Home

Onaannemelijk betekenis

onaannemelijk. onmogelijk de juistheid ervan te aanvaarden VB: Dat was een volstrekt onaannemelijke bewering Onaannemelijk bn. (-er, -st), 1. zodanig dat men het niet gaarne aanneemt, er geen genoegen in neemt: dat is wel het onaannemelijkste aanbod dat mij ooit is gedaan ; die vredesvoorwaarden zijn onaannemelijk; 2. niet geloofwaardig: uw bewering is geheel onaannemelijk

onaannemelijk betekenis en definiti

Betekenis onaannemelijk. Wat betekent onaannemelijk? Hieronder vind je een betekenis van het woord onaannemelijk Je kunt ook zelf een definitie van onaannemelijk toevoegen. 1: 1 0. onaannemelijk. onmogelijk de juistheid ervan te aanvaarden Dat was een volstrekt onaannemelijke bewering 1. zodanig dat men het niet gaarne aanneemt, er geen genoegen in neemt: dat is wel het onaannemelijkste aanbod dat mij ooit is gedaan; die vredesvoorwaarden zijn onaannemelijk; 2. niet geloofwaardig: uw bewering is geheel onaannemelijk onaannemelijk geen geloof verdienend Synoniemen: ongeloofwaardig , apocrief , fabuleu onaannemelijk: onaanvaardbaar, verwerpelijk verwerpelijk: onaannemelijk, onaanvaardbaar, onverdedigbaar, afkeurenswaardig, laakbaar, wraakbaar, slech

onaannemelijk. onmogelijk de juistheid ervan te aanvaarden Dat was een volstrekt onaannemelijke bewering.. Onaannemelijk - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord

aannemelijk. aannemelijk bijv.naamw.Uitspraak: [an'emələk] 1) waarvan iemand denkt dat het waar is Voorbeeld: `De koper van een huis moet aannemelijk maken dat hij de hypotheek kan betalen.`Synoniem: geloofwaardig 2) zodanig dat je het goed geno... Gevonden op https://www.woorden.org/woord/aannemelijk Nederlandse synoniemen voor onaannemelijk - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe onaannemelijk synoniemen - Nederlands passende woorden voor onaannemelijk Nederlands Engels Spaans Frans Duits Italiaans Portugees Zweeds Pools Woxikon / Synoniemen / Nederlands / O / onaannemelijk aannemelijk, geloofwaardig, waarschijnlijk. begrijpelijk (bn) : aannemelijk, bevattelijk, inzichtelijk. waarschijnlijk (bn) : aannemelijk, geloofwaardig, plausibel. acceptabel (bn) : aannemelijk, redelijk. woordverbanden van 'aannemelijk' grafisch weergegeven. in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis) onaannemelijk Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde

Wat is de betekenis van onaannemelijk - Ensi

Ook zou het onaannemelijk zijn dat CET Govora vrij zou zijn van enige invloed van de staat gezien de handelwijze van het bedrijf in een bredere context; in oktober 2012 bijvoorbeeld werd, onmiddellijk na de mislukte privatisering, de CEO van CET Govora benoemd tot CEO van Oltchim, waarna hij in februari 2013, meteen na de aanvang van de insolventieprocedure van Oltchim, terugkeerde naar CET. Zoek ' onaannemelijk ' ook in: INT-woordenboeken CHN ( nodig) Wikipedia Google Algemene grammaticale gegevens. Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands. Woordsoort. Type: adjectief. OBD: De theorie van de OBD wordt op de pagina OBD, OBD II, EOBD beschreven. Iedere foutcode die met uitleessoftware wordt uitgelezen uit o.a. het motormanagementsysteem en op het display weergeven wordt, heeft zijn eigen specifieke betekenis. Bij de foutcode P0102 (luchtmassameter signaal te zwak) moet de storing in de richting van de luchtmassameter gezocht worden (defecte lmm, defect aan de. Het is het opheffen van onwetendheid. In het Boek van Thomas de Strijder wordt vermeld: ' Wie geen weet heeft van zichzelf weet niets, maar wie zichzelf kent heeft ook kennis verworven van de diepte van het Al'

Betekenis Onaannemelijk

 1. Er moet ook gekeken worden welke betekenis partijen aan de tekst gaven en wat ze over en weer van elkaar mochten verwachten. In de woorden van de Hoge Raad: De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de.
 2. Vertalingen in context van Onaannemelijk in Nederlands-Frans van Reverso Context: Onaannemelijk, maar je weet het niet
 3. Belang. Het arrest Aanmerkelijke kans is van groot belang gebleken voor de bewijsconstructie van voorwaardelijk opzet, inzonderheid ten aanzien van het smokkelen van drugs. Uit de algemene bekendheid van het gegeven dat drugs vaak in koffers verstopt worden, leidt de rechter af dat iemand die desondanks een dergelijk koffer invoert, het risico om drugs in te voeren willens en wetens heeft.
 4. g, onaannemelijk signaal. P0101 Luchtmassasensor, onaannemelijk signaal. P0102 Luchtmassasensor, signaal te zwak. P0103 Luchtmassasensor, te hoog signaal. P0104 Luchtmassasensor, sporadische storing. P0105 Absolute druksensor inlaat(map), onaannemelijk signaal. P0106 Absolute druksensor inlaat, onaannemelijk.
 5. Ander woord voor onaannemelijk? Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als onaannemelijk in het Nederlands
 6. Woord: onaannemelijk. Vertalingen, synoniemen, puzzelwoord, statistieken, grammatica - dictionaries24.co

Onaannemelijk - de betekenis volgens Dikke Van Dal

 1. De woorden hieronder zijn synoniemen en hebben dezelfde betekenis als ongeloofwaardig in het Nederlands. ongeloofwaardig (onaannemelijk) [bijvoeglijk naamwoord] onaannemelijk. Zoek synoniemen voor. Van. NL Nederlands EN Engels DE Duits ES Spaans FR Frans SE Zweeds. Naar
 2. Nederlands: ·om aan te nemen· waarschijnlijk, plausibel, geloofwaardig Toen de wapenstilstand ten slotte een aannemelijk vooruitzicht werd, begon de hoop het er levend af te brengen zelfs bij de grootste pessimisten post te vatten. [1] Het was aannemelijk dat het gedrag van Jeroen meer en meer onhebbelijk zou worden.[2]··↑ Lemaitre, Pierre Tot.
 3. onaannemelijk vertaald van nederlands naar engels inclusief synoniemen, uitleg, and gerelateerde woorden. onaannemelijk in het Engels vertaa..
 4. Dat is wanneer synoniemen een verschil kunnen maken. Je kunt bijvoorbeeld het woord onaannemelijk gebruiken in plaats van onacceptabel, waardoor ze synoniemen voor elkaar zijn. Bedenk dat de betekenis van een woord vaak afhankelijk is van de context. Dit is ook mogelijk met het woord onacceptabel

niet waard om geloofd te worden; het geloven niet waard; niet geloofwaardig; onaannemelijk; niet overtuigend; onbetrouwbaar. Zie voor de combinatiemogelijkheden het antoniem geloofwaardig. Zie ook : geloofwaardig Een conflict in de correcte betekenis van het woord (botsing, strijd, onenigheid, twist, mot, onmin, etc.), is immers niet synoniem aan bijvoorbeeld mutatie, wrijving of spanning, terwijl we met die woorden in deze discussie wel hetzelfde bedoelen, namelijk een oorzaak of aanleiding die er voor zorgt dat de hp in beweging komt (en daarmee ook het verhaal)

Uiteindelijk zal de mens om tot kind te kunnen worden ook het medelijden met 'de hogere mens' achter zich moeten laten. Het is dan ook niet onaannemelijk te veronderstellen dat in de laatste fase, de 'kind'fase met zijn 'onschuld', zijn 'spel', als een 'voortrollend rad' pas alle vormen van medelijden zijn overwonnen De betekenis van apocrief is: onaannemelijk, ongeloofwaardig. Betekenis apocrief. Er is al veel gezocht naar de betekenis van apocrief en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Vorige week was in Trouw sprake van 'een tunnel uit het jaar kruik'. Een opknappertje, begrepen we, eentje uit het jaar nul Als men een oorspr. betekenis 'bedrog' veronderstelt, wat niet onaannemelijk is, zie → pret, zou het woord verwant kunnen zijn met een Germaanse woordstam voor 'bedriegen', maar zie ook → -leut

Onaannemelijk - betekenis en definitie Nederlands

onaannemelijk dat er iets van die betekenis gehangen kan worden aan het zelfstandig naamwoord 'tierelier'. Martie En dat is voor thuisgebruikers vrijgesteld in de Aw. Heling in het geheel sluit m.i. niet aan bij de handeling downloaden muziek. In hoeverre de overwegingen van de HR inzake het elektriciteitsarrest zijn te gebruiken voor het kopieren van digitale muziek durf ik niet te zeggen maar het lijkt me onaannemelijk

Synoniemen van onaannemelijk; ander woord voor

ongeloofwaardig synoniemen - Nederlands passende woorden voor ongeloofwaardig. Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken. nl: Toerentalsignaal van motorregelmodule onaannemelijk signaal: d Hoge Raad 30 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:121 De tenlastelegging en bewezenverklaring zijn toegesneden op art. 321 Sr. Daarom moeten de daarin voorkomende woorden wederrechtelijk zich heeft toegeëigend worden geacht aldaar te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in art. 321 S

Giulio Caccini - Wikipedia

Vertalingen van 'onaangenaam' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen a. het onaannemelijk acht dat de getuige of de deskundige binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal verschijnen; b. van oordeel is dat de gezondheid of het welzijn van de getuige of deskundige door het afleggen van een verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht, en het voorkomen van dit gevaar zwaarder weegt dan het belang om de getuige of deskundige ter terechtzitting. De betekenis die in bijlage 7 bij F3 aan onderborden wordt gegeven, aanvullende aanduidingen: borden onder het hoofdteken, waarop een nadere verklaring of aanwijzing is vermeld., met de daarbij gegeven voorbeelden, dwingt naar het oordeel van de kantonrechter niet tot een keuze voor één van beide alternatieven

onaannemelijk - WikiWoordenboek - Wiktionar

 1. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten
 2. De noodzaak om dit als transitivum in vs. 938-940 samen te trekken en het ontbreken van een tweede noch in vs. 937 maken deze interpretatie onaannemelijk. 945 Dezelfde betekenis van te wil hebben vinden we in Lichte Wigger, vs. 1459 (A.C. Crena de Iongh, G.C. van Santen's Lichte Wigger en Snappende Siitgen, Assen 1959, blz. 25
 3. Betekenis. Onze spiritualiteit heeft inderdaad doloristische trekjes vertoond. Dat zou je toch denken als je in het museum voorbij de christelijke afbeeldingen van de kruisiging loopt, de ene na de andere. Gelukkig kan de esthetische kwaliteit van het kunstwerk de gruwelijkheid van het tafereel enigszins milderen
 4. g in de hemel nog niet haar betekenis te verliezen. De kosmologie is immers niet l de essentie van het verhaal. Als de kosmo- | logie onhoudbaar blijkt, behoeft daarom , de betekenis van het verhaal nog niet te t vervallen

Dat is hoogst onaannemelijk. De logica van kwantumcomputers is namelijk behoorlijk anders. Zo anders dat veel alledaagse logische bewerkingen er slechts met omwegen op mogelijk zullen zijn. Een op kwantumtechnologie gebaseerde tekstverwerker of boekhoudtoepassing ligt dan ook bepaald niet voor de hand Betekenis Bijvoeglijk naamwoord. apocrief. geen geloof verdienend de apocriefe bijbelboeken Synoniemen: ongeloofwaardig, fabuleus, onaannemelijk. apocrief. niet als gezaghebbend erkend Sommige mensen vinden de Bijbel een apocrief boek. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken. Betekenissen van bewijs Achtergrondstudie bij het advies Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence‐based practice in de zorg. Auteur: Gabie de Jong Den Haag, juni 2017 Betekenissen van bewijs Testas is het oud Franse/Spaanse woord voor 'slecht hoofd', wat in onze tijd de betekenis heeft van 'ongelijk hoofd of lelijk hoofd'.. Oud-Wulven komt vermoedelijk van de plek aan de Oud Wulfseweg waar het eerste stamslot van de familie Van Wulven het kasteel stichtte in de dertiende eeuw.Of de plek waar vroeger 'oud' oorspronkelijk een kasteel van de familie Van Wulven stond

Synoniemen van Onaannemelijk en ander woord for

 1. In een andere betekenis kan de wet van de geest de eigenlijke werking van de heilige Geest genoemd worden, dat wil zeggen het geloof, dat in de liefde werkzaam is (Gal. 5, 6); het onderricht ons dus innerlijk over wat we doen moeten.. en maakt ons genegen om te handelen
 2. gen moet worden besteed
 3. Een doublet is straf als het onaannemelijk is dat de doubleerder een negatief doublet nodig zou hebben. Tenzij Pas om te spelen geldt, toont een pas de meest teleurstellende hand of 'niets te melden' (de precieze betekenis hangt van de situatie af: zwakste of vlakste hand, enzovoorts)
 4. betekenis uitleg μ gemiddelde ∑ som totaal van de scores N n aantal totaal van de steekproef(n) of populatie(N) ll exacte lage limiet limiet van de klasse interval van het percentiel P proportie proportiewaar het percentiel hypothesen je als zijnde onaannemelijk kunt verwerpen:.
 5. Betekenis hangt af van context. Als je het alleen maar over iphones hebt en niet over bijvoorbeeld over vervalsingen of kopieën, dan is het erg onaannemelijk dat er een andere betekenis van.
 6. Betekenis voor het christendom. Paulus is vooral bekend uit het bijbelboek Handelingen van de apostelen en door dertien brieven in het Nieuwe Testament die op zijn naam staan. In de wetenschappelijke literatuur is het auteurschap van zeven van deze brieven onbetwist: Romeinen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten, 1 Tessalonicenzen, Filippenzen en Filemon

Aannemelijk - 4 definities - Encycl

Onze website is een woordenboek van synoniemen voor veel Nederlandse woorden. Op deze pagina kunt u een synoniem voor verwerpelijk vinden. Of u nu een schrijver bent, een student, of gewoon iemand die geïnteresseerd is in het vinden van woorden zoals verwerpelijk, Spellingcontrole.com helpt u om precies te vinden wat u nodig heeft Deze foutcode is 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De onderstaande omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's. nl Hoeksensor gasklepaandrijving (G187) onaannemelijk signaal du Winkelgeber für Drosselklappenantrieb (G187) unplausibeles Signa Hoewel De Vries, Nederlands Etymologisch Woordenboek 171 ten onrechte vlint en vlins volkomen gelijkstelt - tussen t en s kan geen identiteit aangenomen worden -, is zijn afleiding evenals die van Pokorny 1000 uit een ie. wortel *(s)p h el, waar ook splijten van af wordt geleid, niet onaannemelijk. En wat de betekenis betreft, die is bij deze. Een verhoogde troponinewaarde in het kader van een acuut coronair syndroom heeft een belangrijke prognostische betekenis, onafhankelijk van andere prognostische indicatoren zoals leeftijd en geslacht, het opname-elektrocardiogram, en de uitslag van de inspanningstest bij ontslag.29-33 Bij patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie en met een normale CK-MB-waarde ging een.

Nederlandse synoniemen van onaannemelijk, ander woord voor

Een begrip dat landen als India en Brazilië onder één noemer brengt met Tsjaad en Mali heeft weinig wetenschappelijke of analytische betekenis. Nu was de term daarvoor ook niet bedoeld Maar het is zeer onaannemelijk dat de jonge lezers van Twee zwervelingen de betekenis kenden van beschabberen, betjoegelen, meschummad, Parnas, tfise en verschwarzter hourik. Dat Gerdes die woorden niet verklaarde, zegt hoogstwaarschijnlijk iets over zijn werkwijze: hij zal de verklaringen uit slordigheid niet hebben vermeld Belediging van politieambtenaar door voorafgaand aan voetbalwedstrijd in Amsterdam lettercombinatie 'ACAB' te zingen, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Wist verdachte betekenis van lette.. Betekenis laatste bieding Advance cue-bid : vierkaart -steun, slempoging ( zie hier ) Gek bod want : onaannemelijk dat oost ineens nog de lage kleur wil aanbieden om te spele

onaannemelijk synoniemen - Nederlands passende woorden

Synoniemen van aannemelijk; ander woord voor aannemelijk

 1. In het kader van die derde stap zal de vraag moeten worden beantwoord wat de betekenis van het gewekte vertrouwen is bij de uitoefening van de betreffende bevoegdheid. 11.1. De Afdeling zal in het navolgende, in het licht van hetgeen de staatsraad advocaat-generaal daarover heeft geconcludeerd, nader ingaan op deze drie stappen
 2. Er zijn geen wetenschappelijke studies gedaan bij mensen naar het effect van peterselie op de tumorgroei. Daar kan dan ook geen uitspraak over worden gedaan. Maar gezien de manier en hoeveelheid waarop peterselie in de voeding gebruikt wordt is enig effect erg onaannemelijk. Wat is peterselie? Peterselie is een kruidachtige plant die veel gebruikt wordt in de Europese keuken. Er zijn.
 3. Dat de verdachte de intentie had de pasjes terug te geven aan de rechtmatige eigenaren, via gevonden voorwerpen dan wel de politie, is onaannemelijk. De verdachte had de pasjes onverwijld kunnen en moeten afleveren bij bijvoorbeeld een politiebureau, hetgeen hij niet heeft gedaan
 4. a. het onaannemelijk acht dat de getuige of de deskundige binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal verschijnen; b. van oordeel is dat de gezondheid of het welzijn van de getuige of deskundige door het afleggen van een verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht, en het voorkomen van dit gevaar zwaarder weegt dan het belang om de getuige of deskundige ter terechtzitting te kunnen ondervragen
 5. Betekenis van 'ongeloofwaardig' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Syndicat national des importateurs et exportateurs de livres (SNIEL) merkt in haar standpunt van 31 december 1996 op dat de beweringen van SIDE over CELF te ongeloofwaardig zijn, waardoor SNIEL zich niet aansluit bij haar rechtsvordering
 6. Boekverslag van het boek Zomerhitte (Jan Wolkers) voor het vak nederlands en de methode Laagland. Dit verslag is op 23 augustus 2005 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo
 7. g van de mogelijkheid van pas of redoublet

Onaannemelijk in het Engels vertaald uit het Nederland

verzetsstrijder johannes ter horst was leider kp-enschede en kp-twente. Hij pleegde met zijn kp meer dan vijftig gewapende overvallen, waarbij nooit een van zijn mannen werd gearresteerd of gedood De man neemt slecht 37% van de tekst voor zijn rekening. Samen zingen ze drie verzen en de 'meisjes van Jeruzalem' krijgen de overige 21 verzen. Niet alleen op grond van de cijfers is de vrouw, het meisje, de dominante stem in Hooglied. Ook op grond van betekenis en inhoud is de vrouwelijk stem het meest van belang Ander woord voor levendigheid? Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als levendigheid in het Nederlands De oudste betekenis daarvan is 'straatschenden' (zeg maar: vandalisme plegen). Die verklaring van de naam van de bendeleider lijkt een zeer onaannemelijk verzinsel van de anonieme schrijver, want laine is 'wol', cot(t)on 'katoen' en bij bourre zal wel gedacht zijn aan bourrer 'neuken'

Oorspronkelijk toepast op speciale edities van Latijnse klassieke werken die Bossuet en Huet in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV bezorgen, met de bedoeling dat de dauphin, de Franse kroonprins, daar kennis van kon nemen spakr 'wijs' strandt op de bet.; misschien zou men kunnen wijzen op de mnl. betekenissen. — Onaannemelijk W. de Vries Ts. 40, 1921, 104: bij oe. pūca (ne. puck) 'kobold', on. pūki 'duivel', waarbij een trap *pauk geconstrueerd moet worden en dan daarbij weer een andere met s-anlaut Het grote belang dat in de (lagere) rechtspraak - na onder meer het arrest Meyer Europe/PontMeyer - de uitleg van (commerciële) contracten werd toegekend aan de taalkundige betekenis, is met het Lundiform/Mexx-arrest (ECLI:NL:HR:2013:BY8101) ingeperkt.In het Lundiform/Mexx-arrest heeft de Hoge Raad kort gezegd geoordeeld dat de Haviltex-maatstaf beslissend is, ook indien een groot gewicht. Lees meer omtrent commentaar op algemene wet bestuursrecht artikel 8:1 (beroep bij de bestuursrechter). (artikeltekst geldig vanaf 2013-01-01

Allereerst is onaannemelijk dat hij een leus richting de politie zingt, waarvan hij de betekenis of strekking niet kent. Daarnaast heeft het hof via Google gezocht op de lettercombinatie ACAB en alleen gekeken naar resultaten van vóór 13 april 2017 Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel 'voorbedachten rade' moet komen vast te staan dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en dat hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan. In de kunstgeschiedenis is iconografie de inhoudelijke beschrijving van voorwerpen uit de beeldende kunst: schilderijen, tekeningen, sculpturen, etsen, gravures enzovoort. Daarbij hoort ook het interpreteren van details die in het kunstvoorwerp zijn aangebracht en daaraan een betekenis toekennen als thema, symbool of motief Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken. nl Koelvloeistoftemperatuurmeter (G62) onaannemelijk signaa

Nederlandse synoniemen voor onaannemelijk Dictionary

In de OT-geschriften komen drie opmerkelijke dieren voor: de Leviathan, de Behemoth en de Ziz. De eerste twee komen wij tegen in het Bijbelgeschrift Job, terwijl de Ziz eerder uit een verwijzing uit Psalm 50:11 en 80:14 komt De betekenis 'strijd, oorlog' hoort bij een wortel pgm. *liug-'eed', die in het Germaans verder alleen voorkomt in got. liuga 'huwelijk' en verwant is met Oudiers lugae 'eed'. Met het voorvoegsel *uz-'uit-' kan men dan denken aan 'opheffing der rechtsgeldige verbindingen' Hier zal de liefde van de schrijver voor Ruusbroec wel de doorslag gegeven hebben. Terecht wordt aan het toneel, als gemeenschaunst in de M.E. en de rederijkerstijd van grote betekenis, de volle aandacht geschonken

Ongelofelijk / ongelooflijk - Taaladvies

A plausible high-end estimate based on paleoclimatic evidence, assuming that rates of global mean sea level rise as fast as ~1.7 m/century can commence on a decadal time scale (an educated guess at how fast such a transition might occur), yields a global mean sea level rise of roughly 1.4 m in 2100, somewhat higher than the high-end projection presented in the previous section (see Table 1.1. De betekenis van de woorden in (11d) sluit direct aan bij de centrale toepassingen van het diminutief: steeds verwijst de diminutiefformatie naar een klein exemplaar van de in het ongelede correlaat genoemde entiteit, maar deze verwijzing is telkens het uitgangspunt voor een semantisch specialisatieproces dat de eigenlijke betekenis van de formatie oplevert De uitzonderingsbepaling is niet van toepassing: zo is het niet zeer onaannemelijk dat klager in de toekomst een strafbaar feit zal (kunnen) plegen. Dat klemt te meer nu uit een over de veroordeelde geschreven reclasseringsrapport zorgen blijken dat hij nog immer kampt met financiële schulden bij diverse schuldeisers

Onaannemelijk - Vertaling naar Engels - voorbeelden

Nummer 4 - 2015 van het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie besteedt speciale aandacht aan auto-immuniteit. Daarbij is ook een artikel van het Lyme Borreliose centrum van het AMC over de rol van het immuunsysteem bij de ziekte van Lyme (1). Gelukkig is dit artikel iets constructiever dan eerdere artikelen uit deze hoek over Lymeziekte. [ Artikelen Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 overwegingen over de betekenis van de richtlijnen van de Letselschaderaad Afdrukken E-mail Gegevens Hoofdcategorie: Huishoudelijke hulp algemeen Categorie: Richtlijn letselschaderaad huishoudelijke hulp Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 RSI productiemedewerkster; eindleeftijd bij verlies verdienvermogen in beginsel pensioengerechtigde leeftijd; in casu 67 jaar

onaannemelijk - Vertaling Nederlands-Engel

 • Tajine kip Fatima.
 • Woonnet Rijnland.
 • Peugeot 207 iedere keer motorolie bijvullen.
 • Huis te koop Kalkhofseweg Haps.
 • Walt Disney World.
 • Hypebeast releases.
 • Trouwen Wieringerwerf.
 • Blijburg strandtent.
 • Shell V Power Benzine.
 • Opel Corsa Demo cars.
 • Action opbergdozen karton.
 • VVV Voetbalschool.
 • Oura ring kopen.
 • Lichtmasten voetbalveld kopen.
 • Loslopende leeuw Europa.
 • TUI hotels Benidorm.
 • Foto's van iCloud afhalen.
 • Vegan Challenge weekmenu.
 • Sushi Groningen thuisbezorgd.
 • Hoe lang duurt het voor spinneneitjes uitkomen.
 • Wie IS Sai Baba.
 • Bloedneus hersenen.
 • BMW X1 facelift.
 • Bus Tenerife South Airport.
 • Medela tepelhoedje maat L kruidvat.
 • Restaurant FOMU Antwerpen.
 • Sushi Groningen thuisbezorgd.
 • Gta 5 crossplay pc / ps4 2020.
 • Loempia brickdeeg.
 • NCOI HBO Eventmanagement.
 • Meringue wiet.
 • Tapas Leopoldsburg.
 • Yoga Mandala sjabloon.
 • Pijlpunten betekenis.
 • Allergisch voor kaki fruit.
 • 7 weken zwanger geen hartslag.
 • Vasco Flatline T21s.
 • Grosfillex vouwdeur 215.
 • Amoxicilline mengen.
 • Aandacht en concentratie testen.
 • Jatoba vloer zelf schuren.