektes die overspringen van dier op mens onderzoeken, waarschuwen dat er snel sprake is van een volgende pandemie als we ons gedrag niet veranderen
 2. Ziekte van weil hond op mens. Ziekte van Weil bij de hond (leptospirose) De ziekte van Weil is een van dier op mens overdraagbare, besmettelijke ziekte (zoönose) die ernstige gevolgen kan hebben. In Nederland is de aandoening ten gevolge van goed vaccinatiebeleid zeldzaam. Mensen en (ongevaccineerde honden) zijn gevoelig voor Leptospirose
 3. De ziekte van Weil is een van dier op mens besmettelijke ziekte die ernstige gevolgen kan hebben. Sinds 2014 zien we een toename van meldingen van de ziekte van Weil. Leptospiren leven in de nieren van hun natuurlijke gastheer, vaak zonder deze ziek te maken, en worden uitgescheiden via de urine. De bacterie kan enkele [
 4. Schapenteken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen van herten op mensen. Spillover van David Quammen verscheen eerder onder de Nederlandse vertaling Van Dier naar Mens

Bij lichamelijk onderzoek vindt men bij een deel van de patiënten lymfadenopathie en/of hepatosplenomegalie. Ondanks behandeling treedt in 5-10% van de gevallen een relapse van de ziekte op. Dit wordt doorgaans niet veroorzaakt door resistentie tegen de gebruikte antibiotica Een minder bekende, en onderschatte, virusziekte die van dier naar mens kan worden overgedragen is het Ecthymavirus, dat de ziekte zere bekjes bij schapen veroorzaakt. Na contact met schapen kunnen er zweerachtige wondjes ontstaan, vooral op de handen Ook nummer 6 op onze lijst brengt een levensgevaarlijke ziekte over op de mens. De roofwants kan gemeen bijten. Als hij mensenbloed zuigt, kan hij de ziekte van Chagas overbrengen, een tropische vectorziekte. Elk jaar overlijden er 12.000 mensen aan. 5. Zoetwaterslakken: meer dan 20.000 dode Ziekte van Weil bij de hond (leptospirose) De ziekte van Weil is een van dier op mens overdraagbare, besmettelijke ziekte (zoönose) die ernstige gevolgen kan hebben. In Nederland is de aandoening ten gevolge van goed vaccinatiebeleid zeldzaam. Mensen en (ongevaccineerde honden) zijn gevoelig voor Leptospirose. Katten krijgen de ziekte niet. Honden die besmet worden met de klassieke vormen [ De overdracht van dier op mens kan verlopen via het eten van besmet dierlijk zenuwweefsel inmiddels berucht is de prion ziekte BSE (gekkekoeien ziekte). Er zijn ook andere dierlijke prion varianten, bijvoorbeeld scrapie bij schapen en geiten of FSE (gekkekatten ziekte). De diagnose dementie op basis van de ziekte is moeilijk te stellen

Van een tekenbeet op zich wordt het dier normaal gesproken niet ziek, Een tekenbeet bij de mens Het eerste teken van ziekte van Lyme is een rode uitbreidende plek rond de teek. Hierna kan de hond kan maanden tot jaren (of zelfs levenslang) symptoomloos zijn De Ziekte van Lyme bij de hond, is een ernstige aandoening , maar ook bij mensen wordt deze aandoening met enige regelmaat vastgesteld. Het wordt veroorzaakt na een besmetting van de Borrelia bacterie na de beet van een teek. We zien het steeds vaker in Nederland voorkomen.. 'Zoön' is 'dier', 'nosos' is 'ziekte'; zeg maar 'dierziekte'. Dieren kunnen infectieziekten op elkaar overbrengen. Een klein deel van die infecties is (zeer)besmettelijk als ze overgedragen worden op een mens. Dat noemt men 'zoönose'. In HP/DE TIJD van december 2012 lees ik dat het woord 'zoönose' nauwelijks bekend is

Ziekte van Weil Medisch Centrum Voor Diere

 1. Is de beet van een dier of mens die reumatische aandoeningen (zoals reuma, polymyalgie en jichtaanvallen), darmziekten (namelijk colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn), het (zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing en het adrenogenitaal syndroom). Als men het op deze manier gebruikt heet.
 2. De ziekte van Weil is een bacteriële infectie die wordt veroorzaakt door leptospiren en die wereldwijd voorkomt bij onder andere knaagdieren, rundvee, honden en mensen. Afhankelijk van het geografisch gebied komen verschillende typen leptospirose veroorzakende bacteriën voor
 3. In ongeveer 1 op 10 gevallen kan de ziekte leiden tot beschadiging van lever en nieren, acute hartproblemen en hersenvliesontsteking (meningitis) op (men spreekt dan ook van de Ziekte van Weil). Onbehandeld kent deze vorm van de ziekte een sterfte van orde van grootte van 5 à 10%
 4. De ziekte van Weil is een vorm van leptospirose, maar er zijn ook andere ziektes die het gevolg kunnen zijn van een besmetting met de bacterie leptospira. Zoönose De ziekte van Weil is een zogenaamde zoönose. Dit is een infectie ziekte die via een dier wordt overgedragen op een mens. Hoe vaak komt de ziekte van Weil voor
 5. In Van dier naar mens neemt David Quammen de lezer mee op een adembenemende speurtocht naar de verwekkers van deze ziekten. Hij doet verslag van avontuurlijke onderzoeken in het veld - vleermuizen vangen in China, gorilla's op de voet volgen in Congo - met de voornaamste deskundigen op het gebied van infectieziekten
Ziekte van Lyme/Tekenbeten - HuidartsHoe komen teken aan de ziekte van Lyme? | willemwever

De omstandigheden op deze markten maakt het makkelijker dat virussen van één diersoort naar een andere dier kunnen overspringen, en ook van dier naar mens kunnen overgaan, meldt het. Daarbij kan de teek de ziekmakende bacterie Borrelia aan de mens of dier doorgeven. In Nederland is gemiddeld 1 op de 5 teken (20 procent) besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Wel zijn er grote verschillen: op de ene plaats is de helft van de teken besmet, op andere bijna geen Ziekte van Weil voorkomen. Mensen moeten zeer voorzichtig zijn met geïnfecteerde honden, omdat de ziekte van Weil ook besmettelijk is voor de mens. Symptomen van de Ziekte van Weil bij mensen zijn koorts en geelzucht. Inenten tegen Ziekte van Weil. De impact van de Ziekte van Weil op honden is dus groot, maar de ziekte is te voorkomen

De ziekte kan overigens NIET van mens op dier (en omgekeerd) overgebracht worden. De hond heeft, om een goede bescherming op te bouwen, twee vaccinaties nodig met een tussentijd van drie weken. Om goed beschermd te blijven moet het dier één keer per jaar opnieuw gevaccineerd worden Ziekte van Lyme bij mens en dier. Medische onderwerpen die betrekking hebben op de ziekte van Lyme, maar die niet passen bij Wetenschap, met vragen, informatie en discussie over bijv. preventie, symptomen, diagnose en behandeling. 4 berichten • Pagina 1 van 1. Hannah Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie. Uit eerder onderzoek blijkt dat fretachtigen - zoals nertsen - gevoelig zijn voor besmetting met het coronavirus

Vooral bij de combinatie gewrichtspijn / kreupelheid in combinatie met koorts is alertheid op de ziekte van Lyme geboden. Honden en katten vertonen geen erythema migrans (rode ring). Als een dier een bult krijgt op de plek van de tekenbeet, wil dit nog niet zeggen dat het dier de ziekte van Lyme krijgt Mensen die lijden aan de ziekte van Chagas krijgen last van hevige koorts, bloedarmoede, Overigens zou de top 5 er iets anders uitzien als je de mens ook als dier aanrekent. Dan zou de mens namelijk, na de mug, het op een na dodelijkste dier zijn. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen Daarmee zou het een kwestie van tijd zijn voor een ziekte weer overspringt van een dier op een mens. Het WWF bezocht vijfhonderd van deze markten in grotere steden en concludeerde dat de helft daarvan een hoog risico heeft op zoönose, het overspringen van een ziekte op een mens. Dieren zitten daar op zeer kleine oppervlaktes en de markten zijn. De ziekte van Lyme (ofwel borreliose) wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Deze bacterie wordt op de mens overgebracht via een tekenbeet. Een teek is een bruinzwart insect dat lijkt op een spin en 1 tot 3 millimeter groot is. Teken leven in struiken, bossen, weilanden en in de duinen. Teken kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen Ziekte van Weil bij mens. Het is mogelijk voor mensen om de ziekte van Weil te krijgen. Dit zijn voor het grootste gedeelte rattenvangers en watersporters. Maar het is ook mogelijk om de ziekte te krijgen via uw besmette hond. Één op de 20 mensen met de ziekte van Weil overlijdt aan de gevolgen

Teek op uw hond: voorkomen & weg halen | AniCura NederlandDolle koeien en de mens - e-gezondheidEen gebroken bot - Medisch Centrum voor DierenCommensalisme - Wikipedia

Besmettelijke ziektes door dieren Mens en Gezondheid

Giardia is de meest voorkomende maag-darmparasiet bij honden. Een Giardia-infectie is zeer besmettelijk en kan bovendien van dier op mens worden overgedragen. Het is daarom belangrijk een besmetting met Giardia snel te kunnen herkennen en behandelen. Daarnaast ligt bij Giardia herbesmetting op de loer, waardoor het belangrijk is de juiste hygiënische (voorzorgs)maatregelen te treffen We zijn er trots op dat we bijna al onze patiënten bij naam kennen. Ze zijn bij ons geen nummer! En dat maakt onze aanpak zo uniek. Uw dier staat bij ons centraal, vandaar dat wij voor een holistische aanpak kiezen. Bij deze vorm van diergeneeskunde richt men zich in tegenstelling tot wat in de normale reguliere diergeneeskunde.

Leptospirose (ziekte van weil) bij de hond. Leptospirose is een ernstige bacteriële ziekte bij honden, die soms een dodelijke afloop heeft. De infectie kan overgedragen worden op de mens. De ziekte wordt veroorzaakt door een wereldwijd voorkomende bacterie, Leptospira Wat is de ziekte van Lyme? De ziekte van Lyme of borreliose is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi.Deze bacterie wordt overgedragen door bepaalde soorten teken waarvan in Nederland de teek Ixodus ricinus de belangrijkste is. Uit onderzoek blijkt dat 20-40% van de Nederlandse Ixodus-teken besmet is met de Borrelia-bacterie Sluimer CA, Langelaar MFM. Ziekten van mens en dier. Huisarts Wet 2017;60(9):461-4. Infectieziekten van dieren, zoönosen, kunnen de mens besmetten. We beschrijven verschillende zoönosen die zich bij de mens op de huid manifesteren. Huisartsen zien met enige regelmaat schimmelinfecties en gevallen van lymeziekte in de spreekkamer

Zoönosen: infectieziekten die van dier op mens

Q&A Besmetting SARS-CoV-2 van dier op mens 19 mei 2020 Deze casus mogelijkheid bestaat om de ziekte te controleren of de volksgezondheid te beschermen. De besmetting van dier op mens heeft plaatsgevonden in de stallen voordat er persoonlijke beschermingsmiddelen werden gebruikt Daarbij letten ze met name op bedreigde diersoorten en soorten die de ziekte mogelijk weer op de mens kunnen overdragen. Tot nu toe werd het virus echter nooit bij wilde dieren aangetroffen. Uit besmettingen op nertsenfokkerijen in Europa en elders bleek al dat nertsen in fokkerijen SARS-CoV-2 kunnen krijgen Oorzaak mens en dier. De symptomen kunnen variëren van nauwelijks verschijnselen tot snelle dood van het dier. Een chronische vorm van de ziekte veroorzaakt gewrichtsontstekingen en soms ontsteking van de hartkleppen. Bij het achterwege laten van de enting is de kans op een uitbraak zeker aanwezig Wekenlang hebben de Delftse Inholland-studenten Tamara, Thomas, Marvin en Nathan er naartoe gewerkt. Het symposium One Health and Beyond in Den Haag. Ze organiseerden samen met FICA het symposium als onderdeel van hun opleiding. Het symposium stond in het teken van de gezondheid van mens, dier en milieu. Tamara: ''Het is heel leuk en interessant.. De ziekte van Weil is een besmettelijke aandoening die wordt overgedragen door urine van ratten. gevaarlijk voor mens en dier. 5 november 2018 16:35. Wanneer de ziekte op tijd wordt ontdekt, kan behandeling levensreddend zijn. Sommige honden overleven de ziekte maar houden er chronische nierfalen aan over

Zes vragen en antwoorden over het coronavirus en COVID-19

Er zijn vrienden met schurft bij mij over de vloer geweest. Zij hebben mijn 3 katten en hond intensief aangeraakt (aaien, krabben,...). Kunnen mijn dieren n Het hebben van een aantal van deze algemene klachten zegt op zichzelf dus niet zo veel. In combinatie met andere aanwijzingen kunnen ze een ondersteuning bieden bij de diagnose. Verder zijn er per persoon verschillen wat betreft de symptomen, de ernst, de volgorde, etc. De ziekte van Lyme verloopt dus niet bij iedereen op dezelfde wijze

Ziekte van weil hond op mens. In principe hoort uw hond op jonge leeftijd 3 keer gevaccineerd te worden. Onmiddellijk na de geboorte krijgt de pup afweerstoffen mee van de moeder Sectie Macroscopisch bleek het dier inderdaad ernstig icterisch: de lever was gezwollen en te bleek met puntbloedingen en ook op de nieren waren puntbloedingen zichtbaar Dierenarts in Arnhem met scherpe tarieven. Dier op mens-besmetting: een besmetting van dier naar mens, schapen, geiten en paarden kunnen voor zover nu bekend de ziekte waarschijnlijk niet krijgen. Fretten,. ZIEKTE VAN GLASSER: SPEELT ZE OOK OP JOUW (pleuritis), buikvlies (peritonitis), gewrichtsvliezen (arthritis) en hersenvlies (meningitis). Bij eenzelfde dier kan 1 van deze letsels Een vermoeden van een infectie met Haemophilus parasuis in geval van zenuwsymptomen, kan men laten bevestigen in het laboratorium door een swab te. Op 19 mei 2020 is bekend geworden dat het aannemelijk is dat er een Covid-19 besmetting heeft plaatsgevonden van nerts op mens. De Nederlandse overheid heeft bericht op de website van de rijksoverheid. Bent u bekend met dit bericht? In hoeverre onderzoekt de commissie de gevolgen van mens-op-dier en dier-op-mens besmettingen in relatie tot. Papegaaienziekte is een zoönose. Dit betekent dat een dier de bacterie kan overgedragen op de mens en bij de mens ziekte kan veroorzaken. Overdragen van de bacterie De bacterie Chlamydia psittaci infecteert vogels via de luchtwegen of via de bek door besmette mest, stof of besmette luchtdeeltjes. Besmetting is ook mogelijk door direc

 • Ben en Jerry cookie dough Albert Heijn.
 • Van Bommel grappen.
 • Groene gloed uit haar met ketchup.
 • NASCAR cars.
 • Bomen die veel water opnemen.
 • Fernpass tunnel.
 • Oedeem na heupoperatie.
 • Volgorde Instagram posts.
 • Magnetische lijst voor diamond painting.
 • Waarom een mountainbike kopen.
 • Linux VM.
 • International 1056 XL te koop.
 • The Walt Disney Company vacancies.
 • Cao taxichauffeur.
 • Blind vertrouwen spel.
 • Maandverband gevaarlijk.
 • Rookton.
 • BMW 2 zitter Cabrio.
 • Oud litteken weghalen.
 • Quiche pompoen.
 • Bruin gemarmerde schildwants.
 • Meeting point Rotterdam Centraal.
 • De jaguar.
 • Kleine paarden.
 • Speeltuin Weert.
 • Smartphone nl.
 • TransIP cache.
 • Amide.
 • Studentenvereniging Eindhoven.
 • 3D landkaarten.
 • Kompass Gent.
 • Alken Maes te huur gistel.
 • Auping Essential Warm Grey.
 • Groene gloed uit haar met ketchup.
 • Coöperatieve Centrale Boerenleenbank.
 • Meeting point Rotterdam Centraal.
 • Gratis muziek downloaden & MP3 via internet.
 • Lara Mode Alexandrium.
 • Pechhulp Amerika.
 • JumpSkillz Nieuw Vennep.
 • S4S Instagram.