Home

GGZ markt

Kansrijke nieuwkomers in de GGZ-markt waren toen Medicore, Nedap, Topicus en Code24. Medicore had al enkele GGZ-instellingen als klant, al zaten daar nog geen grote geïntegreerde GGZ-instellingen bij. Nedap wilde toetreden tot de GGZ, maar had toen nog geen grote klanten in dat marktsegment

Hierop valt echter wel het één en ander af te dingen. Sommige nieuwe zorgaanbieders die zich gingen bewegen op de 'GGZ-markt' zagen vooral kansen om zichzelf te verrijken. De organisatie van de GGZ binnen deze instellingen is meer geënt op een 'verdienmodel' dan op kwalitatief goede zorg voor de cliënt Innovatie. De totale ggz wordt kleiner, maar naar onze verwachting ook anders. De toekomstige ggz wordt veel meer: preventief gespecialiseerd in de wijk via digitale kanalen (apps, virtual reality, FaceTime). De Rabobank ziet dat er stappen worden gezet op het gebied van integrale zorg in de wijk en ziet technologische innovaties, zoals e-health en behandeling met behulp van gaming toenemen De ggz-markt voor curatieve zorg is slecht toegankelijk voor nieuwe aanbieders. Ondanks de groeiende zorgvraag is het aantal toetreders beperkt. Dat concludeert de NZa in de eerste monitor Curatieve GGZ Digitalisering en innovatie in het primaire proces van zorgorganisaties: daarin hebben Code24, Care Expert én GGZ Noord-Holland Noord elkaar gevonden. Uit de samenwerking is Financieel24 ontstaan, een gespecialiseerde zorgdeclaratie-oplossing in de GGZ-markt die wordt opgenomen in het Code24-portfolio

Er komt verandering in de ZIS/EPD-markt in de GGZ! - ICT

Boer & Croon: Te veel businessmodellen in GGZ markt. 17 oktober 2011 Consultancy.nl. Deregulering en de toenemende concurrentiestrijd zullen hun effect op de GGZ niet missen. Naast de doorgevoerde bezuinigingen zullen deze ontwikkelingen GGZ-instellingen dwingen strategiewijzigingen door te voeren Een goed draaiende agenda binnen mijnQuarant is van groot belang, omdat de agenda veel meer is dan alleen een afspraken-applicatie. In feite loopt bijna elke zorgplanactiviteit en financieel-administratieve verantwoording via de agenda van mijnQuarant. Het is daardoor meer en meer de levensader van de GGZ instelling

Zoekt u een psycholoog, psychiater, psychotherapeut, trajectbegeleider, werkbegeleider, woonbegeleider of andere professional in de ggz? De professionals in de geestelijke gezondheidszorg van MET ggz vindt u in Roermond, Venlo, Weert, Echt, Heythuysen, Panheel, Venray, Nederweert, Maastricht, Hoensbroek, Vaals. Bel MET ggz 088 - 11 49494 voor meer informatie PinkRoccade Healthcare maakt een eerste stap naar de ggz-markt met ERP-oplossing CareCTRL. Ggz-organisatie Vincent van Gogh en PinkRoccade Healthcare tekenden op 19 mei een contract. CareCTRL is vooralsnog alleen bij ziekenhuizen, zoals AMC, Amphia, Rijnstate, Slingeland en VieCuri Bij GGZ Delfland helpen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden

GGZ Markt. De werking van de ValueCare zoekfunctie in combinatie met de ValueCare dashboards in de GGZ markt staat beschreven op: Werking zoekfunctie BI Zoekplatform GGZ; De beschikbare dashboards staan beschreven op: Dashboards BI Zoekplatform GGZ; De volgende ValueCare standaard datasets zijn toepasbaar in de GGZ markt Is er in de 'GGZ-markt' dan nog wel een gelijk speelveld? Wie hebben er belang bij dit soort maatregelen? Eerstelijnspsychologe Bea Jansen is helemaal klaar met dit beleid waarin eerstelijnszorg door grote GGZ-instellingen wordt voorgetrokken ten koste van vrijgevestigden Structuur GGZ Per 2014 is de structuur van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland opnieuw ingrijpend veranderd. De reden voor deze verandering was simpel: de alsmaar uitdijende geestelijke gezondheidszorg die steeds moeilijker te betalen bleek Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 1937 GGZ-instellingen in Nederland bekend. Het gemiddelde cijfer van alle GGZ-instellingen in Nederland is een 7.4 op basis van 19557 waarderingen

Verandering in de ZIS/EPD-markt in de GGZ M&I/Partner

Alle (gecontracteerde) GGZ-instellingen in Nederland per provincie. Praktijk aanmelden Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop versturen te klikken Planningsoplossing CSC betreedt GGZ-markt. 20 juli 2012 10:48 | Sander Hulsman. Topic ERP. Dit artikel delen: GGZ Friesland is de eerste GGZ-instelling in Nederland die heeft gekozen voor de UltraGenda Pro-planningsoplossing van ict-dienstverlener CSC. De oplossing is al in gebruik in achttien ziekenhuizen en. De GGZ markt is volop in beweging. Afgelopen jaren zijn onder andere flinke bezuinigingen geweest op zorguitgaven en zijn onzekerheden toegenomen door decentralisatie van de zorg naar lokale overheden 'Met deze eerste stap in de GGZ-markt laten we zien dat we beschikken over een flexibele oplossing voor organisatiebrede planning en ook de kennis in huis hebben om deze oplossing breder in de zorg uit te rollen dan bij ziekenhuizen alleen', aldus Twan Weegels, country manager Benelux bij CSC

Marktwerking in de GGZ, een plaag of een zegen? - NVGz

Over ggz en ggz-instellingen in nederland, adressenlijst en beschrijving. Instellingen GGZ Nederland kent een net van grote, brede instellingen die geestelijke gezondheidszorg bieden Informatie over Markt in Heiloo, met nieuws, evenementen, video filmpjes en twitter berichten Uitgaande van de cijfers van Medicore is in de 2017-editie van het GGZ-EPD-overzicht van 58% van de GGZ-organisaties in kaart gebracht met welk EPD-systeem ze werken. Op basis van totale FTE-omvang representeren de in kaart gebracht organisaties meer dan 80% van de ggz-markt

Geestelijke gezondheidszorg, cijfers en trends - Raboban

 1. GGZON heeft sinds haar oprichting een stevige positie in de GGZ markt in Twente verworven. Met activiteiten in zowel de Basis als de Specialistische GGZ werkt ze vanuit één vestiging in Oldenzaal. GGZON biedt psychiatrische en psychotherapeutische zorg. GGZON is een kleinschalige instelling, met een breed aanbod aan behandelmogelijkheden
 2. Heiloo is een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland en heeft twee wekelijkse warenmarkten. De gemeente telt 22.583 inwoners en heeft een oppervlakte van 19,01 km²
 3. Digitalisering en innovatie in het primaire proces van zorgorganisaties: daarin hebben Code24, Care Expert én GGZ Noord-Holland Noord elkaar gevonden. Uit de samenwerking is Financieel24 ontstaan, een gespecialiseerde zorgdeclaratie-oplossing in de GGZ-markt die wordt..
 4. Binnen de GGZ-markt is veel onzeker. Wat vast staat is dat de verschuiving van ziektemanagement naar gezondheidsmanagement doorzet. Daarmee verandert ook de werkwijze van een GGZ-instelling. Van procesgericht werken zal er steeds vaker oplossingsgericht en cliëntgericht samengewerkt gaan worden
 5. Digitalisering en innovatie in het primaire proces van zorgorganisaties: daarin hebben Code24, Care Expert én GGZ Noord-Holland Noord elkaar gevonden. Uit de samenwerking is Financieel24 ontstaan, een gespecialiseerde zorgdeclaratie-oplossing in de GGZ-markt die wordt opgenomen in het Code24-portfolio. De oplossing is gebaseerd op Care2Declare en volledig geïntegreerd met het elektronisch.
 6. Uit de samenwerking is Financieel24 ontstaan, een gespecialiseerde zorgdeclaratie-oplossing voor de GGZ-markt die wordt opgenomen in het Code24-portfolio. De oplossing is gebaseerd op Care2Declare en volledig geïntegreerd met het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Code24
 7. Welcome to the GGZ OFFICIAL Gebrauchtmarkt für Gleitschirme und Zubehör This group is not for companies, dealers flightschools and shops, sales representatives, realtors/brokers or advertisers to..

De ggz-markt Sinds 2008 is het financieringsstelsel van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) diverse keren op de schop gegaan. Van volledig gefinancierd uit de werkgeverspremies, naar een combinatie van werkgeverspremie, door de gemeente betaalde jeugdzorg en de zorgverzekeringswet Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 1938 GGZ-instellingen in Nederland bekend. Het gemiddelde cijfer van alle GGZ-instellingen in Nederland is een 7.4 op basis van 19693 waarderingen Deze eindgebruiker wil meer kunnen kiezen en heeft daarom behoefte aan differentiatie in de GGZ-markt. Deze differentiatie begint geleidelijk te ontstaan. Bij de eerstelijns GGZ, waar het grootste deel van de klanten gebruik van maakt, zal vooral geconcurreerd worden op prijs De GGZ-markt en zijn aanbieders1 1 Bron: NZa 1 Aantallen spelers zijn op basis van cijfers 2010. Bij de gebudgetteerde aanbieders worden twee aantallen genoemd. De reden hiervoor is dat gebudgetteerde aanbieders zowel curatieve als langdurende GGZ-zorg kunnen leveren, echter de aantalle GGZ-instellingen worden op scherp gezet om hun toegevoegde waarde aan te tonen en hun prestaties te verbeteren. Voor het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden heeft BS Health Consultancy een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de GGZ-markt en de prestaties van 52 GGZ-instellingen die zich richten op geneeskundige GGZ

Psylaris ontwikkelt 'blended care oplossingen' voor de GGZ markt. Haar eerste product, EMDR-VR wordt bij traumabehandelingen door 20 instellingen in Nederland met succes gebruikt. Met EMDR-VR kunnen therapeuten zonder additionele uren hieraan te spenderen een intensiever behandeltraject voor cliënten realiseren Lithium Zelf-test (LiZe) Doel project. CE-Mate en GGzE zijn duurzaam aan het samenwerken om een Lithium Zelf-test-methode met een blended care zorgmodule naar de GGZ markt te brengen Zorg wordt steeds vaker geleverd door partijen van buiten de zorg. Traditionele aanbieders werken samen met ICT-leveranciers en telecomaanbieders en ook startups proberen met innovatieve toepassingen toegang te krijgen tot de zorgmarkt. Wat betekent dit voor deze sector? En hoe ziet dit er in de praktijk uit? Die vragen stonden centraal bij alweer de 27ste editie van Zorg2025 Onze analyse geeft ook een beeld van specifieke kenmerken van de GGZ-markt. Kleine partijen, die over het algemeen alleen ambulante zorg leveren, hebben een beter gemiddeld rendement dan de grote instellingen die in alle functies voorzien. Daarnaast is de sector behoorlijk geconcentreer Met profiel. Plaats op de Praat of doe mee-pagina een bericht waar mensen ook makkelijk op kunnen reageren.. Heb je een profiel op dit sociale platform*, ben je lid van deze groep en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een bericht plaatsen

De NZa bekijkt de groei van de ggz-markt met gemengde gevoelens. Dat er steeds meer cliënten geholpen kunnen worden, mede doordat er meer toetreders komen, is een goede ontwikkeling als het gaat om de toegankelijkheid van de ggz, stelt de NZa De analyse geeft ook een beeld van specifieke kenmerken van de ggz-markt. Kleine partijen, die over het algemeen alleen ambulante zorg leveren, hebben een beter gemiddeld rendement dan de grote instellingen die in alle functies voorzien

GGZON heeft sinds haar oprichting een stevige positie in de GGZ markt in Twente verworven. Met activiteiten in zowel de Basis als de Specialistische GGZ werkt ze vanuit één vestiging in Oldenzaal. GGZON biedt psychiatrische en psychotherapeutische zorg Maar wat ons ongerust maakt, is dat de ggz-markt geen goed gedefinieerde producten heeft. Gewoon vanwege het feit dat de ene patiënt anders is dan de andere CSC planningsoplossing doet intrede op ggz-markt. Geplaatst op 23 juli 2012. Tags: GGZ, Planning, Software. CSC kondigde vrijdag aan dat GGZ Friesland als eerste ggz-instelling in Nederland heeft gekozen voor CSC's UltraGenda Pro planningsoplossing Van Zuidam vindt de GGZ-markt vooral interessant omdat deze therapeuten voor­­op lopen in de toepassing van ROM tijdens de behandeling. De psychologen en psychotherapeuten hebben inmiddels overtuigend laten zien dat het ROM-men een verbetering van de uitkomstresultaten teweeg brengt, zegt Van Zui­dam Dit is waar je komt te werken: Onze opdrachtgever is een snelgroeiende speler in de Nederlandse ggz-markt en biedt geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met psychische stoornissen, zoals depressie, angststoornissen, ADHD en autisme. Zij heeft een gevarieerd en uitgebreid zorgaanbod in de generalistische basis ggz en de specialistische ggz, zowel voor kind en jeugd als volwassenen

Ggz-markt slecht toegankelijk voor nieuwe aanbieders

 1. Regas marktleider voor GGZ in België WOERDEN, 20111018 -- Regas B.V. en Regas BVBA beklinken vandaag, in samenwerking met Partezis, de levering van REGAS cliëntsoftware aan een zevental ziekenhuizen in Vlaanderen.Hiermee bevestigt Regas haar toonaangevende positie in de Belgische markt voor geestelijke gezondheidszorg; het bedrijf is nu marktleider in de GGZ
 2. CE-Mate en GGzE zijn duurzaam aan het samenwerken om een Lithium Zelf-test-methode met een blended care zorgmodule naar de GGZ markt te brengen. Zij richten zich in dit project op cliënten met een bipolaire stoornis
 3. Dintex heeft de ontwikkeling in de GGZ markt en bij de Inspectie van Volksgezonheid nauwlettend gevolgd, wat geresulteerd heeft in het ontwikkelen van een assortiment comfortabel meubilair voor Comfort Rooms en Intensive Care Unit

Code24, Care Expert en GGZ NHN slaan handen ineen voor

 1. Channelweb is de informatiebron voor ICT-resellers en distributeurs om op de hoogte te blijven van en mee te praten over de ontwikkelingen binnen het ICT-verkoop- en distributiekanaal
 2. De inkoop van Jeugd-GGZ is nieuw voor de gemeenten. De zorgverzekeraars vervulden in 2014 een adviesrol voor de gemeenten ter ondersteuning van de inkoop voor 2015. Deze adviesrol richt zich op de beleidsvoorbereiding (inventarisatie GGZ-markt) en de voorbereiding van de inkoop (meedenken bij opzetten inkoopbeleid en strategie)
 3. Markt vacatures in Hilversum. Online Marketeer (m/v), Magazijnmedewerker (m/v), Service Delivery Manager (m/v) en meer op Indeed.n
 4. Epd-leverancier Nexus Nederland heeft samen met Oracle de eerste gezondheidssystemen naar de cloud gebracht. Het gaat om de migratie van software voor ggz-instellingen. Gefaseerd worden alle oplossingen voor de gezondheidssector in de cloud beschikbaar, vooralsnog concentreert Nexus zich op de ggz-markt

Boer & Croon: Te veel businessmodellen in GGZ markt

NEXUS Nederland, specialist in het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van EPD- en informatiesystemen voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen lanceert de NEXUS / DOEN!-app voor de GGZ-markt. De NEXUS / DOEN!-app is de eerste app in de nieuwe NEXUS / MOBILE-productlijn van NEXUS Nederland Zorgorganisatie GGZ Oost Brabant neemt plaats in de Gx, het strategische netwerk van innovatieve zorgaanbieders. Het Gx-netwerk is samen met een aantal ggz-organisaties en Minddistrict, marktleider in ehealthtoepassingen, in het leven geroepen om de kwaliteit van zorg te verbeteren door expertise op het gebied van innovatie te delen Met de keuze voor CareCTRL wil Vincent van Gogh haar bedrijfsvoeringsprocessen verder optimaliseren. Naast ziekenhuisimplementaties bij onder andere AMC, Amphia, Rijnstate, Slingeland, VieCuri en ZXL gaat CareCTRL zich nu ook begeven op de GGZ-markt Dat biedt geen wetenschappelijk bewijs, maar wel aanknopingspunten voor de richting waarin de GGZ-markt zich beweegt. Wij zijn daarom in deze studie op zoek gegaan naar iets dat een verstandig vermoeden kan worden genoemd. Daarbij hebben we vooral de bril opgezet van de bedrijfseconoom met enig verstan spelers op de GGZ markt. In dit nummer nog een keer op een rijtje wat u als verwijzer kunt verwachten van SymforaMeander en GGz Centraal. Ik wens iedereen veel leesplezier toe en zie uw bijdrage voor een volgend nummer graag tegemoet. Ismene Tchaoussoglou Van de redactie Aanleveren kopij De deadline voor het aanleveren van kopij voo

GGz Breburg neemt de agenda van mijnQuarant in gebruik

 1. Digitalisering en innovatie in het primaire proces van zorgorganisaties: daarin hebben Code24, Care Expert én GGZ Noord-Holland Noord elkaar gevonden. Uit de samenwerking is Financieel24 ontstaan, een gespecialiseerde zorgdeclaratie-oplossing voor de GGZ-markt die..
 2. Info Support biedt met e-Health voor de GGZ-markt een multilabel-strategie voor de inzet van cliëntportalen. Hiermee is het mogelijk voor elk label of iedere doelgroep een eigen cliëntportaal in te richten, een zorgportaal. Dit met behoud van standaardisatie richting de bestaande architectuur (e.g. het EPD)
 3. Highcare neemt Buro MK, een uitzendbureau gespecialiseerd in het uitzenden van zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), over. Met deze overname breidt Highcare haar dienstverlening uit naar een specifieke nichemarkt waar zij tot op heden nog beperkt actief is. De overname past perfect binnen de actieve buy-and-build strategie waarin eerder al bedrijven als Ambucare, SEHV, EMC.
 4. Vanwege hun sterke groei en mooie propositie zoeken ze momenteel een accountmanager op de buitendienst die de GGZ-markt gaat bedienen. Hier zul jij dus zelf verantwoordelijk zijn voor de GGZ-accounts binnen heel Nederland. Zowel new business als relatiemanagement zijn belangrijke facetten van het vak
 5. De goede prestaties van MC EPD en de prettige onderlinge samenwerking geven Mentaal Beter het vertrouwen de samenwerking langdurig te continueren. Medicore is verheugd dat wij in Mentaal Beter een langdurige partner hebben die een belangrijke speler is in de ambulante GGZ-markt
 6. De groei bij Nedap is voornamelijk afkomstig uit het RIBW-segment, maar inmiddels heeft de eerste PAAZ voor Nedap gekozen. Ook leverancier Topicus is relatief flink gegroeid. ChipSoft, goed voor een aanzienlijk deel van de epd-markt voor ziekenhuizen, is in de ggz-markt juist klein. Het aandeel is zelfs gedaald van 2 naar 1 procent
 7. GGZ-instelling Dokter Bosman kampt met een schuld van bijna 11 miljoen euro. Een investeringsmaatschappij wil Bosman wel redden, maar alleen als de crediteuren, waaronder tal van gemeenten, de helft van Bosmans schuld willen kwijtschelden. Maar de gemeenten willen liever geen zorggeld over de balk smijten om een investeerder in het zadel te helpen

Schrijf je in via onderstaand formulier. Uiteraard staat het je vrij om zelf de gewenste datum te kiezen. Let wel op: de sessie op 4 november is specifiek gericht op de GGZ-markt. Na aanmelding ontvang je meer informatie en een bevestiging per mail GGZ markt is sterk. Wij zijn een betrouwbare partij door kwaliteit van zorg voor de cliënt en een goede relatie met de stakeholders. In deze, ook financieel, moeilijke markt zijn wij stabiel en zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Frank Soomers Voorzitter van de Raad van Commissarissen 1 De adviesrol richt zich op beleidsvoorbereiding (o.a. inventarisatie GGZ-markt) De adviesrol richt zich op voorbereiding van de inkoop (meedenken bij opzetten inkoopbeleid en strategie). In de inkoop zelf (het contracteren van zorgaanbieders) zullen de verzekeraars geen uitvoerende rol hebben. Contactpersone 23 mei 2017 - De spoedeisende hulp van Haaglanden Medisch Centrum Westeinde en een psychiatrisch verpleegkundige en een arts of arts-assistent psychiatrie van de crisisdienst van Parnassia werken nauw samen in de opvang en veilige beoordeling van verwarde personen

MET ggz, geestelijke gezondheidszorg in Limburg

 1. Customer Supportmedewerker - Hilversum. graphical divider Steijnlaan 12, 1217 JS Hilversum. Hoofdkantoor. decoration Fulltime. 32-40u per week. decoratio
 2. Mentaal Beter is een snelgroeiende speler in de Nederlandse ggz-markt en biedt geestelijke gezondheidszorg aan jong en oud. Mentaal Beter heeft een gevarieerd en uitgebreid zorgaanbod in de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Wij zijn een landelijke ggz aanbieder met vestigingen verdeeld over heel Nederland
 3. • Mentaal Beter is een snelgroeiende speler in de Nederlandse ggz-markt en biedt geestelijke gezondheidszorg aan jong en oud. Mentaal Beter heeft een gevarieerd en uitgebreid zorgaanbod in de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Wij zijn een landelijke ggz aanbieder met vestigingen verdeeld over heel Nederland
 4. Markt,markt vacatures in Hilversum. Verkoper (m/v), Fondsenwerver (m/v), Magazijnmedewerker (m/v) en meer op Indeed.n
 5. De NL Mental Care Group is een snelgroeiende speler in de Nederlandse ggz-markt en biedt geestelijke gezondheidszorg aan jong en oud. Meerdere labels bevinden zich in deze groep. In deze functie zal je vanuit het Shared Service Center ondersteuning bieden aan de labels Mentaal Beter en Opdidakt
 6. Sterke verandering in GGZ markt . De GGZ zorg omv at met bijna 5 miljar d euro aan kosten . ongeveer 6 % van de to tale uit gaven aan zorg en bev at . zowel op cure als o p care gerichte zo rg
 7. logen en psychotherapeuten verdienen een deel van hun geld in de GGZ-markt zonder NZA-stempel. In Figuur 1 is te zien, dat bijna 90 procent van het bestede geld in de GGZ-sector een NZA-stempel heeft (= productiebudget + capaciteitsbudget + kapitaallasten). De reste-rende 10 procent (= overig GGZ) bestaat voor circa de helft uit aanvullende.

PinkRoccade betreedt ggz-markt met CareCTRL - Zorgvisi

Psylaris is een ontwikkelaar van 'blended care oplossingen' voor de GGZ markt. Haar eerste product, EMDR-VR wordt bij traumabehandelingen door meer dan 20 instellingen in Nederland met succes gebruikt. Met EMDR-VR kunnen therapeuten zonder additionele uren hieraan te spenderen een intensiever behandeltraject voor cliënten realiseren Willem Grool, directeur Highcare, voegt daar aan toe: Buro MK heeft een sterke naam in de GGZ-markt, waar Highcare nog beperkt actief is. De overname van Buro MK biedt ons de kans om ons dienstenaanbod verder te verbreden naar de GGZ-sector, waarmee we onze huidige klanten nog breder bedienen en mooie nieuwe klanten aan ons portfolio toevoegen Onafhankelijke website met nieuws over en uit de wereld van de GGZ Maar ik vraag me wel af wat dat voor de toekomst van de GGZ-markt betekent.' 'Je ziet dat de ACM in de praktijk vrijwel nooit optreedt' 'Met het wegvallen van Virenze valt ook een deel van de keuze weg die patiënten kunnen maken voor een binnen de GGZ,' vervolgt Bosman In de geschetste situatie is een groot aantal nieuwe toetreders op de GGZ-markt gekomen, die juist van deze dynamiek profiteren door geen 'erfenis' met zich mee te dragen en geen last van frictiekosten hebben. Deze relatief kleine, meestal ambulante en regionaal werkende partijen weten vaak een redelijke marge te maken

Code24, Care Expert en GGZ NHN slaan handen ineen voor

De vijver van uitzendkrachten en zzp'ers waaruit de bureaus vissen, bestaat deels uit mensen die voorheen in vaste dienst in de ggz werkten. Bij detacheringsbureau GTSzorg maakt deze groep zelfs zeventig procent van het bestand uit, zegt Edwin Exoo die bij het bureau verantwoordelijk is voor de ggz-markt GGZ-markt zijn ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn: Lifechart Met deze app kan de patiënt het verloop van de eigen stemmingsstoornissen in beeld brengen en krijgt daarmee meer grip op het eigen zorgproces. Lifechart is een methode die laat zien welke invloed de behandeling en gebeurtenissen in het leven hebben op de stemming van de patiënt De Nederlandse GGZ-markt heeft in 2015 een verschuiving doorgemaakt. Zorg is in 2015 in grotere mate door kleinere instellingen geleverd. Banen verdwijnen bij de grote* instellingen en worden opgevangen door de kleinere. Daarbij nemen de totale opbrengsten bij de kleinere instellingen toe, terwijl deze bij de grote instellingen dalen

Hoe kunnen we je helpen? - GGZ Delflan

Dit jaar nog zullen verzekeraars gemeenten helpen een marktinventarisatie te maken over hoe de GGZ-markt eruitziet, hoe inkoopbeleid eruit kan zien en hoe dat beleid opgezet kan worden. Gemeenten kunnen die inkoop dan voor 2015 zelf regelen. Per jeugdzorgregio zal één zorgverzekeraar aangewezen worden die de adviesrol vervult ZZA, Zorgadministratie en applicatiebeheer. De Zorg-ICT specialist op het vlak van EPD/ECD, goed thuis in Chipsoft Ezis/HiX. Schakel ons in voor uw applicatiebeheer, projectmanagement en Ad Interim functies in Zorgadministratie en zorgautomatisering GGZ-markt 5,9 miljard euro 1,4 miljoen patiënten 1e lijns cGGZ 87 miljoen euro 4.054 aanbieders 312.000 patiënten 2e lijns cGGZ 4,0 miljard euro 3.655 aanbieders 952.000 patiënten Niet geb. aanb. 517 miljoen euro 3.474 aanbieders Gebudgetteerde aanbieders 175 aanbieders Niet geb. instellingen 201 miljoen euro 316 miljoen euro 3.295 aanbieder Zelfstandig praktijk voeren in de huidige GGZ-markt is niet eenvoudig nu er steeds meer van een psycholoog gevraagd wordt. Met plezier je vak uitoefenen? Het kan! Psychologen die bij Cenzo aangesloten zijn kunnen zich richten op datgene wat voor hen belangrijk is. Cenzo ontzorgt aangesloten psychologen o.a. doo

ValueCare: NormenkaderBI - normenkaderzorg

Daarom moeten zij in de tweede helft van 2014 zorgcontracten afsluiten met aanbieders van jeugd-ggz. Via een ondersteuningsprogramma gaan de zorgverzekeraars de gemeenten daarbij helpen. Tot 1 juli krijgen de gemeenten advies bij het inventariseren van de ggz-markt en de voorbereiding van een inkoopbeleid en een inkoopstrategie Wij blijven ons richten op het leveren van monitoringsoftware voor de Nederlandse GGZ-markt en zorgaanbieders van medisch specialistische zorg. aldus Sijbers Een cloudapplicatie, speciaal ontwikkeld voor de GGZ markt. Aorta biedt overzicht en structuur in de (P) opleidingen en de deelnemende opleidelingen. STRUCTUUR. Beheerbare, bestuurbare en efficiënte applicatie voorzien van dashboards en complete inzichten rondom het opleidingsproces van de opleidelingen

Atos Consulting: E-health de trend voor GGZ instellingen

1.2 Het gemeentelijke Jeugd-GGZ beleid respecteert de landelijke gemaakte afspraken over de 'zachte landing' van de Jeugd-GGZ, met oog voor tijdig inzetten transformatie. Q: Wat zijn VNG, ZN, en VWS overeen gekomen en waarom? A: ZN, VNG en VWS zijn overeen gekomen dat de Jeugd-GGZ een zachte landing moet krijgen bij de gemeenten GGZ Nederland pleit daarom voor strengere regelgeving en toezicht op nieuwe aanbieders op de ggz-markt. Dat kan bijvoorbeeld door alle aanbieders van verslavingszorg verplicht een contract met verzekeraars te laten sluiten Bram Bakker Bram Bakker: 'Ik ervaar de benoeming bij Rodersana als buitengewoon eervol. Samen met mijn collega's staan we voor de uitdaging om van Rodersana een nog belangrijkere speler op de GGZ-markt te maken en ik heb er het volste vertrouwen in dat we die missie gaan waarmaken

Dankzij deze ontwikkeling die de GVPQ met twaalf instellingen aanstuurt, is de gebruikersvereniging in de GGZ-markt leidend in hoe het EPD mijnQuarant vorm krijgt en zich verder ontwikkelt. * Bij de scrum-methode wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte 'sprints' van 1 tot 4 weken, werkende softwareproducten opleveren De onderzoekers werden bestookt met vragen waar nog geen direct antwoord op was: 'hoe kunnen we dit nu inzetten, kunnen we de app ook aanpassen, en hoe werkt dit dan in de Van onderzoeksinstrument naar product voor de GGZ-markt is een flinke weg huisartsenpraktijk?' Historische achtergrond van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s De praktijk is in 1985 opgericht, door Marjan Dijkstra en Jan Willem Haga. De praktijkruimte bestond uit twee kamers, gehuurd bij fysiotherapiepraktijk van Mourik. Laatstgenoemde praktijk had een praktijkhouder die toen al Continue reading Want anders wordt er niet uitbetaald. Eindeloos dossiers aanleggen: Elke dag vult ze in hoeveel cliënten ze spreekt, hoeveel ze opschrijft, hoeveel telefoontjes ze pleegt, hoeveel e-mails ze stuurt. Elke minuut moet in het systeem, elke minuut moet worden verantwoord - anders krijgt de instelling er niet voor betaald. Het gaat om de productie. Op [ Ook het contact met ZorgAdmin kwam via zo'n jumpstart tot stand. Arnold Bos: We zijn erg blij met deze koppeling. Prosoftware is een belangrijke speler op de eerstelijns- en GGZ-markt, met een goede track-record

In dit magazine gaan we daar uitgebreid op in. Naast de presentaties was er voor de deelnemers ook gelegenheid om over een 'ggz-markt' te lopen en konden diverse workshops en pitches gevolgd. Avinty en Karify slaan handen ineen om de zorg te verbeteren . Amsterdam, 10 september 2019 - Eerder deze week hebben de aandeelhouders van eHealth Platform Karify de overname contracten getekend waarmee ze hun aandelen in Karify hebben verkocht aan Avinty, een ontwikkelaar van softwareapplicaties voor zorginstellingen

Einde van marktgerichte GGZ? - Stichting Beroepsee

Verslavingszorginstelling Rodersana, onderdeel van bedrijvennetwerk Zorg van de Zaak, heeft psychiater Bram Bakker tot medisch directeur benoemd. Hij vormt samen met operationeel directeur Richard Hilverts, vanaf heden het dagelijks bestuur van de instelling. Daarbij worden zij ondersteund door M In de afgelopen zeven jaar was zij als applicatiebeheerder onze primaire contactpersoon binnen Parnassia Groep en leverde zij haar waardevolle bijdrage en feedback tijdens klantbijeenkomsten. Maar nu zegt Yvonne Binnerts haar werk vaarwel. Dankbaar als we zijn voor de fijne samenwerking, blikken we samen terug op haar loopbaan in de GGZ Verslag VCgP-congres 'Still & Going & Strong' - Cliënt centraal, maatwerk in de GGZ-markt - op 8 mei 2009 in Antropia te Driebergen. CONGRESVERSLAG Timmerman, Angelique - 47-4 (2009) Open artikel. Het tijdschrift Waarom het tijd wordt om vanuit een maatschappelijk perspectief stil te staan bij ontwikkelingen in de GGZ: Bedrijfsvoering ggz gaat gebukt onder beleidsdrukte, schrijft Richard Janssen in zijn blog. Dit artikel verscheen eerder op de website van Skipr

 • Mandala kinder Kleurplaten Pasen.
 • Katalysator metafoor.
 • Oedeem na heupoperatie.
 • GPS tracker low energy.
 • Geluid velduil.
 • Sab 85.
 • Boerderij huren feest Limburg.
 • How to make a virtual tour.
 • Kalebas recept.
 • Sims Hotel.
 • Minecraft large biomes seed.
 • Rode Noorse esdoorn snoeien.
 • Medisch probleem.
 • Brasserie De Melkerij.
 • Religies betekenis.
 • Amivedi Lochem.
 • Enya lyrics.
 • Fotokader action.
 • Belgische leger tanks.
 • Voeding ouderen Voedingscentrum.
 • Speedo badpak kind sale.
 • Film Hinterland.
 • Kort filmpje over hersenen.
 • Mc 5 1 20.
 • Parket of laminaat slaapkamer.
 • Hable con ella Trailer.
 • Kant en klare douchecabine plaatsen.
 • BZB afkorting.
 • Weiland huren paard.
 • UGG Fluff Yeah Slide Baby.
 • Chinese kip maizena.
 • Treurwilg kandelaberen.
 • Louis Vuitton rugzak vintage.
 • Kleuren zien met ogen dicht spiritueel.
 • Pompoenen kopen Noord Holland.
 • Olielekkage Mazda MX 5.
 • Google Ads Display Certification.
 • Youtube operant conditioning.
 • Zelda Switch Limited Edition.
 • Overheids woningen.
 • Komkommer baby.