Home

Dochters van Filippus

Salomé is de dochter van Herodes Filippus en Herodias.Haar naam is bekend uit het werk van de Joodse historicus Flavius Josephus.Zij is genoemd naar Salomé, de zuster van Herodes de Grote.Toen Herodias scheidde van Herodes Filippus om te trouwen met Herodes Antipas, ging Salomé met haar moeder mee Filippus' dochters September 13, 2006, 1:44 PM Opinie Hoe verschillend zijn vrouwen en mannen? En in hoeverre zijn zij gelijk? In de feministische ideologie is hun.

In de eerste aflevering van 2006 (jaargang 11) is een verzet merkbaar tegen gelijkheidsdenken en evangelicaal feminisme. Het nummer bevat een bijdrage waarin Jeffrey T. Riddle een antwoord geeft op de vraag: Zijn de dochters van Filippus onder de profeten van Handelingen? Riddle is baptistisch predikant in Charlottesville, Virginia Filippus de Evangelist was volgens het Bijbelboek de Handelingen van de Apostelen een belangrijk persoon in het vroege christendom.De aanduiding de Evangelist stamt uit de weergave van Handelingen 21:8 in oudere Bijbelvertalingen, zoals de Statenvertaling. Sommige kerkvaders namen aan dat deze Filippus dezelfde persoon was als de apostel Filippus, maar dat is niet zeker Filippus in het Nieuwe Testament. Alle evangeliën noemen Filippus in de opsomming van de twaalf apostelen, maar hij treedt alleen op in het Evangelie volgens Johannes.Hierin nodigde Jezus Filippus als een van de eersten uit zijn leerling te worden. Filippus woonde in Betsaïda, net als de broers Andreas en Petrus.Hij introduceerde Jezus aan Natanaël (waarvan soms werd gedacht dat hiermee.

De dochters van Filippus waren ook profetessen. Priscilla is evangeliste Priscilla wordt Paulus' medearbeidster genoemd. Iemand die samen met hem het evangelie verkondigt. In Handelingen zien we dat Priscilla met Paulus op zendingsreis is, en ''uitlegde wat de weg van God precies inhield'' Een van hen heette Filippus. Hij duikt nog één keer op. Dan horen we hoe hij een hooggeplaatste eunuch aan het hof van Kandake tot Jezus bekeert en doopt (Handelingen 8,26-40). Een van beiden had vier dochters, de andere twee. Van de apostel wordt beweerd dat hij tussen twee dochters begraven zou zijn 2. Okko Huft, zoon van Cornelius Huft volg 4 en Aaltje Topelen volg 5, is geboren op 23 januari 1884 in Oostwold, Midwolda.Hij is arbeider van beroep. Okko is overleden op 76 jarige leeftijd op 22 september 1960 in Scheemda. 3. Martje Hassing, dochter van Filippus Hassing volg 6 en Jantje Nap volg 7, is geboren op 22 november 1888 in Midwolda.Zij is dienstmeid van beroep

Filippus van Ravenna (?, eind 11e eeuw - ?, 1134?), was een Duits of Italiaans geestelijke, die bisschop-elect was van Ravenna en daarna proost van het kapittel van Sint-Servaas in Maastricht en wellicht ook van het Lebuïnuskapittel in Deventer.Hij geldt als een trouwe aanhanger van keizer Hendrik V, van wie hij enige tijd kanselier was. Filippus speelde in 1118-19 korte tijd een rol in de. De vier dochters van Filippus En tot slot vier tegelijk: Filippus' dochters. Bij hen kwam dus de oude profetie uit dat later 'zonen en dochters' zouden profeteren. Geschreven door: Reinier Sonneveld. Theoloog en schrijver. Tip voor de redactie? Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Van deze dochters staan Charitina en Eutychis te boek als martelares, de andere twee als geloofsverkondigsters. Het is niet duidelijk, of we hier het woord 'dochter' letterlijk moeten nemen, of dat we het moeten verstaan in de gelovige zin van het woord: in dat geval zouden het dus bekeerlingen zijn van Filippus: hij had ze - in Christus - verwekt Salóme is de naam van twee verschillende vrouwen in de Bijbel: 1. de moeder van de apostelen Jakobus en Johannes, 2. de vrouw die voor haar moeder het hoofd van Johannes de Doper vroeg. Zij was de dochter van Filippus I en Herodias en de stiefdochter van Herodes Antipas (ook genoemd Filippus II). De vrouwennaam is Hebreeuws en betekent 'vreedzaa

Salomé II - Wikipedi

Filippus en de Ethiopiër, brailleschrift op boekrol - Hand. 8: 26-40; Petrus en Cornelius - Hand. 10: 1-33; Paulus en Silas in de gevangenis, praatwolkjes en opzetwerkjes - Hand. 16: 16-34; Ik ben een burger van Gods rijk, lied, kaart van Europa - Fil 3: 20; Lettergrepen zoeker - wonderen van Jezu

Maria Stijnis, dochter van Filippus Stijnis, is geboren op 12 oktober 1894 te Hendrik-Ido-Ambacht. Ze is op 72-jarige leeftijd overleden op 13 juni 1967 te Middelburg. Maria trouwde met Gerrit Eijkelenboom, zoon van Arie Eijkelenboom en Gerrigje Meerkerk, op 10 september 1919 te Hendrik Ido Ambacht Papias, één van de zogeheten Apostolische Vader uit de eerste helft van de tweede eeuw, woonde ook in Hiërapolis. Hij schreef dat diaken Filippus met zijn dochters daar ook gewoond heeft. Filippus was de evangelist die de Ethiopiër uit Hand. 8 over Jezus vertelde. Lucas vertelt dat deze Filippus later naar Casesarea is vertrokken Deze zeven hadden de taak om in de gemeente onder meer de weduwen en wezen te ondersteunen. Zij waren 'van goede faam, vol van geest en wijsheid'. In de Handelingen der Apostelen staat dat Filippus vier ongehuwde dochters had, die het charisma van profetie bezaten (21,9). Evangelist Filippus wordt in de Handelingen een 'evangelist' genoemd Sara, Noadja, Hannah, Chulda, Deborah, Mirjam, Esther, Abigail, 4 Dochters van Filippus, vrouw van Jesaja. J Jan hafkamp op 7 Nov 2020 10:41. 8. 4. 4. Opvallend dat juist in deze tijd van afval (Eindtijd) dit thema voor o.a. deze vrouw zo belangrijk schijnt te zijn. De Schepper, de Heere God.

Visoenen van God. Twaalf stammen Afgoden Boeken Profeten De tien geboden Gelijkenissen Geslachtsregister Messiaanse profetieen De Offers Richters. Twaalf discipelen Gelijkenissen Heersers Kruiswoorden Namen van Jezus Schrijvers Vier dochters van Filippus : Handelingen 21:8-9 Printerversi Filippus — Een ijverige evangelieprediker. DE SCHRIFT bevat veel verslagen over mannen en vrouwen met een voorbeeldig geloof. Beschouw Filippus eens, een eerste-eeuwse christelijke zendeling. Hij was geen apostel, maar toch werd hij op indrukwekkende wijze gebruikt om de Koninkrijksboodschap te verbreiden Filippus Salomon is een zoon van Salomon Meijer Cohen en Kaatje Boomstra. Hij trouwde 17 juni 1906 met Mietje Gans, dochter van Filippus Gans en Hendriktje Gans. Kinderen. Kaatje, 25 november 1908 Loppersum Salomon Filippus, 25 oktober 1910 Loppersum. Bron wiewaswie.nl ( Filippus Salomon Cohen 26-27 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Je moet op reis gaan. Ga naar de weg die van Jeruzalem naar de stad Gaza loopt. Zorg dat je daar midden op de dag bent.' Filippus deed wat de engel zei. De weg was verlaten. Maar opeens kwam er iemand aan. Het was een man uit Ethiopië, een belangrijke ambtenaar van de koningin van dat land

Lijdia Sterk, dochter van Filippus Sterk en Elisabeth van Beekum, is geboren op 18 april 1823 in Maassluis, Zuid-Holland, Nederland. Lijdia is overleden. 162. Jan Sterk, zoon van Filippus Sterk en Elisabeth van Beekum, is geboren rond 1828. Jan is overleden op 21 januari 1828 in Maassluis, Zuid-Holland, Nederland. 163 Voor wie profeteerden deze dochters van Filippus? Antwoord: Vermoedelijk zullen ze dat thuis gedaan hebben voor hen die bij hen kwamen om een boodschap van de Heer te horen. We kunnen het w.s. vergelijken met gevallen als 2Kn 22: 14 waar we lezen dat koning Josia de profetes Hulda laat raadplegen Filippus (tetrarch) en Bijbelse chronologie · Bekijk meer » Drusilla (Judea) Ruïne van Caesarea Drusilla Judea (geboren 38, overleden 25 augustus 79), was een dochter van Herodes Agrippa I en een zuster van Berenice, Mariamne en Herodes Agrippa II. Nieuw!!: Filippus (tetrarch) en Drusilla (Judea) · Bekijk meer » Filip. Filip is een. Naam : Bijbelekst : Mirjam : Exodus 15:20 : Debora : Richteren 4:4 : Hulda : 2 Koningen 22:14-20 : Anna : Lucas 2:36-38 : Vier dochters van Filippus : Handelingen 21:8-

Filippus' dochters

IV-a Filippus Reinders Deves, ook vermeld als De(e)vens; gedoopt Winschoten 15-01-1734 (Filips), zoon van Reijnder Harms Deves en Annigjen Filippus. Kleermaker. Filippus is ondertrouwd Winschoten 04-07-1762 en is getrouwd Winschoterzijl 18-07-1762 met Lucretia Margaretha Wischer , ook genaamd Wis(s)cher(s); gedoopt Sappemeer 31-05-1733, dochter van Hermannus Wischer, Luthers predikant, en Anna. Filippus trouwde (1) met Marigje de Keijser, dochter van Cornelis Bastiaans de Keijser en Geertje Anthonisse de Jongh, op 4 juli 1805 te Giessendam-Peursum. Marigje is gedoopt op 18 maart 1770 te Hardinxveld. Zij is vermoedelijk vóór 1823 overleden of van Filippus gescheiden. Ze kregen samen de volgende kinderen: 9.13

Digibron.nl, Filippus' dochters

 1. De dochters van Sallum, een vorst van het halve district Jeruzalem, hielpen mee aan het herstel van de muren . Ze waren Onder de christelijke vrouwen die in de eerste eeuw predikten, waren de vier dochters van Filippus de evangelieprediker (Hand. 21:8, 9)
 2. Filippus Huites Bouwer en Grietje Hendriks Meiners. landbouwer te Nijhuizum. x2 Workum 05-05-1900. Ida Thijses Walta *Workum 02-05-1878. dochter van Thijs Douwes Walta en Geeske Wieberens Kingma. koopman te Workum. foto: Photographisch Atelier van Frohn & Co Enkhuizen. 37. Pieter Dijkstra Tzum 1880-1958. broer v
 3. Bij het passeren van water vroeg de kamerheer om de doop. Filippus vestigde zich later met zijn dochters, die profetessen waren, als »evangelist tussen Asdod en Caesarea. Daar bezocht Paulus hem op zijn laatste reis naar Jeruzalem
Wie worden de Dochters van Dordrecht? - DordtCentraal

Herodes de Grote (ca. 73 v.C. - Jericho, 4 v.C.), ook genoemd Herodes I, was een edomiet die van 37 v.C. - 4 v.C. koning van Judea (Luc. 1:5) was, d.w.z. als vazalkoning onder de Romeinen over Judea heerste. In de laatste jaren van zijn regering, ca. 6. v.C., werd de Heer Jezus, een afstammeling van koning David, geboren. Herodes liet de kleine kinderen in Bethlehem vermoorden, in de. De Meester van de Filippus-legende nam in zijn schilderij 1518 ook de door Filippus de diaken verrichte doop van de kamerling op; Brabender plaatste op zijn kruisigingsreliëf aan het altaar van Filippus en Jakobus ca. 1530 de profetisch begaafde dochters van de diaken Filippus aan de voet van het kruis van de apostel. Smyth 1962

Johannes de Doper (ca. 6 v.C. — ca. 28 n.C.) was de profeet van God die het volk door zijn boeteprediking voorbereidde op de komst van de Verlosser, Jezus Christus.Hij was een rechtvaardig en heilig man (Mr. 6:20), die door Herodes Antipas gedood werd. Ouders. Zijn ouders waren Zacharias, een priester, en Elizabeth, uit de dochters van Aäron, de broer van Mozes en de eerste hogepriester Het profeteren behoorde tot de wonderbaarlijke gaven van de geest die aan de pas opgerichte christelijke gemeente werden geschonken. Bepaalde christelijke vrouwen, zoals de vier maagdelijke dochters van Filippus, werden door Gods heilige geest tot profeteren aangezet (Han 21:9; 1Kor 12:4, 10) Herodes Filippus was een zoon van Herodes de Grote en Mariamne II, de dochter van de Joodse hogepriester Simon ben Boëthus. Nieuw!!: Filippus (tetrarch) en Herodes Filippus · Bekijk meer » Herodianen (dynastie) De dynastie van de Herodianen was een van oorsprong Idumees koningsgeslacht dat vanaf ongeveer halverwege de eerste eeuw v.Chr. Nieuw!! dochter van Filippus Jacobs Aukes en Nantje Warntjes Schipper (Nantje Warrentjes) geh. 05-06-1813 te Finsterwolde: 8. Grietje Harms Tuin geb. 15-04-1819 te Beerta ovl. 25-12-1853 te Beerta geh. 25-11-1843 te Beerta ber. Dienstmei

Filippus (evangelist) - Wikipedi

Doop van de eunuch door Filippus, anonymous, after Philips Galle, after Maarten van Heemskerck, 1643. Show detail Filippus of Philippus († 34 na Chr.) was een tetrarch binnen de dynastie van de Herodianen.Hij was een zoon van Herodes de Grote en van Cleopatra, Herodes' vijfde vrouw, die uit een belangrijke Joodse familie in Jeruzalem stamde. Zijn jeugd bracht hij door in Rome, wat niet ongebruikelijk was voor zonen van vazalkoningen van de Romeinen.. In secundaire literatuur wordt deze Herodes ook. 1 Van Milete reist Paulus voort naar Syrië, en komt aan te Tyrus. 4 De discipelen aldaar raden hem de reis van Jeruzalem af, doch tevergeefs. 5 Hij trekt voort naar Ptolemaïs, en vandaar naar Cesarea; alwaar hij enige dagen blijft ten huize van Filippus, den evangelist, wiens vier dochters profeteerden. 10 Agabus voorzegt hem zijn banden te Jeruzalem, dies hem de broeders ook met tranen.

7 Van Tyrus voeren we naar Ptolomaïs. We bezochten de broeders en zusters daar en bleven één dag bij hen. 8 De volgende dag vertrokken we naar Cesarea. We gingen naar het huis van Filippus de evangelist. (Hij was één van de zeven. ) We bleven bij hem logeren. 9 Filippus had vier ongetrouwde dochters, die profeteren konden 26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.' 27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist Meisjeschiro Sint-Filippus. 433 vind-ik-leuks. Op deze pagina kan je als lid, ouder of sympathisant de laatste info over de werking van onze chiro volgen. Spread the word Filippus van der Wees geboren ca. 1795, Delft, Zuid-Holland, NLD; overleden Ja, datum echter onbekend. Filippus trouwt Johanna Snel 26 feb 1817, Delft, Zuid-Holland, NLD. Johanna (dochter van Cornelis Snel en Maria de Wolff) geboren ca. 1793, 't Woudt, Zuid-Holland, NL I. Filippus is de naam van één van 's Heeren apostelen.. Zeer weinig is ons van hem bekend. Zijn naam komt voor in de apostellijsten (Matth. 10 : 3; Marc. 3 : 18; Luc. 6:14; Hand. 1 : 13). Verder weten we van Filippus, dat hij evenals Petrus en Andréas geboortig was uit Bethsaïda (Joh. 1 :45) ; dat hij Nathanaël tot Jezus leidde (Joh. 1:46 vlg.) ; dat Jezus de vraag tot hem richtte over.

Winactie: Dochters van Mulan « Judith in ChinaDochters van de kust (met afbeeldingen) | Boeken, Zomer

Een dochter van Herodes Filippus en enig kind van haar moeder Herodias. Córka Heroda Filipa i jedyne dziecko Herodiady. jw2019. Deze oom en echtgenoot van Herodias, Herodes Filippus, was de vader van Salome, die blijkbaar haar enige kind was. Urodziła mu córkę Salome, która była chyba jej jedynym dzieckiem Filippus Hubertus (ook in 1907 te Oudehaske geboren). Jacobus Jozef De dochter van de familie Westink trouwde met Albert de Vries. Hij kwam in 1953 van Vlieland naar de Knipe en woonde hier. Het gezin de Vries ging in augustus 1972 naar de Fok 33 in Heerenveen

Filippus (apostel) - Wikipedi

 1. Van Klankkunstenaar Remco de Kluizenaar uit Wageningen kwam er een vraag bij onze vereniging binnen over de melodie van Het werklozenlied van Westerwolde. Binnenkort gaat er een voorstelling spelen in het Openluchtmuseum in Arnhem over de werkverschaffing in Westerwolde en Remco maakt opnames met zangers om het historisch geluid van het zingen bij een staking in Jipsinghuizen te.
 2. dochter van Herodias: Een dochter van Herodes Filippus en het enige kind van haar moeder Herodias. daughter of Herodias: A daughter of Herod Philip and the only child of her mother, Herodias. jw201
 3. Daarna ging Filippus naar Asdod en vervolgens naar Cesarea, terwijl hij onderweg 'aan alle steden het goede nieuws bekendmaakte' (Handelingen 8:39, 40). Hij was beslist een heel goed voorbeeld van iemand die het werk van een evangelieprediker deed! 5. Waar stonden Filippus' vier dochters vooral om bekend
 4. Er is een oud kinderlied In Holland staat een huis, en daar woont een graaf, en die had zo kwam er een heel verhaal. Over de gewone dingen van zo'n huis. God richt onze blik op een huis in Caesarea, heel gewone dingen, daar woonde Filippus, zijn dochters zijn profetessen. Daar komen Paulus en L.

Controleer 'Filippus' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van Filippus vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen. Filippus Sijvert Bakker, zoon van Syvert Filippus Bakker en Lutgerdina Hoiting (Heiting), is geboren op 28 januari 1858 in Groningen. Hij is turfschipper 1884; winkelier 1920 van beroep. Hij is getrouwd op 24 januari 1884 in Bierum met Foktje van der Ploeg, dochter van Fokko van der Ploeg en Diewerke Wiersema Parenteel van Liepman Juda Brommet I.1 Liepman Juda Brommet, geboren 00-00-1743 te Amsterdam, overleden op 16-04-1793 te Amsterdam, zoon van Juda Hartog Brommet en Alida Levie Meijer. Gehuwd 00-00-1777 te Amsterdam met Brendel Jakobs Cohen, koopvrouw, geboren 00-00-1751 te Veendam, overleden op 01-11-1833 te Wildervank, dochter van Jakob Hartogs Cohen en Juttje Levie Maar net als Filippus en de andere discipelen hebben nog niet veel mensen de volle openbaring van 'de Vader' gezien die Jezus ons kwam brengen, {t}{m} omdat het nog steeds verborgen voor hen is. In de manier waarop Jezus ons naar de Vader brengt, is hij meer dan alleen de 'weg'. {t}{m}{√} Hij is ook de 'waarheid' [Gr. aleetheia ] en het 'leven'

Vrouwelijke waaghalzen in de Bijbel - EO Visi

3 Want Herodes had Johannes laten grijpen, geboeid en gevangengezet, ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broeder Filippus; 4 want Johannes zeide tot hem: Gij moogt haar niet hebben. 5 En hoewel hij hem wilde ter dood brengen, vreesde hij de schare, omdat zij hem voor een profeet hielden. 6 Maar op het geboortefeest van Herodes danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde. ervaringen van anderen >> Familiewapens. hoe zit dat in elkaar? >> Cursusmogelijkheden. voorbereid aan de slag >> Begrippen en genealogisch jargon. wat betekenen al die termen? >> Onderzoek mijn verhaal. Onderzoek mijn verhaal. Stap-voor-stap. Stap 1. starten met onderzoek >> Stap 2. huidige familie >> Stap 3. 1811 - heden >>

Filippus Apostel - Heilige

 1. Elsijn is geboren op 08-06-1814 in Finsterwolde, dochter van Filippus Jacobs Aukes en Nantje Warntjes Schipper. Elsijn is overleden op 19-05-1892 in Beerta, 77 jaar oud. VIII. Grietje Harms Tuin, geboren op 15-04-1819 in Beerta, dochter van Harm Adolfs Tuin (zie 4)
 2. Philippus Kiestra (1931-2020) stond aan het begin van iets groots. Het bedrijfspand van BD Kiestra in In 1993 verkocht de uitvinder zijn bedrijf aan schoonzoon Jetze Botma en dochter Ulrike.
 3. Anderen weer: Hij is een gewone profeet. 16 Maar toen Herodes het hoorde, zeide hij: Het is Johannes, dien ik onthoofd heb; hij is verrezen. 17 Herodes namelijk had Johannes laten grijpen, in boeien geslagen en in de gevangenis geworpen, naar aanleiding van Heródias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar had gehuwd. 18 Want Johannes had tot Herodes gezegd: Ge moogt de vrouw van uw.

Kwartierstaat van Cornelius Filippus Huft (Pagina 1

 1. Bijbelidee, Werkbladen - (Bijbel-)verhalen, Christelijke werkbladen, knutselwerkjes, digi Bijbelpuzzels, poppenkastspel, Bijbelmusicals, Christelijke liedjes.
 2. Dochtertje van Jaïrus. Ik dacht: Filippus is een goede bijbelse figuur voor de IZB om zich aan te spiegelen: zoekers helpen te ontdekken wie God is in Jezus Christus. Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 13 maart 2015. Met een paar klikken bent u abonnee
 3. Herodes Filippus was een zoon van Herodes de Grote en Mariamne II, de dochter van de Joodse hogepriester Simon ben Boëthus.Daarmee hoort hij thuis in de dynastie van de Herodianen.. Hij wordt nogal eens verward met zijn halfbroer, de tetrarch Filippus
 4. a van tuijl in 1895
 5. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: Vraag me wat je maar wilt, en ik zal het je geven.' En hij bezwoer haar: 'Wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk!
sinterklaas

Filippus van Ravenna - Wikipedi

Van links naar rechts: Een dochter van Dijkema met op haar arm haar dochtertje, Met witte jurk: Staande tweede van rechts met grote hoed Filippus (Flip) Velema (Hij speelde Snelhoed). Zoon van aannemer Berend Velema. In het prinsenpak is zijn oudere zus Lena (Strockmeijer) Velema Naam gefilterd‏‎, zoon van Filippus van Hasselt en Jeanne Stephanie Janssens‏. PRIVACY FILTER. Gehuwd met: ‎ Anna Angèle Vanderkeerssen‏‎, dochter van Eugène Vanderkeerssen en Marie Schümmer‏. Geboren ‎24 jul 1931 Brussel, B, overleden ‎08 okt 1957 Brussel,.

7 profetessen in de Bijbel - EO Visi

1 Het gevoelen van Herodes van Christus. 3 Verhaal van de gevangenis en onthoofding van Johannes den Doper op het verzoek van Herodias' dochter. 13 Christus verzadigt in de woestijn over de vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen. 22 Komt tot Zijn discipelen, die op zee in nood waren, en wandelt op het water. 28 En op Zijn gebod ook Petrus, die bevreesd voor den wind begint te. 99913 Frouke BUURMEIJER, geboren 00-00-1900 te Scheemda, dochter van Filippus BUURMEIJER (zie 99914) en Harmke NIEKAMP (zie 99915). Gehuwd op 20-01-1921 te Scheemda met Boelo GROENBROEK, 21 jaar oud (zie 99912). 54554 Grietje Filippus BUURMEIJER, geboren ca 1805. Gehuwd met Willem Jans DODDEMA (zie 54553). Uit dit huwelijk Geert Minnema, arbeider, winkelier, geboren Gasselte ca. ca. 1877, trouwt Onstwedde 05-05-1900 Jaapien Pronk, geboren O nstwedde ca. 1876, dochter van Filippus Pronk en Janna Meijer. kinderen uit dit huwelijk: a

De dochters van de meestersmid

Mark. 6:21. de dag der geboorte van Heródes gehouden werd, danste de dochter van Heródias in het midden van hen, en zij behaagde aan Heródes. 7 Richt. 11:30. Waarom hij haar met ede beloofde te geven, wat zij ook eisen zou. 8 En zij, te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper Genealogie van Roel Rinses. = blad 3 = VI-c Hendrik Rinzes Storm, geboren te Tietjerksterdeel op 13 november 1846, overleden aldaar op 12 januari 1927, zoon van V-d. Hij is getrouwd te Tietjerksterdeel op 17 mei 1877 met Geeske Jans Wiersma, geboren te Tietjerksterdeel op 6 mei 1851, dochter van Jan Gerbens Wiersma en Lutske Hendriks van der Veen Biografie F.G.van Gessel 8 De vierde dochter Ruth huwde te Nieuw-Guinea met B. van Thiel in 1955 en vertrokken in 1961 naar Nederland, waarna zij vervolgens in 1965 fulltimers van de Bethel Pinksterkerk te Tilburg, werden. Br. F.G. van Gessel had in Tjepoe een druk gezin en werkte bij de B.P.M., maar zijn ziel zocht naar de waarheid en rust voo

1 Toen Herodes, de gouverneur van Galilea, over Jezus hoorde, 2 zei hij tegen zijn dienaars: 'Dat moet Johannes de Doper zijn, die weer levend is geworden. Daarom kan Hij al die wonderen doen.' 3 Herodes had Johannes namelijk gearresteerd en op aandringen van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, gevangengezet. 4 Want Johannes had tegen hem gezegd dat hij niet met haar mocht samenleven 35967 Geesje DOST, geboren 00-01-1944 te Odoorn, dochter van Filippus DOST (zie 35957) en Wemmechiena WIND (zie 35956). Gehuwd met Rijnt (zie 35968). Uit dit huwelijk

Als jong meisje trouwde Herodias met Herodes Filippus, de halfbroer van haar vader.Bij hem kreeg ze een dochter, Salomé (genoemd naar Herodias' grootmoeder Salomé). Het leek er in die tijd op dat Herodes Filippus een goede kans maakte Herodes de Grote op te volgen als koning over het Joodse land Dochter van Fokko Freij en Jansje Korvemaker‏. PRIVACY FILTER , ‎ 1e huwelijk met: Jan Harm Hulzebos , ‎ 2e huwelijk (gescheiden) met: Filippus (Flip) Klatte

Janneke Schokker | Dochters van Twente

H.H. Filippus en Jakobus hetkatholiekegeloo

Gezinsblad: Geert Brouwer met: Roelfien Bosklopper: 1) Geert Brouwer, geb. 05-03-1931 te Emmen, ovl. 23-10-1977 te Emmen met: Foktje Heuving, geb. 05-10-1934 te Emmen, dochter van Filippus Heuving en Roelfien Marten Handelingen 8, 5-8.14-17: Filippus en een man uit Ethiopië De tekst Dichter bij de tijd. Het was middag. Filippus was op de weg van Jeruzalem naar Gaza. Er was niet veel verkeer. Toen zag Filippus een wagen waarin een man zat uit Ethiopië in Afrika. Hij was heel belangrijk in zijn land want hij zorgde voor het geld van de kandake, de koningin Zeven redenen waarom de kerk De Da Vinci Code boycot. Dit mag u van het Vaticaan niet lezen. 20/03/2005 om 00:00 door Gerd GENTJENS - Print - Corrigee

Salome - Christipedi

Bij het overlijden van dochter Martje wordt als naam van de moeder opgegeven Albertje Kregel. Hier is waarschijnlijk sprake van enige verwarring, haar zus Trijntje Roelofs was getrouwd met Luichien Jans Kregel. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Aaltje Alberts Oosting, geboren 1798 in Wierum, in het Hool, gedoopt 8-4-1798, overleden 20-6-1844 in. Doop van een dochter: Matje van Noord januari 1749 (Leeftijd 29 jaar) Koudekerk aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, ZH, NL. Geboorte van een zoon #1: Willem van Noord rond 1750 (Leeftijd 30 jaar) Koudekerk aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, ZH, NL. Filippus van Noord +. trouwt 25-5-1872 Slochteren [34] met Witske Schneider, dienstmeid, dochter van Filippus Schneider - huisverwer en Geertje Klaassens Smant, geboren 3-11-1849 Slochteren [195], overleden 3-2-1934 Slochteren [19] Elbertus Wieringa, geboren 3-6-1840 't Zand [40

Filippus Diaken - heiligen

Filippus paardenmelkerij, Maldegem, Belgium. 527 likes · 2 talking about this. Filippus (onze naam heeft zijn oorsprong in het Grieks en betekent paardenvriend) is een rustig gelegen, volledig.. Filippus! Ik zag het als een knipoog van boven en ik was geraakt. Mijn eigen koets die begonnen was in Heemstede, maakt een tussenstop op Bovendonk met als opdracht priesters en diakens te begeleiden in hun opleiding en vorming dochters uitgevlogen zijn. Bovendien weet ik mij gesteund door mijn omgeving die overwegend positie is geboren 27-05-1849 in Westerbroek, dochter van Reindert Filippus Koning en Stijntje (Jans) Langbeck\Langbeek. Eltje Langbeek is overleden op 24-03-1925 in Rolde , ongeveer 75 jaar oud. Eltje Langbeek trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 07-08-1869 in Zuidlaren met Jan Klein , ongeveer 25 jaar oud Filippus de diaken voegt zich bij hem en ze raken in gesprek. De Ethiopiër laat zich dopen, in dan is Filippus plotseling weer weg: hij wordt door de Geest geteleporteerd, dat zijn naam wordt uitgewist omdat er geen sprake is van zonen en dochters, en dat er in Gods tempel voor hem geen plaats is. Als we nu naar Handelingen 8 gaan,. En ze hadden besloten hun dochters van 4 en 6 te laten dopen. Een verhaal met water Een verhaal met water werd het. Dat ligt natuurlijk voor de hand, want water is zo ongeveer het meest zichtbare (en voelbare) onderdeel van de doop. Al bladerend in de Kijkbijbel kwamen we het verhaal van 'de man die gedoopt wilde worden' tegen

De handelingen van de apostelen (Handelingen 8:1-39) - David Maasbach. God kon Filippus gebruiken om het evangelie te verspreiden omdat Filippus gewillig was. Als het evangelie van Jezus Christus verhinderd wordt om ergens te komen dan komt dat voornamelijk omdat God nergens een gewillige Filippus kan vinden om te gaan Ik ben een kleindochter van Regina Willemina Volker (dochter van Jan Schuurman Volker IX.16) en Filippus Verschoor. Wat een bijzondere ontdekking vandaag, om de stamboom van mijn oma zomaar op internet te vinden. Het bijzondere is dat ook de stamboom van Filippus Verschoor is uitgezocht door een oom van mij

Filippus — Watchtower ONLINE LIBRAR

dochter translation in Dutch-Papiamento dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Contextual translation of filippus into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory Filippus wordt in Marcus 6 vers 17 genoemd. Herodes Antipas had Johannes de Doper gevangen laten nemen vanwege Herodias. Zij was eerst de vrouw van Herodes Filippus. Na een scheiding werd zij de vrouw van Herodes Antipas, de broer van Filippus. Herodes Antipas Herodes Antipas was de zoon van Herodes de Grote en de Samaritaanse Malthake Geboorte van een dochter #5: Arjaantje Filippus Kooij 24 januari 1838 (Leeftijd 43 jaar) St. Annaparochie. Overlijden van een zoon: Berend Filippus Kooij 11 september 1846 (Leeftijd 52 jaar) St. Annaparochie. Notitie: Ongehuwd Huwelijk van een kind: Hendrik Feikes van Schepen — Froukje Filippus Kooij — Bekijk dit gezin Definitions of Herodias, synonyms, antonyms, derivatives of Herodias, analogical dictionary of Herodias (Dutch

Werkbladen - Bijbelide

Later op de avond wordt Salóme, de dochter van Heródias uit haar vroegere huwelijk met Filippus, naar binnen gestuurd om voor de gasten te dansen. Au cours de la soirée, une jeune fille fait son entrée pour danser devant les invités: c'est Salomé, la fille qu'Hérodiade a eue de son précédent mari, Philippe www.sint-filippus.be secretariaat@sint-filippus.be Schoten, 27 maart 2020 Betreft: Schoolwerking - planning week 3 Beste ouders Graag informeer ik u over de verdere schoolwerking. Rapport lagere school U mag het rapport van uw zoon/dochter digitaal, via Questi verwachten op vrijdag 3 april

 • E mail sturen naar meerdere adressen zonder zichtbare.
 • Kerstversiering maken voor buiten.
 • Alexander Kristoff instagram.
 • Kretek sigaretten kopen.
 • Ziekte van mens op dier.
 • Magnetische lijst voor diamond painting.
 • Saab 96 Rally te koop.
 • SPIE vestigingen.
 • NHL teams Canada.
 • Duitse hengstenhouders.
 • Noord Spanje vakantie.
 • Orgaanhandel België.
 • Kolonel Dusartplein 28B, Hasselt.
 • Tekenen Houtskool les.
 • Risotto spek champignons.
 • Wharton school bekende alumni.
 • Beste veiligheidsscheermes.
 • Iphone scherm gaat niet automatisch uit.
 • Facebook video length.
 • W3Schools MySQL.
 • Duitse hengstenhouders.
 • Billen trainen schema.
 • Scootmobiel aftrekbaar 2019.
 • Wegwerpscheermes in vaste houder.
 • Computerspellen.
 • Mal nederlands engels.
 • Krommenhoek Rotterdam.
 • BMW 1 serie 2014.
 • Abbey Gardens Scilly Isles.
 • Omgeving Taormina.
 • Tularemie lever.
 • Meeting point Rotterdam Centraal.
 • Snelgroeiende koi.
 • Amazon Black Friday.
 • Brasserie Ocean Oostende.
 • Betonhaken Karwei.
 • Eekhoorn baby.
 • Uncut Gems trailer.
 • Rio film Nederlands.
 • Rakel met vilt HORNBACH.
 • Liiga scores.