Home

Raad van Commissarissen vacature

Raad Van Commissarissen vacatures. Lid Raad Van Toezicht (m/v), Voorzitter Raad Van Commissarissen, Bestuursadviseur (m/v) en meer op Indeed.co De Raad van Commissarissen (RvC) vervult in veel ondernemingen een essentiële rol. Daarom wordt er in RvC vacatures vaak veel van een kandidaat gevraagd. Commissarissen houden namens stakeholders.. Lid raad van commissarissen Vacatures. 42 vacatures gevonden. Op zoek naar vacatures, banen, werk als lid raad van commissarissen

Vacatures Intermediai

Vacatures Raad van Commissarissen In maart 2021 is onze commissaris dhr. Cees van den Broek uit Oud Gastel aftredend en niet herbenoembaar. Daarnaast is onze commissaris mevr. Ria Derks uit Bantega aftredend. Mevrouw Derks heeft zich niet herbenoembaar gesteld. De Raad van Commissarissen is van mening dat gezien de omvang en complexiteit van ABZ Diervoeding Lees het volledige artikel. Vacature Lid Raad van Commissarissen. 12 mei 2020. 12 mei 2020. De Raad van Commissarissen werkt vanuit de Zorgbrede Governancecode. Hij toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie Profiel. In onze Raad van Commissarissen ontstaat deze vacature vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur van één van onze leden. Wij zoeken een kandidaat met een passie voor maatschappelijk ondernemen, die samenwerken in de vorm van ketensamenwerking onderschrijft, oog heeft voor een klantgedreven organisatie en die bovendien: •kennis en ervaring heeft op het brede spectrum van. Naast individuele search, biedt Nationaal Register opdrachtgevers de mogelijkheid om via onze website openbare werving te doen voor hun vacatures. Daarnaast worden vacatures ook onder de aandacht gebracht van ons zorgvuldig opgebouwde netwerk en in ons kandidatenbestand. Hieronder vindt u een selectie van onze openbare procedures Vacatures. Nieuwe uitdagingen voor bestuurders, managers, professionals en toezichthouders Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures. Lid raad van toezicht profiel Juridisch en governance. lid Raad van Commissarissen profiel Maatschappelijk (op voordracht huurders

Raad Van Commissarissen - vacatures - februari 2021

 1. Leden Raad Commissarissen vacatures. Lid Raad Van Toezicht (m/v), Voorzitter Raad Van Commissarissen, Adviseur Financiën En Control (m/v) en meer op Indeed.n
 2. Bekijk onze vacatures voor Raden van Toezicht binnen het onderwijs, de zorg & de overheid en onze vacatures voor Raden van Commissarissen
 3. g. In onze Raad van Commissarissen ontstaat deze vacature vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur van één van onze leden. Wij zoeken een kandidaat met een passie voor maatschappelijk ondernemen,.
 4. Lid Raad van Commissarissen met financiële kennis. Den Haag; 16 uur geleden geplaatst; Lid Raad van Commissarissen met financiële kennis Pragmatisch en meedenkend. Evita Zorg is op zoek naar een pragmatische toezichthouder met financiële kennis en/of een rol in een financieel strategische positie
 5. gen. De RvC..
 6. Het Huis Utrecht is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Er wordt gezocht naar... Lees verder. The Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) heeft een vacature voor een lid van de... Lees verder. SailWise zoekt voorzitter RvT. 15 mei 2020 | Cultuur, Uncategorized, Vacatures. Over Commissarissen.n

Vacatures Raad van Commissarissen, Bestuur en Toezicht

Commissarissen.nl is dé community voor commissarissen en toezichthouders. Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bezoeken onze website voor bijvoorbeeld het laatste nieuws, de community en uiteraard de vacatures. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief Het grootste aanbod van Lid Raad van Toezicht vacatures in Nederland vindt u op medischebanenbank.nl. Op dit moment zijn er 25 vacatures. Bekijk ons volledige vacatureaanbod op uw functiegebied 250 beschikbare Lid raad commissarissen Vacatures. Vacat, dé zoekmachine met alle vacatures van meer dan 100.000 werkgevers

Bekijk andere actuele vacatures. Lid raad van commissarissen. Locatie: Den Bosch Opdrachtgever: Brabant Water Ref. nr.: R2781. Ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie in het bedrijfsleven.Toezichthouden op strategie en beleid van bestuur. Sparringpartner en geven van (on)gevraagd advies Vacatures; lid Raad van Commissarissen Terug naar overzicht. 11-1-2021. lid Raad van Commissarissen. Lefier staat voor wonen. Goed en betaalbaar wonen, in een veilige, groene en plezierige woonomgeving, daar zetten de ruim 350 medewerkers van Lefier zich samen met gemeenten en huurders voor in. Want jong en oud, studerend, werkend en.

Positie lid Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van de HONK Groep bestaat uit drie leden. De huidige voorzitter vertrekt per 1 mei 2021 conform het rooster van aftreden. Vanaf dat moment zal een van de leden de positie van voorzitter vervullen, waarmee er een vacature ontstaat voor de positie van lid met een zorginhoudelijk profiel De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden. Per 1 februari 2021 bestaat de RvC nog uit 1 lid. Dit betekent dat er twee vacatures openstaan. De Raad van Commissarissen is op zoek naar een lid met de portefeuille Financiën én een lid met de portefeuille Zorg (kwaliteit en veiligheid Vacature: lid Raad van Commissarissen Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV (HMO) is een jonge ontwikkelingsmaatschappij die op ondernemende wijze gebiedsontwikkelingen aanjaagt, van bedrijventerreinen tot binnensteden Bekijk de Lid Raad van Commissarissen, profiel Maatschappelijk op voordracht van de huurders (via PublicSpirit) vacature bij PublicSpirit in Nijverdal op Intermediair.n vacature Lid Raad van Commissarissen (huurderscommissaris) | Sité Woondiensten Doetinchem Wij zoeken een (huurders)commissaris voor een ambitieuze en ondernemende woningcorporatie. Ben jij iemand met een stevige persoonlijkheid en 'down-to-earth-mentaliteit' die hart heeft voor het maatschappelijk domein, bree

Lid raad van commissarissen Vacatures Intermediair

Vacature Raad van Commissarissen Wegens het aflopen van de maximale benoemingstermijn van één van de Commissarisen is de Raad van Commissarissen van Sité samen met bewonersvereniging Siverder op zoek naar een nieuwe huurderscommissaris. Colourful People begeleidt de werving en selectie Raad van Commissarissen De RvC van Woonbedrijf ieder1 bestaat uit zes leden. Hiervan zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie HuurdersBIJ1 benoemd. Commissarissen worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen nogmaals voor één periode van 4 jaar worden herbenoemd De taken en bevoegdheden van de Raad zijn in de wet, statuten en het Reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. De RvC houdt toezicht op de Directie van de Vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap. De RvC komt minimaal 4 x per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Bij deze vergaderingen is de directeur aanwezig Vacature lid Raad van Commisarissen 16 - 10 - 2020. De RvC van Woonbedrijf ieder1 bestaat uit zes leden. Hiervan zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie HuurdersBIJ1 benoemd. Commissarissen worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen nogmaals voor één periode van 4 jaar worden herbenoemd

De Raad van Commissarissen bestaat uit een voorzitter en 3 leden. De voorzitter wordt voorgedragen door de drie aandeelhouders gezamenlijk. Elke aandeelhouder heeft een voordrachtrecht voor een lid van Raad van Commissarissen. In verband met het aflopen van de zittingstermijnen zijn er nu twee vacatures:. Vacature lid Raad van Commissarissen. 23-12-2020. Wij zoeken een toezichthouder met: een sociaal-maatschappelijk profiel: op bindende voordracht van de Huurdersraad. aantoonbaar maatschappelijk betrokken. bekend met de regio Lid raad van commissarissen bij Brabant Water in Den Bosch. Ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie in het bedrijfsleven. Toezichthouden op strategie en beleid van bestuur. Sparringpartner en geven van (on)gevraagd advies. Affiniteit met het publiek belang, omarmt missie en doelstellingen

Kijkt kritisch naar het eigen functioneren en dat van zijn collega-commissarissen. Voor wat betreft deze actuele vacature zoekt de Raad van Commissarissen specifiek aanvulling van iemand met bewezen adviesvaardigheden op het gebied van Publieksdienstverlening, ICT en digitale innovatie Vacature lid Raad van Commissarissen De Goede Woning. Stichting Huurdersraad De Goede Woning Posted on 8 januari 2021 Geplaatst in Nieuws. Wij zoeken een commissaris. met een visie op bewonersbelangen en HR. De Goede Woning werkt aan goed, betaalbaar en energiezuinig wonen in de gemeente Rijssen-Holten

Drie nieuwe leden RvT Hersenstichting - Commissarissen

Iedere commissaris kan maximaal twee keer voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Binnen HONK en de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar een open en prettige manier van samenwerken. 18 jan. 202 Bij Weller werken ruim 110 medewerkers dagelijks aan het woonplezier van meer dan 25.000 mensen. Bij Weller is vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn in 2021 een vacature vacant voor een Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. RAAD VAN COMMISSARISSEN. De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 toezichthouders en speelt een belangrijke rol in het adviseren van het bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen Een lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met een lidmaatschap of functie als vermeld in het BTiV 2015 of de Statuten van Woonbron. Specifieke kenmerken leden van de RvC Naast de competenties zoals benoemd in de wet, hecht Woonbron aan een aantal meer specifieke deskundigheden en vaardigheden die gezamenlijk in het team van commissarissen aanwezig dienen te zijn

36 vacatures voor Raad Van Commissarissen in Nederland (6

 1. Vacature lid van de Raad van Commissarissen (RvC) dec 23 2020. BreedSaam is op zoek naar een nieuw lid voor haar Raad van Commissarissen. Naast de bouwkundige en onderwijshuisvesting gerelateerde aandachtsgebieden/ expertise, die reeds zijn ingevuld binnen de Raad, heeft de vacante rol/vacature vooral het aandachtsgebied Financiën
 2. Het bedrijf heeft een Raad van Commissarissen. Er is een vacature ontstaan voor een lid Raad van Commissarissen, profiel HRM. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid, op het functioneren van de direc teur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen richt zich naar het belang van Werkbedrijf Lelystad.
 3. Populairste 4 vacatures voor Lid Van De Raad Van Commissarissen in Nederland. Benut uw professionele netwerk en vind een baan. Dagelijks nieuwe vacatures in Lid Van De Raad Van Commissarissen

Raad Commissarissen - vacatures - februari 2021 Indeed

 1. De Raad van Commissarissen is een vakkundige sparringpartner voor het bestuur. De RvC stimuleert en inspireert en levert indien nodig professioneel tegenspel. De RvC wordt gevormd worden door een groep commissarissen, die door diversiteit in leeftijd, geslacht en (culturele) achtergrond een complementair team gaan vormen
 2. Raad van Commissarissen bij Reggewoon. Reggewoon is een klantgerichte en ambitieuze woningcorporatie in de gemeenten Hellendoorn en Wierden die betaalbare, passende en goede huisvesting biedt aan mensen die voldoen aan de kaders van de Woningwet en die zijn aangewezen op Reggewoon
 3. Vacature: Voorzitter Raad van Commissarissen Lees de vacaturetekst en toelichting hier. Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 10 januari 2021 kenbaar maken door toezending van uw cv en motivatiebrief - per e-mail aan Threes Klop, Holland Consulting Group via werving.klop@hcg.net
 4. gen. De raad van commissarissen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarnaast fungeert de raad van commissarissen als werkgever van de bestuurder
 5. Vacature: Lid Raad van Commissarissen, HDN De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur (directie) van HDN, adviseert over de strategische koers en uitvoering daarvan en vervult de werkgeversrol richting het bestuur. De RvC conformeert zich aan de 'Dutch Corporate Governance Code'. HDN kent een loondienstorganisatie van 6 medewerkers. De Directie voert de dagelijkse.

Raad Van Commissarissen Vacatures Vacatures

De Raad van Commissarissen heeft een belangrijke, inspirerende en controlerende rol in onze holding, met als doel de groei- en maatschappelijke ambitie van de groep te realiseren. Er zijn 4 jaarlijkse RvC-bijeenkomsten, waar de RvC, naast werkgever en toezichthouder, een klankbord is voor het bestuur bij belangrijke besluiten en strategievorming 17 vacatures voor lid van de raad van commissarissen beschikbaar. Bekijk salarissen, vergelijk reviews, solliciteer eenvoudig en krijg een aanbod. Er worden dagelijks nieuwe carrièremogelijkheden voor lid van de raad van commissarissen toegevoegd op SimplyHired.com. Vind zonder stress een nieuwe baan als lid van de raad van commissarissen op SimplyHired Lid Raad van Commissarissen vacatures (Zorgmanagement) Op dit moment zijn er binnen Zorgvisie.nl 3 Lid Raad van Commissarissen vacatures. Bekijk welke functie en werkgever u interessant vindt en solliciteer direct op uw nieuwe baan via Medische banenbank. Deze resultaten als JobAlert ontvangen of als RSS-feed selecteren

Vacatures . Manager CAO, arbeidsverhoudingen en projecten. Lid Raad van Commissarissen NVM Holding Profiel: IT/disruptie, b2c, zakelijke online platformen, M&A kennis. President-Commissaris Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) Profiel: stakeholdermanagement, ondernemerschap, breed netwerk Bij Weller is vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn in 2021 een vacature vacant voor een Lid Raad van Commissarissen met een financieel profiel. RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 toezichthouders en speelt een belangrijke rol in het adviseren van het bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen

ABZ Diervoeding Vacatures Raad van Commissarissen en

Bekijk de vacatures die wij aanbieden voor Raden van Bestuur, Directies, Management, Senior-professionals, Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat dit voorjaar een vacature. De termijn van een lid op voordracht van de huurders loopt af. Door het ontstaan van deze vacature zoeken de huurdersverenigingen samen met de Raad van Commissarissen van Lefier een LID RAAD VA N COMMISSARISSEN. Volkshuisvestelijk profiel. Op voordracht van de huurdersorganisaties. U bent lid van de commissie maatschappelijk prestere Vacature Voorzitter raad van commissarissen Havensteder (Vervuld) . De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarnaast fungeert de raad van

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het houden van het interne toezicht. Zij houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen onze organisatie, de financiële continuïteit en de uitvoering van het goedgekeurde beleid Vacature: Lid Raad van Commissarissen WoCom is een woningcorporatie met ruim 8.500 woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. Als sociale huisvester willen wij van waarde zijn voor woningzoekenden en huurders, hun leefomgeving en de partners die we daarin ontmoeten Raad van commissarissen De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Woonstede. De raad van commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van Woonstede in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de raad van commissarissen als werkgever voor het bestuur. De raad Lid Raad van. Directie van TwynstraGudde: Micky Adriaansens en Frank van Es. Raad van Commissarissen TwynstraGudde: Rob van Gijzel, Paul Riemens en Anne-Marie Rakhors Van individuele leden van de raad van commissarissen mag verwacht worden dat zij beschikken over een combinatie van onderstaande kwaliteitseisen en wel op een wijze dat de voltallige raad alle eisen in voldoende mate afdekt. Aldus wordt van een lid verwacht dat hij of zij

Vacature Lid Raad van Commissarissen - Samen Verde

Raad van Commissarissen NVM Holding heeft een eigen onafhankelijke Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit nu drie personen. Onderlinge verdeling vindt plaats op basis van achtergrond en ervaring. Vacature 4e lid RvC Besloten is om de RvC met 1 persoon uit te breiden Op korte termijn ontstaat een vacature voor. drie leden voor de Raad van Commissarissen . De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid, op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen richt zich naar het belang van Caparis en de daarbij betrokken belanghebbenden

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporatie

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 personen. Elk van de leden is in staat om het totale beleid van de onderneming te beoordelen. Binnen de raad moeten de volgende onderwerpen en disciplines geborgd zijn: strategie, energie- en netwerksector, innovatie, bestuurlijke omgeving, regulering, ICT, risicomanagement, financiën en ondernemerschap Raad van Commissarissen (RvC) De RvC bestaat uit vijf leden. Bij de samenstelling van de RvC wordt rekening gehouden met de algemene bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met de doelstellingen van De Goede Woning, waaronder volkshuisvesting en met de spreiding van de daarbij noodzakelijke deskundigheid en achtergronden De raad van commissarissen van Lefier houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Lefier. De raad geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn beschreven in het reglement van de raad van commissarissen De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van Rochdale. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en geeft advies. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit zes leden: Mevrouw mr. E.N. Nordmann De heer drs. M.A. Zonneveld RA Mevrouw dr. R. Lid Raad van Commissarissen Coram Group B.V. - profiel retail, digital, internationaal, innovatie & marketing Het ontstaan van de Coram Groep gaat terug tot 1950 wanneer de Nederlanders Harrie van Kempen en Henri Nijhuis het bedrijf Tijger Plastics oprichten

De organisatie van ProWonen is vormgegeven op basis van het zogenoemde raad-van-commissarissen model. De statutair directeur is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en de uitvoering. Het is de taak van de Raad van Commissarissen toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken bij ProWonen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie De Raad van Commissarissen toetst of de directie bij zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn Het Groninger Monumentenfonds is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. Het nieuwe lid moet een financieel-economische achtergrond hebben, kennis van waardering van vastgoed en affiniteit hebben met de doelen van het Groninger Monumentenfonds. Geïnteresseerden kunnen tot 11 september reageren op de vacature Vacature Raad van Commissarissen Windpark Krammer . De vennootschap Windpark Krammer B.V. heeft als hoofddoel het realiseren exploiteren van windturbines (op de turbinelocaties) rondom het sluizencomplex Krammer en de dammen. De realisatie is inmiddels afgerond, we zijn de beheerfase ingegaan De Raad van Commissarissen (RvC) heeft maximaal 7 leden. Onze huurdersorganisatie HuurdersNetwerkMitros kiest 2 commissarissen. De ondernemingsraad kiest ook 1 commissaris. De RvC werkt met 3 auditcommissies. Dat zijn de commissies Financiën, Wonen en Remuneratie. Iedere commissie bestaat uit 2 of 3 commissarissen

Vacatures commissarissen en toezichthouders Nationaal

Raad van Commissarissen. Patrimonium woonservice heeft een Raad van Commissarissen. In het onderstaande overzicht vind je de samenstelling van de Raad van Commissarissen, wie wanneer is aangesteld en wanneer zittingstermijnen verlopen en de bezoldiging. Bezoldiging en rooster van aftreden Raad van Commissarissen Taakverdeling Raad van. Bekijk hier ons Raad Van Commissarissen overzicht van 43 beschikbare Raad Van Commissarissen vacatures en solliciteer direct online

Vacatures - ERL

Vacature lid Raad van Commissarissen 9-10-2020. Vanaf 1 januari 2021 is er binnen onze Raad van Commissarissen ruimte voor een nieuw lid. Wij zoeken een kritische toezichthouder met oog voor juridische aspecten. Betrokken De RvC van Sint Joseph kenmerkt zich als een betrokken toezichthouder Vacature Raad van Commissarissen Publicatiedatum: 04-08-2020 Clavis is op zoek naar een: Commissaris. Volkshuisvestelijk profiel. Bent u een ervaren toezichthouder met genoemde expertise, dan horen wij graag van u! Rol van de Raad van Commissarissen (RvC) De RvC is het. Vacatures leden Raad van Commissarissen Om de RvC verder te versterken zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden RvC. De eerdergenoemde algemene kwaliteitseisen zijn op de vacature van toepassing. Bij één vacature zijn we specifiek op zoek naar bewezen kennis en ervaring in de combinatie van zorg (care) én ondernemerschap

Raad Commissarissen Woningcorporatie Vacatures in Hoek Van Holland ️ 5 beschikbare vacatures. DRINGEND gezocht. Meer dan 400.000 vacatures van duizenden bedrijve Raad Van Commissarissen Woningcorporatie Vacatures in Utrecht ️ 2 beschikbare vacatures. DRINGEND gezocht. Meer dan 400.000 vacatures van duizenden bedrijve Raad van Commissarissen; Governancecode Zorg; Contact; Vacatures. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. Hieronder vind je de actuele vacatures binnen Omega Groep. Je kunt ons ook een open sollicitatie sturen wanneer er even geen passende vacature voor je bij staat Open vacatures. Ons bureau is gespecialiseerd in de werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, Lefier - lid Raad van Commissarissen: financieel-economisch. Zuyd Hogeschool - directeur International Business & Communication. Enserve - leden Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen vervult de rollen van toezichthouder, werkgever en klankbord en sparringpartner voor het bestuur. De volgende competenties worden geacht aanwezig te zijn in de Raad: visie en reflectie: maatschappelijke opdracht, toekomstgericht; koers houden: proces, inhoudelijk; toetser: toetsingskader, brede oriëntatie

Leden Raad Commissarissen - vacatures - september 2020

Monteur renovatie allround - Van Nes+Plaisier - Arnhem Field Engineer - Hilti - Nederland Administratief Medewerker Inkoop - Startselect - Eindhoven (Senior) adviseur zorgverkoop - HMC - 's-Gravenhage Spécialiste MSAT - Lonza - Verviers Parttime klantenservice - Olympia - Amsterda April 2021 ontstaat er een vacature voor een: Lid Raad van Commissarissen. Raad van Commissarissen . De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit en de algemene gang van zaken binnen WBO Wonen. Kerntaak is dat de RvC erop toe ziet dat de gestelde maatschappelijke doelstellingen worden bereikt. De RvC bestaat uit vijf leden en vervult de rol van toezichthouder, werkgever en sparringpartner, waarbij gevraagd en ongevraagd advies wordt. Vacature Jeugdarts regio Utrecht - TMI - Utrecht Front office medewerker verzekeringen - Antwerpen - OfficeTeam Antwerpen - antwerpen Helpende medicatie Zorg Welzijn 2 - Flexira B.V. - Amsterdam Onderhoudsschilder - Carrière uitzendbureau - Zuid-holland Elektromonteur - Luba - Tiel Verpleegkundige - AMC - Amsterda

Houtzagers & Partners zoekt toezichthouders en bestuurders. Bekijk onze vacatures. Ook interim toezichthouder of bestuurder Publieke sector Zor ParkerenDelft zoekt: Lid Raad van Commissarissen ParkerenDelft B.V. beheert en exploiteert parkeergarages in Delft en vervult de rol van 'parkeerregiseur' voor de gehele gemeente Delft. Daarbij verzorgt ParkerenDelft ook het straatparkeren incl. de handhaving binnen de gemeente Delft. ParkerenDelft is een 100% gemeentelijke B.V. Vanwege het verstrijken van de zittingsperiode van één van.

Denise Koopmans in beeld als nieuwe commissaris BAMGovernance TV | Maatschappelijke impact: Monique Ansink en‘Sportorganisaties verdienen goede teams aan de topSollicitatiebrief Raad Van ToezichtOnze organisatie

binnen de Raad, heeft de vacante rol/vacature vooral het aandachtsgebied Financiën. BreedSaam is een coöperatieve vereniging met een nadrukkelijke maatschappelijke meerwaarde. Vertrouwen, samenwerken en samen meer bereiken zijn onze kernwaarden. De Raad van Commissarissen heeft binnen BreedSaam tot doel om gevraagd en ongevraagd het dagelijk Vacature Raad van Commissarissen woensdag 05 februari 2020 Vanwege einde zittingstermijn van één van de huidige commissarissen is behoefte aan een nieuw lid met een vastgoed profiel voor de Raad van Commissarissen. Deze vacature is gesloten Lid Raad van Commissarissen Dokterszorg Friesland Holding BV werkt vanuit de drijfveer 'hart voor huisartsenzorg'. Dokterszorg is uitgegroeid en geprofessionaliseerd tot een brede en veelzijdige dienstverleningsorganisatie voor Friese huisartsen waar samen met huisartsen en (keten-)partners moderne diensten en producten worden ontwikkeld die de Friese huisartsen ondersteunen

 • Neerslag trends.
 • Playmobil zwarte draak 4838.
 • Baby verf.
 • Oorlogje kaartspel.
 • Betekenis asverstrooiing.
 • Schoonheidsspecialiste Arnhem Zuid.
 • Exclusieve skikleding.
 • 3 weken zwanger diarree.
 • Eenzijdig vergrote amandel kind.
 • Lucy oball.
 • Thee door de brievenbus.
 • Snelmenu Word.
 • Aids vlekken.
 • Vlekkengids vlekken verwijderen.
 • Bagels en Beans ijskoffie.
 • Medellín Cartel.
 • Baby draaien stuitligging ervaringen.
 • Snap fotograferen met je smartphone.
 • MediaMarkt oude apparaten inleveren.
 • Samsung Galaxy S9 Plus hoesje.
 • Bora inductie kookplaat met afzuiging 90 cm.
 • Schotland rondreis.
 • Ontslagen worden met vast contract.
 • Animals lied youtube.
 • Ethernet cable wiki.
 • Palma Bay Resort Mallorca.
 • Film Hinterland.
 • Speedo badpak kind sale.
 • Geluiddichte koptelefoon slapen.
 • Biergarten Beers and Barrels.
 • Woning Rivierenbuurt, Amsterdam.
 • Rotsplantjes verzorgen.
 • Kickass proxy list.
 • Master Sportfysiotherapie.
 • Retro game console HEMA.
 • Pirates of the Caribbean Kostuum.
 • Menzis bridge to bridge.
 • Linphone fedora.
 • Verzilverd theeservies.
 • Studiegeld UGent.
 • Hürtgenwald boeken.