Home

Primaire literatuur betekenis

Primaire literatuur - definitie - Encycl

 1. primaire literatuur Verzamelnaam voor die categorie bronnen (bron) die men tot het scheppend werk, tot de literaire kunst rekent. Publicaties over het literaire werk als object van onderzoek (monografieën, tijdschriftartikelen e.d.) noemt me
 2. Primaire bronnen zijn het oorspronkelijke bewijs van gebeurtenissen, objecten, personen of uitgevoerd werk. Voorbeelden hiervan zijn: Onderzoeksresultaten; Statistische gegevens; Ooggetuigenverslagen; Enquêtes en interviews; Juridische documenten; Via primaire bronnen kunnen studenten en onderzoekers de werkelijke gebeurtenis zo dicht mogelijk benaderen
 3. Een primaire bron bevat nieuwe informatie: een auteur doet voor het eerst verslag van een ontdekking of levert voor het eerst een bewijs voor een hypothese. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn tijdschriftartikelen, dissertaties, rapporten en congresverslagen. In secundaire bronnen wordt een overzicht gegeven van de primaire literatuur
 4. Wat Betekent primaire literatuur? De betekenis van primaire literatuur is: verzamelnaam voor geschriften die verslag doen van theoretische en/of empirisch wetenschappelijk werk. Betekenis primaire literatuur. Er is al veel gezocht naar de betekenis van primaire literatuur en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad
 5. Onder primaire literatuurwordt het scheppend werk verstaan, dat het object van onderzoek van de neerlandicus is. Alles wat over de primaire literatuur geschreven wordt,... Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10350 Geen exacte overeenkomst gevonden

Onder primaire literatuur wordt het scheppend werk verstaan, dat het object van onderzoek van de neerlandicus is. Alles wat over de primaire literatuur geschreven wordt, is secundaire literatuur Met het woord primair wordt aangegeven dat iets op de eerste plaats komt omdat dit, gelet op de omstandigheden van een bepaald geval, van belang is. In het juridisch spraakgebruik is de definitie van primair niet anders dan in het dagelijkse spraakgebruik Daarnaast wordt de term literatuur gebruikt in de betekenis van vakliteratuur: alle geschriften die over een bepaald onderwerp uit een willekeurig, bijvoorbeeld technisch, vakgebied zijn verschenen. In de literatuurwetenschap heten de bestudeerde literaire werken primaire literatuur ; de literatuurwetenschappelijke vakliteratuur is de secundaire literatuur

Literatuur is een term uit de wereld van de boeken. Literatuur zijn teksten waarvan men vindt dat ze meer waarde hebben dan 'gewone' teksten. Het gaat dus om bijzonder knappe gedichten, verhalen, toneelstukken of andere teksten die als kunstwerken beschouwd worden. Reisgidsen, kookboeken en knutselboeken zijn dus geen literatuur Literatuur betekenis & definitie. Literatuur is het geheel aan teksten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Het kan gaan om verzonnen verhalen of gedichten, maar ook om boeken over een bepaald onderwerp. Er zijn verschillende vormen van literatuur Een primaire publicatie bevat nieuwe informatie: een auteur doet voor het eerst verslag van een ontdekking of levert voor het eerst een bewijs voor een hypothese. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn tijdschriftartikelen, dissertaties, rapporten en congresverslagen. In secundaire publicaties wordt een overzicht gegeven van deze primaire literatuur

Literatuur in de betekenis van heten de literaire werken primaire literatuur en de Het debat over de vraag wat wel en wat niet tot de literatuur moet worden. Primaire literatuur wordt zeer intensief bestudeerd op relevante informatie vanuit het perspectief van de leeropdracht wat is relevant voor dit vakgebied of Primaire bronnen zijn gemaakt door mensen die direct bij een kwestie betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld ooggetuigen), secundaire bronnen zijn gemaakt door mensen die niet direct bij de kwestie betrokken zijn geweest. Deze bronnen zijn vaak in een andere tijd gemaakt. B Geschreven en ongeschreven bronne Wetenschappelijke literatuur kan de volgende soorten publicaties behelzen: Primaire publicaties. artikelen in vaktijdschriften (journals) patenten; boeken, geschreven door een of enkele auteurs; bijdragen uit geredigeerde bundels, d.w.z. bundels met wetenschappelijke opstellen, gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van een wetenschappelijke. Aangehaalde literatuur. Een overzicht van alle publicaties die in de tekst genoemd worden. Rangschikking. De literatuurlijst kan op verschillende manieren geordend worden. De meest gebruikelijke literatuurlijst is de alfabetische, maar er kunnen ook redenen zijn om een andere indeling toe te passen

Primaire vs. Secundaire bronnen Uitgelegd met voorbeelde

De betekenis van primaire literatuur vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van primaire literatuur gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Nee, leerlingen moeten geen literatuuronderwijs krijgen om kennis over literaire genres, vertelperspectieven en stijlkenmerken op te doen die later op een test of examen kan opgevraagd worden. Nee, leerlingen moeten geen literatuuronderwijs krijgen omdat ze dan tenminste een aantal namen van auteurs en titels van klassiekers kunnen opdreunen Primaire literatuur bestaat uit teksten die het resultaat zijn van oorspronkelijk onderzoek en denkwerk Literatuur wordt in het algemeen - samen met bijv. muziek, schilderen en architectuur - tot de kunst gerekend, maar lectuur niet. De grens tussen wat literatuur en wat lectuur genoemd mag worden, is niet gemakkelijk te bepalen of eenduidig. Beide zijn in ieder geval bedoeld om te worden gelezen. Over het algemeen kan gezegd worden dat

Algemene aanduiding voor alle mondeling (orale literatuur) of schriftelijk overgeleverde teksten die men op uiteenlopende gronden van andere teksten onderscheidt vanwege hun veronderstelde specifieke, meestal kunstzinnige karakter Karakterisering van literatuuronderwijs Literatuuronderwijs wordt aangeboden als jongeren in hun puberteit zitten. In die levensfase zijn ze doorgaans sterk op zichzelf en hun eigen vertrouwde leefwereld gericht. Pubers zijn over het algemeen gesproken geneigd het leven als een onvermijdelijke onveranderlijkheid te beschouwen Packets, cans, bottles, boxes, shrink wrap: there are many different types of packaging. And each has its own unique characteristics. But when it comes to applying barcodes, traceability coding or late-stage customisation, getting the right printing technology is essential if you want to keep your overheads in check, run your business efficiently and satisfy your customer Betekenis literatuur. Wat betekent literatuur? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord literatuur. Je kunt ook zelf een definitie van literatuur toevoegen. 1: 31 2. literatuur. gedichten en verhalen die als kunst bedoeld zijn Voorbee [..] Bron: www.muiswerk.nl: 2: 14 10. literatuur

Primaire teksten zijn tijdschriftartikels, websites, monografieën, dissertaties, rapporten, thesissen, jaar- en congresverslagen, persberichten, krantenartikels, literaire bronnen, wetten, jurisprudentie, gedichten, enz. Om deze teksten te ontsluiten, maken informatieleveranciers twee categorieën van naslagwerken Met secundaire literatuur worden die teksten aangeduid die verwijzen naar of een synthese maken van literair of wetenschappelijk werk, de primaire tekst. Dit kan zijn: een verhandeling over een literair werk (een boek over een boek) een biografie van een schrijver of dichter; algemene opstellen over de literatuur of poëtica; een recensi Met secundaire literatuur worden die teksten aangeduid die verwijzen naar of een synthese maken van literair of wetenschappelijk werk, de primaire tekst. Dit kan zijn: een verhandeling over een litera [.. F faam fabel-1 fabel-2, geschiedenis of story fabliau facetiae Fachliteratur zie facsimile-editie facteur zie factie factor of facteur factotum familieroman fanopoeia fantastische literatuur farce zie fascikel zie fatalisme favele feministische literatuur Festschrift zie feuilleton feuilletonroman fictie, fictionaliteit of fictionele tekst.

Wat betekent Primair? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord Primair. Je kunt ook zelf een definitie van Primair toevoegen PRIMAIRE LITERATUUR . Amsterdamsche marsdrager 1720-1721. De Amsterdamsche Marsdrager. No. 1 (16 juli 1720) - No. 29 (6 maart 1721). (KB 3104 G 16). 8 o: A-Ff 4; p. 1-230. * Colofon (in ieder nummer): t'Amsterdam. Gedrukt by Jacobus van Egmont, Boekdrukker en Boekverkoper op de Reguliers Breestraat, in de Nieuwe Drukkery dies in de literatuur. Welke criteria men gebruikt voor de keuze van primaire en secundaire uitkomstmaten in een SR en hoe deze uit-komstmaten zich verhouden tot de uitkomstmaten in de gevonden originele studies, is niet altijd duidelijk. In het Cochrane-handboek van Higgins zijn hiervoor specifieke criteria opgesteld Met het woord primair wordt aangegeven dat iets op de eerste plaats komt omdat dit, gelet op de omstandigheden van een bepaald geval, van belang is. In het juridisch spraakgebruik is de definitie van primair niet anders dan in het dagelijkse spraakgebruik. Bijvoorbeeld in het strafrecht wordt met het woord primair aangegeven dat een bepaald strafb.. TY - JOUR. T1 - Primaire, secundaire en tertiaire literatuur: een spraakverwarring. AU - Lamers, H.A.J.M. PY - 1979. Y1 - 1979. M3 - Article. VL - I

16e eeuw; marskramer (primaire literatuur) Van de bonte kapkens 1600 Van de bonte Kapkens diemen nu eerst nieus gepracktiseert ende gheuonden heeft, in: Veelderhande genuechlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen Secundaire en primaire betekenis. Expliciete zinnen communiceren de primaire betekenis van de zin omdat ze echte woorden gebruiken, die gemakkelijk te begrijpen zijn zonder enige dubbelzinnigheid. Een persoon die een tekst leest die expliciete communicatie heeft gebruikt, begrijpt gemakkelijk het onderwerp in kwestie Omdat het begrip literatuur niet in enkele woorden te omschrijven is, hebben mensen door de jaren heen geprobeerd om passende definities te vinden. Hierin konden zij niet slagen omdat bleek dat literatuur door de jaren heen andere betekenissen heeft gekregen, verschilt van cultuur tot cultuur en bovendien te maken heeft met emoties Literatuur is een kunstvorm waarbij de auteur de boel met behulp van taal op probeert te schudden. Lectuur daarentegen is heel overzichtelijk: makkelijk te doorzien, met vaststaande types. Literatuur is gelaagd, subtiel en heeft diepgang. Lectuur volgt vaste patronen. Literatuur probeert je te verrassen De primaire structuur is dus een streng aan elkaar gekoppelde aminozuren in een bepaalde volgorde. Primaire structuren zijn karakteristiek voor elk eiwit. Secundaire structuur. De primaire structuur van een eiwit kan op een aantal manieren een ruimtelijke vorm aannemen

Primaire en secundaire bronnen - Informatievaardigheden

Welk lidwoord (de of het): de literatuur of het literatuur, wij helpen je graag. Betekenis van literatuur: Bepaalde soort leesvoer. Wetenschap is bij uitstek een product van het secundaire proces, terwijl kunst meer gebruikmaakt van het primaire proces. Zie ook Metapsychologie. Literatuur. Door Harry Stroeken, 23 september 2013 onder Lemma's. Tags: Primair en secundair proces ← Preoedipaal. Literatuur verantwoorden Voor het onderzoek. Amsterdam: Boom Lemma . Voorbeeld literatuurlijst Literatuur Andriessen, Daan e.a. (2010). Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO. Gedragscode voor het voorbereiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland. Uitgave HBO-raad

belangrijkste, beste, bovenste, oudste, primair, primus, voornaamste, voorste woordverbanden van 'primair' grafisch weergegeven in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis) Omdat het zo belangrijk is om duidelijk en systematisch te verwijzen naar geraadpleegde literatuur, hebben wetenschappers afspraken gemaakt over de manier waarop ze naar literatuur verwijzen. In verschillende vakgebieden worden verschillende methodes gebruikt voor het verwijzen naar literatuur (zgn. citatiestijl) Socialisatie is een begrip waar extreem veel verschillende betekenissen aan zijn gekoppeld. Dat is ook niet raar, want socialisatie is een divers begrip. Socialisatie kunnen we definiëren als: Het proces waarbij nieuwe leden van een samenleving of groepering zich de sociaal-culturele vaardigheden eigen maken.' Online vertaalwoordenboek. EN:primaire literatuur. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 De betekenis en werking van kleur is erg persoonlijk. Maar er zijn ook overeenkomsten in kleurbeleving. Let op: veel kleuren hebben zowel een positieve als een negatieve associatie. De context zal doorslaggevend zijn in het beleven van de kleur. Ook de kleursterkte speelt hierin mee

Wat betekent primaire literatuur? WatBetekentHet

Primaire marktgebieden zijn de gebieden waar je de goederen rechtstreeks naar toe kunt verkopen, secundaire marktgebieden zijn de gebieden waar je 'met een tussenstap' de goederen aan verkoopt. 20 maart 2011 17:52. 0. 0. 0. Reacties. Reacties. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaa Primair Progressieve Afasie (PPA) is een vrij zeldzame vorm van dementie, waarbij de klachten vaak al voor het 65 e levensjaar beginnen. Bij PPA ontstaan geleidelijk problemen in de taal en/of spraak, welke langzaam toenemen over tijd Voorbeelden van primaire bedrijfsprocessen zijn inkopen, produceren en verkopen. Voorbeelden van secundaire bedrijfsprocessen zijn de activiteiten die de afdeling personeelszaken, financiën en ICT ontplooien. De primair proces betekenis kun je nooit overschatten. Het zijn de interne processen waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent De richtlijn is primair bedoeld voor de klinisch werkzame longarts en richt zich op de pathogenese, etiologie, patho-fysiologie, diagnostiek en behandeling van de primaire SP. Door middel van uitgebreid literatuur onderzoek wordt getracht antwoord te geven op klinisch relevante zaken aangaande de primaire SP De klinische betekenis van primitieve reflexen op volwassen leeftijd is niet eenduidig. Uit de vele elkaar tegensprekende onderzoeken op het gebied van de klinische betekenis van primitieve reflexen bij volwassenen blijkt in de eerste plaats de noodzaak van een gestandaardiseerd protocol voor het onderzoek en de scoring van deze verschijnselen.4

In de Trümmerliteratur (Trümmer = puinhoop) ontdeden schrijvers de literatuur van stilistische verfraaiingen en mooipraterij. Zij beschreven direct en onverbloemd de geruïneerde staat van Duitsland . Heinrich Böll sprak in deze context over het Einfachwerden (het eenvoudig worden) van de literatuur Tussendoortje literatuur | Cultuurwinkel Breda is hét adres voor kunst- en cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs in Breda. Cultuurwinkel Breda bevordert ontmoetingen tussen culturele vragers en aanbieders in Breda voor o.a. kunst-, erfgoed- en mediaeducatie Het primaire opvoedingsmilieu, het gezin Je ziet het steeds vaker, ontwrichte gezinnen, ontspoorde jongeren, gescheiden ouders. Het heeft allemaal met elkaar te maken. De fundamentele betekenis van het gezin Het belangrijkste opvoedingsmilieu is en blijft het gezin

Video: Secundaire literatuur - 2 definities - Encycl

Steinz, Pieter | Lezen met ALS - BoekenBloggenderwijsMarion Bloem · dbnl

Algemeen letterkundig lexicon · dbn

Primair - 21 definities - Encycl

Literatuur - Wikipedi

Primaire navigatie. Executive Education Open submenu . Accounting & Assurance ; Auditing, Het Executive Program De Betekenis van Rijkdom sluit goed aan als u een universitair of HBO+ werk- en denkniveau hebt en vanuit een beleidsbepalende rol, zoals literatuur, artikelen of cases Primaire arbeidsvoorwaarden Deze arbeidsvoorwaarden worden uitgekeerd in geld en komen voor in de vorm van uurloon, doorbetalen loon gedurende vakantie en verlof, pensioenrechten, overwerktoeslagen voor arbeid op ongebruikelijke tijdstippen, toeslagen wegens bijzondere arbeidsomstandigheden, winstuitkeringen, boven wettelijke uitkeringen, wachtgelden en onkostenvergoedingen

Literatuur - Wikikid

Low. In de tweedelijns zorg wordt geen verschil in infectiekans gevonden wanneer postoperatieve primair gesloten wonden, bij volwassen en kinderen, worden bedekt met een verbandmateriaal in vergelijking met het onbedekt laten of het insmeren van de wond met vaseline, direct na tot 48 uur na het sluiten van de wond Hernieuwbare primaire energie. Hernieuwbare energie is echter een vreemde eend in het oude model. Aangezien de productie van hernieuwbare energie helemaal anders verloopt dan bij niet-hernieuwbare energie, is de PE-factor voor elektriciteit veel te hoog voor hernieuwbare energie

Literatuur - de betekenis volgens Redactie Ensi

Beschrijving Definitie: een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.ToelichtingOppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk groter is dan de breedte. Naast specifieke benamingen zijn er nog vele andere in gebruik: tocht, wetering, vaart, sloot, gracht, leiding, open leiding, gang, wijk, priel, geul enz Met belangstelling hebben wij het artikel van Brewster en De Visser gelezen (1988;1081-3). Door de ziektegeschiedenis van een patiënt met wie wij onlangs in onze huisartsenpraktijk werden geconfronteerd, kunnen wij een aanvulling geven op de oorzaken van een verhoogde creatine-kinase-activiteit in het serum van patiënten zonder primair neuromusculaire ziekte

Waardeketen - WikipediaProfessor Christine Ott over onze eetgewoontes: 'Een manIs de vergane wereld echt verloren? | Logos Instituut

Op het gebied van middelenmisbruik en verslaving is veel vakliteratuur beschikbaar. Op deze pagina geeft het NJi u selectie van relevante titels De betekenis van tertiaire literatuur vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van tertiaire literatuur gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Primaire waterkeringen bieden veiligheid tegen overstromingen door de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het Markermeer en het IJsselmeer primaire literatuur versus primaire bronnen Het begrip primaire en secundaire literatuur moet niet verward worden met primaire en secundaire bronnen in de geschiedwetenschap. Primaire literatuur is, zoals we al eerder aangaven, het resultaat van eigen onderzoek, terwijl secundaire literatuur zich baseert op publicaties van anderen

Bronnen voor literatuuronderzoek Bron- en

In de didactische literatuur worden de ideeën van De Moor c.s. aanvankelijk dan ook neergesabeld: tekstervarend literatuuronderwijs leidt ertoe dat de leraar op zijn hurken moet gaan zitten, zo stellen tegenstanders, het leidt tot oppervlakkigheid, 'de literaire tekst gaat functioneren als een Rohrschachtest: de leerling roept maar wat en wordt daarvoor nog beloond ook' (aldus Harry Bekkering. Primair reageren: hoe voorkomt u het? Primair reageren: we kennen een tweetal varianten namelijk de strijd aanbinden of wegkijken. Beide zijn het primaire reacties maar toch is er een behoorlijk verschil. Wanneer gebeurt het? Primaire reacties ontstaan wanneer we ons bedreigd voelen in onze behoeften

Wat is primaire literatuur wat betekent primaire

primaire literatuur. Dagboek: vingeroefening of volwaardig genre. Column. door Liliane Waanders. expressionistische literatuur Expressionistische literatuur Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.'expression' = 'uitdrukking']. Zie ook Expressionisme Expressionistische Kunst Expressionistische Muziek Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die nieuwe literaire vormen vestigde (dit in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende traditie), die het primaire. Deze literatuur was te splitsen in twee delen: de Adelijke Letterkunde (1100-1300) en de Burgerlijke letterkunde (1300-1550). Mensen bleken in de loop van de tijd, meer en meer behoefte te krijgen aan literatuur die hen kennis verschafte

Primaire en secundaire bronnen - Histoforu

Primaire processen houden in alle activiteiten die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het totstandkomen van het product en/of dienst. Voorbeelden zijn; inkopen, produceren en verkopen. Secundaire processen zijn alle activiteiten die worden uitgevoerd om bepaalde productiefactoren in stand t Literaire tekstinterpretatie: 'ruimte' De ruimte waarin een verhaal zich afspeelt, speelt vaak een bijzonder grote rol in het verhaal. De ruimte draagt onder andere sterk bij aan de sfeer die in het verhaal zit en is onmisbaar in de literatuur De populairste literaire boeken volgens de lezers op Hebban. Onder deze rubriek vallen onder andere literaire romans en historische romans. Op Hebban ontdek je je volgende favoriete boek Wat zijn primaire en secundaire kleuren: De primaire kleuren zijn puur en de hoofdkleuren van het kleurenwiel, zijnde rood, blauw en geel. Het zijn kleuren die bestaan zonder de combinatie van andere, terwijl de secundaire kleuren worden gevormd door andere kleuren, met name door de combinatie van twee primaire kleuren, bijvoorbeeld: groen (rood en blauw) Primair inkomen is het inkomen dat verdiend wordt met het ter beschikking stellen van productiefactoren. Onderstaand schema geeft het verband tussen productiefactoren en primaire inkomen: Productiefactor Primaire inkomen Arbeid Loon Natuur Pacht Kapitaal Rente / Huur Ondernemerschap Winst Naast het primair inkomen kennen we ook de begrippen secundair en tertiair inkomen. Onderstaand schema.

Wetenschappelijke literatuur - Wikipedi

Literatuurlijsten (algemeen

Primair onderwijs. De eerste kerndoelen van het primair onderwijs dateren van 1998. Met de Wet op het primair onderwijs (WPO) in 2005 zijn een preambule en per leergebied karakteristieken beschreven en de kerndoelen geglobaliseerd. Voor bewegingsonderwijs zijn er de kerndoelen 57 en 58. (Voortgezet) speciaal onderwij - primaire behoeften of basisbehoeften en - secundaire behoeften of luxe producten. Wanneer je behoeften groter zijn dan je middelen moet je kiezen. In het vak economie staat kiezen centraal. Bekijk welke spullen primaire of secundaire producten zijn: Zolder Bij veel mensen staat de zolder vol met spullen Verschillende functies van literatuur. Literaire teksten staan nooit op zichzelf. Omdat de context bepaalt wat we wel of geen 'literatuur' noemen, en vooral omdat auteurs en teksten steeds in relatie staan tot de rest van de maatschappij Vraag 1 Onder 'Literaire theorie' vind je een aantal criteria die gebruikt worden om het verschil tussen lectuur en literatuur te bepalen. Je probeert, los van elkaar, per onderdeel vast te stellen waar je School-idyllen kunt plaatsen.Daarbij geef je bij ieder criterium een concreet voorbeeld uit het boek

primaire literatuur betekenis en definiti

Primaire geslachtskenmerken: is het verschil tussen een jongen of een meisje die bij de geboorten te zien zijn. Dat is makkelijk een jongetje heeft een piemeltje en een meisje heeft schaamlippen. Tussen de 10 en 12 jaar is er op de geslachtsdelen na weinig verschil te zien tussen het lichaam van een jongen en van een meisje Wat is primair hyperaldosteronisme? Bij een primair hyperaldosteronisme wordt er in de bijnieren teveel van het hormoon aldosteron gemaakt. Het hormoon aldosteron heeft invloed op de water- en zouthuishouding in het lichaam. Bij een te hoog gehalte aan aldosteron kan er een verhoogde bloeddruk en een laag gehalte aan kaliumzout in het lichaam ontstaan

Oud-Griekse astronomie - Wikipedia

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover de werknemer en werkgever altijd afspraken maken, zoals het loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen alle beloningen die bovenop het loon komen zoals een auto of laptop van de zaak, verlofregelingen en pensioen Primaire standaarden moeten bijgevolg bijzonder zuivere stoffen zijn. Een voorbeeld is een ietwat ander veld is de massa van het standaard kilogram dat bewaard wordt bij Parijs. Een secundaire standaard is een standaard waarvan de concentratie bepaald is door vergelijking met een primaire standaard Primaire hyperoxalurie (PH) is een erfelijke stofwisselingsziekte. Bij PH stapelen afvalstoffen zich in het lichaam op. Daardoor kunnen de nieren beschadigen. Maar er kan ook schade aan andere delen van het lichaam ontstaan. De oorzaak is een verandering in het DNA secundaire literatuur In de neerlandistiek is het de gewoonte om onderscheid te maken tussen primaire en secundaire literatuur. Onder primaire literatuur wordt het scheppend werk verstaan, dat het object van onderzoek van de neerlandicus is. DA: 50 PA: 74 MOZ Rank: 7. Betekenis Secundaire literatuur betekenis-definitie.n Primaire goederen. 24 februari 2013; Door Scholto Bos; 24 feb Goederen waarvoor geldt dat de vraag ernaar inkomensinelastisch is, zodat E iv < of gelijk aan 1. Over Scholto Bos. Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar. De pedagogische betekenis van vaders K.S. van Dijken en L.W.C. Tavecchio Kind en Adolescent 19 (1998), p. 68-77 Samenvatting Aan de hand van veel voorkomende thema's over vaders en vaderschap in West-Europese en Amerikaanse literatuur schetsen wij in dit artikel de huidige opvattingen op dit gebied. Hierbij kome

 • Tafellamp nachtkastje.
 • Quota steekproef.
 • Oogartsen Bergman kliniek Zaandam.
 • Abbey Gardens Scilly Isles.
 • Voeding opleidingen.
 • Jumpsquare korting.
 • Six Jewelry.
 • Carolus Magnus.
 • CZ zwanger overstappen.
 • Bodies Challenger astronauts autopsy photos.
 • Señorita Dance.
 • Religies betekenis.
 • Mario Xbox One.
 • Duikplank synoniem.
 • EF residentie.
 • Everyday struggle lyrics.
 • Western airco.
 • IENS Rotterdam.
 • Vredesvlag.
 • Cinderella castle Belgium.
 • Rosj Hasjana betekenis.
 • Tattoo arm Vrouw.
 • Irak Ambassade Den Haag adres.
 • Airwolf helicopter serie.
 • Voetzweer.
 • Wat is goedkoop in Turkije.
 • Fitnet.
 • Poster plattegrond Parijs.
 • Groot aquarium waterschildpad.
 • Paardenkastanje olie kopen.
 • Duitse tv programma's gemist.
 • Bank reparatie.
 • Baby Minnie Mouse versiering.
 • Parachutisten Tweede Wereldoorlog.
 • Brood vlechten 6 strengen.
 • Bar decoratie Heineken.
 • Alarik II.
 • Yankee Doodle music.
 • Makita Haakse slijper HORNBACH.
 • Winkelinrichting voeding.
 • Zink solderen GAMMA.