Home

Altis dvd anamnese

ALTIS-methode TIME-model. Betrek waar mogelijk ook de mantelzorger bij de anamnese. Zij kunnen vaak aanvullende informatie geven. Informatie verzamelen. Verzamel informatie over: Risicofactoren voor huidletsel, zoals voedingstoestand, bloeddoorstroming, conditie van de huid, gevorderde leeftijd, medicatie. Ziektegeschiedenis. Aanwezige kennis. Geheugensteuntje hierbij is ALTIS: A Aard van de klacht L Lokalisatie van de klacht T Tijd en tijdsbeloop I Intensiteit, ernst van de klacht S Samenhang van de klachten, wat verergert en wat verzacht het. Speciële anamnese Er zijn vijf verstorende factoren binnen wondheling vast te stellen: Aanwezigheid van necrose en/of fibrin Aard karakter van de klacht; intensiteit; Lokalisatie plek van ontstaan; uitstraling; Tijdsverloop wanneer begonnen; acuut of langzamerhan uitwerking anamnese structuur. hulpvraagverheldering: last en betekenis klacht voor de open vraag: klachtverheldering reden van komst altis, andere klachte te passen kan via de algemene anamnese te weten: ALTIS. A Aard van de klacht. L Lokalisatie van de klacht. T Tijd en tijdsbeloop. I Intensiteit, ernst van de klacht. S Samenhang van de klachten, wat verergert en wat verzacht het

Tijdens de anamnese probeer je een beeld te vormen van de klachten van de patiënt. Het is belangrijk om dit zorgvuldig te doen, want zonder goede anamnese kan je ook geen goede diagnose stellen! Bij deze een advies wat ik ooit van een arts kreeg: vraag de klacht zo uit dat jij als een film voor je kan zien wat er precies is gebeurd en welk probleem er nu speelt Speciële anamnese. -Wanneer zijn de klachten ontstaan of werden ze voor het eerst opgemerkt?-Waar voelt de patiënt de klachten precies?-Hoe is de ernst van de klachten?-Hoe is het karakter van de klachten?-Is de pijn alleen op die plaats gelokaliseerd of is er ook sprake van uitstraling?-Hoe is het gesteld met de duur van de klachten?-Zijn er bijkomende klachten of symptomen Bij langdurige pijn kan het raadzaam zijn om de anamnese na verloop van tijd te herhalen; Bij ontwikkeling van pijn gedurende de zorgvraag bij een opname/instelling/thuis; De pijnanamnese wordt door de verpleegkundige samen met de patiënt/bewoner ingevuld. Aanvullende informatie bij het invullen van het anamneseformulier: 1. Locatie van de pijn De anamnese uit 2006 is nog steeds actueel U kunt deze beide formulieren downloaden via onderstaande links: Pijnanamnese Pijnanamnese Handleiding. Handige informatie en documenten. Voor diverse patiëntengroepen is nadere informatie beschikbaar: Volwassenen met een uitingsbeperking en licht dementerenden De anamnese heb ik geleerd volgens het ALTIS-BAFOV model. De eerste helft gaat over de klacht, het tweede deel over het functioneren en de beleving van de patiënt. Tijdens mijn studie vond ik vaak de ALTIS interessanter. Was ik benieuwd naar wat de klacht en de mogelijke diagnose van de patiënt zou zijn

Als je geneeskunde gaat studeren leer je in het begin van je studie hoe je de hoofdklacht van een patiënt uitvraagt. Dit doe je met de speciële anamneses. De functie van de speciële anamnese is de hoofdklacht uitvragen.Het ezelsbruggetje: ALECOBO. Iedere dokter in spé zou dit in zijn boekenkast moeten hebben staan Trefwoorden altis time classificatiemodel wondregistratie Bestand(en) 1935_WCS-Nieuws-2011-4-05-Wondregistratie-met.pdf (420.15 Kb) Aantal keer bekeken 8967x Omschrijving. Steeds vaker worden modellen als TIME en ALTIS in een zin genoemd en wordt het WCS Classificatie model als het zwart-geel-rood model gezien Familie-anamnese: leeftijd vader, moeder, eventuele doodsoorzaak en reden van overlijden; gezondheid van zusters en broers; ziekten in de familie (diabetes mellitus, epilepsie, hart- en vaatziekten, maligniteiten, erfelijke ziekten) speciËle anamnese Historie: begin klacht (exact; vergelijken met gebeurtenissen), daarvoor ooit zoiets gehad? continu? intensiteit in tijd en dag? Lokalisatie: in eigen woorden van patiënt noteren. aard: intensiteit (in vergelijking met andere doorgemaakte verschijnselen), soort pijn of klacht (eerst zelf laten omschrijven, dan pas komen met termen als zeurend, stekend, kloppend borend)

Fases van wondgenezing. Gecompliceerde wonden vormen wereldwijd een groot gezondheidsprobleem. Vaak bestaat de aanpak van gecompliceerde wonden in eerste instantie uit een aantal gerichte behandelingen voordat er een specialist bij betrokken wordt. Zelfs op specialistisch niveau zijn toepassingen in de praktijk en richtlijnen inconsequent door gebrek aan hoog niveau van bewijs Schema altis. Hulpmiddel rapporteren bij pijn. Maak een Gratis Website met JouwWeb. Kwaliteitsonderzoek Beoordelen & Registreren van pijn Het afnemen van een anamnese bij een patiënt met een (complexe) wond bestaat uit 2 onderdelen, name-lijk de algemene anamnese en een speciële anamnese. Beide anamneses kunnen vereenvoudigd worden door gebruik te maken van een vaste methodiek en ezelsbruggetjes. WCS JAARGANG 26 NR. ALTIS Essentials provides a concise introduction to core topics which underpin successful coaching in all sports. This educational offering has been crafted for individuals seeking to gain an overview of essential coaching theory and its application, in a condensed short-course format

Anamnese betekenis. Wat is anamnese? In het Grieks betekent anamnese 'herinnering' en in de zorg refereert de term naar 'de ziektegeschiedenis zoals de patiënt die zich herinnert'. Met anamnese wordt concreet een vraaggesprek tussen de dokter en de patiënt bedoeld. Als je naar de dokter gaat, dan wil je goed geholpen worden Hoe moet je een doorligwond behandelen: een wond reinigen, verbinden of wisselen van verband. Het TIME-model wordt veel gebruikt in de zorg Anamnese Door wie bent u gebeten (mens of dier)? Wanneer is het gebeurd? Hoe is het beloop? 5.1 STAP 1: WONDANAMNESE AFNEMEN VOLGENS ALTIS EN/OF TIME Beschrijf de wond in een wondrapportage. Dit wondbeoordelingsinstrument is een hulpmiddel o Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten anamnese. Dit zijn algemene anamnese, speciale anamnese en tractus anamnese. Hieronder lees je meer over wat deze vormen van anamnese inhouden. Algemene anamnese. Tijdens een algemene anamnese vraagt de arts naar je persoonlijke gegevens en sociale omstandigheden

Altis v4+ is an altimeter designed for various types of competitions. It features integrated OLED display, logging features and telemetry support Anamnese nader uitgelegd. Algemeen. De anamnese is een bewuste, systematische en doelgerichte gegevensverzameling t.b.v. het verpleegkundig proces. Deze gegevens worden gebruikt voor Een anamnese is wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen.. Een anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt. Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen daarbij bijvoorbeeld relevant zijn De anamnese, ofwel vraaggesprek, is een gestructureerde manier van het stellen van vragen aan het slachtoffer om meer informatie te verkrijgen over zijn klachten.Dit wordt met name door verpleegkundigen en artsen gebruikt en heeft voor eerstehulpverleners beperkte waarde in het veld. Echter kan men wel leren de juiste vragen te stellen om sneller tot een werkdiagnose te komen en om informatie. Anamnese: 1 (van 1) Anamnese De anamnese gericht op (dreigende) decubitus maakt altijd deel uit van de totale anamnese bij de cliënt. met bijvoorbeeld de ALTIS methode. ALTIS staat voor: Aard, Lokalisatie, Tijdsduur, Intensiteit en Samenhang en dient ervoor o

Verslaglegging - Samenvatting CA PLO CA anamnese - Alle werkgroepen van PLO CA jaar 1 Culturele Representatie journal DSS Lectures Final Exam Summary - modified European law, hoorcolleges European law, hoorcolleges Werkgroep 3 - Opdrachten week 3 Hoorcollege 27 - Pijn bij kanker Vorm en Functie samenvatting College-aantekeningen, laatste college - Oefenvragen Verplichte opgaven - Vragen. algemene anamnese. Gebruik de methodiek ALTIS. - Aard. - Locatie. - Tijd. - Intensiteit: categorie decubitus. - Samenhang: verergerende en verzachtende factoren. • Vul de classificatie ook aan met wondkenmerken. Gebruik daarvoor het TIME-model: - Tissue: is het weefsel vitaal (rood) of niet-vitaal nodig de wondomgeving. (geel/zwart) Anamnese: ALTIS-methode, TIME model. Verband verwijderen. Reinigen en inspecteren van de wond. Wondbehandelplan. Verschillende vormen van wondtoilet. Foto overzicht waarin de verschillende soorten verbandmaterialen worden getoond met een uitleg van de werking van de verbanden. Praktijk en vrage

Anamnese De anamnese gericht op (dreigende) decubitus maakt altijd deel uit van de totale anamnese bij de cliënt. met bijvoorbeeld de ALTIS methode. ALTIS staat voor: Aard, Lokalisatie, Tijdsduur, Intensiteit en Samenhang en dient ervoor o ALTIS ANAMNESE Aard van de klacht Lokalisatie van de klacht Tijd en tijdsbeloop Intensiteit, ernst van de klacht Samenhang van de klachten, wat verergert het en wat verzacht het Ingevuld door Datum Locatie wond Weefsel Tissue _____ % Vitaal _____ % Niet vitaal Necrotisch _____% Fibrineus Rood. Anamnese De anamnese gericht op (dreigende) decubitus maakt altijd deel uit van de totale anamnese bij de cliënt. Bij de anamnese gericht op (dreigende) decubitus wordt informatie verzameld over: risicofactoren om decubitus te ontwikkelen, zoals voedingstoestand, bloeddoorstroming, conditie van de huid, gevorderde leeftijd, medicatie

Anamnese (intake) bij huidletsel Kennisplein Zorg voor Bete

 1. istratie met doorverwijzer en hoofdbehandelaar is opgeleverd. Aankomend kwartaal zal gewerkt worden aan het verder afmaken van de verschillende anamnese-onderdelen. In het begin van derde kwartaal zal de oplevering zijn van het registreren van de anatomische locaties e
 2. Na een TVT,TVT-O of TVT altis operatie mag u gedurende 3 weken niet tillen, fietsen en sporten. Gedurende 2 weken niet zelf autorijden. Na de TVT- O kunt u pijn hebben aan de binnenkant van de bovenbenen (liezen). De pijn kan uitstralen naar de bil en kan 1 tot 3 dagen aanhouden. U mag hiervoor paracetamol zoal
 3. Anamnese Gebruik ALTIS als geheugensteuntje voor de verschillende dimensies van de klacht: A - aard van de klacht L - lokalisatie van de klacht T - tijd en tijdsbeloop I - intensiteit of ernst van de klacht S - samenhang van de klachten, wat verergert en wat verzacht het
 4. Algemene anamnese d.m.v. ALTIS A Aard van de klacht, beschrijf wat er aan de hand is en wat voor soort klacht het is. L Lokalisatie, beschrijf waar de klacht precies zit, laat patiënt vertellen en zo nodig aanwijzen en inspecteer, palpeer de aangegeven locatie. T Tijd van de klacht, beschrijf hoe lang de klacht bestaat en hoe het beloop is

Anamnese bij wondzorg - Nursin

ALTIS ANAMNESE Deze richtlijn is niet van toepassing bij oncologische ulcera en brandwonden. Ingevuld door Datum Weefsel Tissue _____ % Vitaal _____ % Niet vitaal o Anamnese Aandacht voor; • Ontstaan, duur en beloop. Wond onder de voet direct door-verwijzen naar huisarts Anamnese: ALTIS: geleidelijk ontstaan tijdens lopen, kan geen hele zinnen praten A - M: pufjes, prednisonkuur, P: longemfyseem en 3 dagen geleden LWI L: ontbijt E: Tijdens boodschappen toenemend benauwd, liep op weg naar huis langs ziekenhuis, was buiten adem en liep ziekenhuis in

Anamnese - Meer kennis aan het be

Uitwerking Anamnese - Inholland - StudeerSne

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1. 1 Klinisch redeneren 11 Inleiding 2 1 12 Anamnese 2 2 13 Speciële anamnese 2 4 14 Algemene anamnese 2 8 15 Onderzoek 3 0 151 Lichamelijk onderzoek 3 1 152 Specieel onderzoek 3 1 16 Klinisch redeneren i De behandelaar dient een (intake)gesprek met de patiënt te voeren, inclusief anamnese en lichamelijk onderzoek, volgens geldende normen met aandacht voor de diverse richtlijnen. Het is belangrijk om samen met de patiënt een duidelijk behandeldoel op te stellen. In sommige situaties zal genezing van de wond niet het einddoel zijn Wereldwijd hebben 285 miljoen mensen te maken met een visuele beperking, van wie er 39 miljoen blind zijn. Bij 360 miljoen mensen is er sprake van een vorm van gehoorverlies, waarvan de helft te voorkomen is door middel van primaire preventie (paragraaf 7b.1).Ongeveer 77.000 Nederlanders zijn blind en 234.000 slechtziend; het aantal slechthorenden van 60 jaar of ouder in Nederland wordt.

Wondenwijzer - Wondzorg algemee

wondanamnese met altis en time: - De deelnemers hebben kennis genomen van de achtergrond informatie om een algemene en speciele anamnese af te nemen middels ALTIS en TIME - De deelnemers hebben interactief deelgenomen aan het vaststellen van algemene en speciale anamnese Een overzicht van de verschillende modellen Zorgleefplan. Van het Zorgleefplan zijn meerdere modellen in omloop. Uiteraard ligt de keuze voor een bepaald model helemaal bij de organisatie, die de vrijheid kan nemen het model op haar eigen wijze vorm te geven Het protocol is gemaakt volgens de ALTIS en TIME methode. Hiermee kunnen klachten bij wonden steeds op dezelfde manier beoordeeld worden. Dit betekent dat de anamnese gaat via de ALTIS methode (Aard van de wond, Locatie, Tijdsduur, Intensiteit en Samenhang) V&VN Wondexpertise is een afdeling van V&VN voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden en heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de wondzorg in Nederland

De Lastmeter is een vragenlijst over hoe u zich voelt. Door de vragen te beantwoorden, maakt u voor uzelf en voor de (huis)arts, verpleegkundige of POH-GGZ zichtbaar van welke problemen of zorgen u op dit moment last heeft. Lees verder Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken V. Wet BIG en verpleegtechnische vaardigheden: Reeks. Verpleegtechnische vaardigheden: Reeks Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren V. Wet BIG en verpleegtechnische vaardigheid: Wondzorg. Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren 12. Wondgenezing: anamnese en evaluatie 68 12.1 Observeren en beoordelen van de zorgvrager met decubitus 68 12.2 Observatie en beoordeling van decubitus 70 12.3 Methoden voor Bijlage 10, ALTIS 266 Bijlage 11, TIME-model 267 Bijlage 12, WCS Classificatiemodel 268 . Richtlijn.

Onmisbare kennis: Anamnese - De Coassisten

1. SCEGS Somatiek: De klachten. wat is de aard, de ernst, het beloop en de duur van de klachten? Lichamelijk onderzoek; Cognitief: Eigen ideeën en gedachten over de klachten. Waaraan schrijft u de klachten toe Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland. De gehanteerde definitie van klinisch redeneren luidt: 'Klinisch redeneren is het continue proces van gegevensverzameling en analyse gericht op de vragen en problemen van een individu en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid. Het De Lastmeter is een vragenlijst die u invult en daarna met uw arts of verpleegkundige bespreekt. Uit uw antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen u op dat moment last heeft. En of u behoefte heeft aan extra ondersteuning. U kunt deze vragenlijst invullen bij de diagnose, tijdens de behandeling en in de controleperiode daarna 19-jul-2020 - Bekijk het bord Medisch VPK van Nicole Brinkmans op Pinterest. Bekijk meer ideeën over medisch, verpleegkunde student tips, menselijk lichaam

Ample is een methode om meer over de toestand van het slachtoffer te weten te komen. Let wel op de privacy Deze deliriumobservatieschaal is een observatie-instrument voor de herkenning van de verschijnselen van delirium door verpleegkundigen. De DOSS wordt gebruikt bij patiënten van 70 jaar of ouder met een vastgesteld verhoogd risico op delirium. U kunt de observatieschaal hier downloaden. Let op: deze tool is niet ontwikkeld door het VMS Veiligheidsprogramm Dyspneu in de palliatieve fase : Diagnostiek. Versie: 3.0, Consensus based 2015-12-22 , Verantwoording: Werkgroep richtlijn Dyspneu, Type: Landelijke richtlij

Video:

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Tractus inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Tractus en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina. Verpleegkunde: communiceren via SBARR/SBAR-methode Door middel van de in Amerika ontwikkelde SBARR of SBAR-methode kunnen zorgprofessionals gestructureerd en eenduidig met elkaar communiceren over een mogelijk, bedreigende situatie

Pijnmetingen. Kwaliteitsonderzoek-pijn.jouwweb.n

3.2.2 Anamnese 29 3.2.3 Heteroanamnese 31 3.2.4 Observatie van pijngedrag 32 3.2.5 Gevolg van pijn bepalen 33 3.2.5.1 Stemming 33 3.2.5.2 Cognitie 34 3.2.5.3 Mobiliteit34 3.2.5.4 Functionele vermogen 35 3.2.6 Lichamelijk onderzoek en het vaststellen van de oorzaak van pijn 36 3.3 Meetinstrumenten voor beoordeling van pijn 3 Decubitus: beschadiging van de huid en/of het onderliggende weefsel door druk of schuifkrachten bij een (ten dele) immobiele patiënt (zie tabel voor indeling in categorieën). Voorkeursplaatsen: stuit, hiel, malleolus, tuber ischiadicum, trochanter major. Een weke onderhuidse zwelling of paarsblauwe huidverkleuring wijst op onderhuidse necrose Title: REPOS Metingen en beslisboom.pdf Author: Nanda Created Date: 7/22/2014 9:06:35 P De NRS-score (Numeric Rating Scale), soms ook wel VAS-score (Visuele Analoge Schaal) genoemd, is een meetinstrument om pijn te scoren

V&VN Pijnverpleegkundigen Meetinstrumenten V&V

De Apathie Evaluatie Schaal (AES) bevat 18 items en de totaal score varieert van 18 tot 72, waarbij een hogere score meer apathie aanduidt. Er is ook een verkorte versie (pdf) beschikbaar.. Apathie wordt gedefinieerd als afwezigheid van of gebrek aan motivatie, wat zich uit in gebrek aan interesse en doelgericht handelen, verlies van initiatief, onverschilligheid en weinig emotionele reacties. Dé vindplaats voor Nederlandstalige meetinstrumenten Deze website geeft een overzicht van meer dan 400 vragenlijsten (PROMs), observatie- en performancetesten voor gebruik in de zorg Huidziekten.nl is een website met informatie over huidziekten, met name bedoeld voor dermatologen en arts-assistenten in opleiding tot dermatoloog.In de rubriek zakboek wordt beknopte informatie over vele huidziekten gegeven, in alfabetische volgorde.Daarnaast zijn er patiëntenfolders opgenomen. En links naar websites van patiënten verenigingen, en naar andere interessante dermatologische. ALTIS TIME PAV EAI WEC dermatologie Teleconsultatie (dermatologie) WEC chirurgie Wonden met geringe genezingstendens die onder behand- ling van de huisarts - al dan niet voorspelbaar - onvoldoende genezing vertonen. Wond expertise centrum Methode om de anamnese betreffende de wond af te nemen en daarmee de etiologie te achterhalen Anamnese / ALTIS • Oorzaak en duur ulcus • Koorts / ziek • Suikers, ontregeld? • Claudicatioklachten (PNP) • Pijn en aard, houdingsafhankelijk? • Interventies en resultaten tot nu toe • Schoeisel en gebruik, actieradius voor ontstaan ulcu

De BAFOV VvA

Naam: Geb.datum: Datum Wondzorg: Het TIME-model Het TIME concept is een classificatiemodel dat binnen de wondzorg wordt gebruikt om te kunnen evalueren op korte en lange termijn ALTIS. Een geheugensteuntje om de bovengenoemde dimensies uit te vragen en in de praktijk toe te passen kan via de algemene anamnese te weten: ALTIS. Aard van de klacht. Lokalisatie van de klacht. Tijd en tijdsbeloop. Intensiteit, ernst van de klacht. Samenhang van de klachten, wat verergert en wat verzacht het. Speciële anamnese

ALECOBO, de hoofdklacht in de speciële anamnese

Het behandeldoel wordt samen opgesteld (6). ALTIS (aard, lokalisatie, tijd, intensiteit en samenhang) en TIME (tissue, infection, moisture, edge) worden gebruikt om klachten, verstorende factoren en mate van weefselbeschadiging te rapporteren. De anamnese moet worden herhaald wanneer de wond niet verbetert binnen twee weken (2) Laatst gewijzigd : 2010-06-22, Versie: 2.0, Verantwoording: Redactie Palliatieve Zorg: richtlijnen voor de praktijk, Type: Landelijke richtlij

FAST test is een methode om het vermoeden van een beroerte te verduidelijken. De FAST methode wordt ook wel vertaald naar GAST of PLAT Anamnese en lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek, al dan niet na een gerichte verwijzing naar een specialist, maken een specifieke lichamelijke oorzaak onwaarschijnlijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een psychische aandoening die de klachten volledig verklaart; bij twijfel daarover kan de huisarts een psychiater consulteren De luchtweg. De luchtweg is de eerste vitale functie die gecontroleerd wordt, immers, indien er geen vrije luchtweg is, kunnen de andere vitale functies niet functioneren.. De luchtweg(en) kunnen beoordeeld worden op de doorgankelijkheid. De belangrijkste parameters zijn dan ook: een wel of niet vrije luchtweg. Een vrije luchtweg is vrij van vreemde voorwerpen, met intacte reflexen om de.

 • Sevilla met vriendinnen.
 • Cocktail Stormy Weather.
 • Betekenis asverstrooiing.
 • Metalen balkverbinders.
 • Lyle o'donohoe.
 • Amandla Stenberg Hunger Games.
 • Niet woekerende bamboe 2 meter.
 • Sloffen laten maken.
 • IP camera opsporen.
 • Pet build necromancer Diablo 3.
 • Hajenius sigaren Assortiment.
 • Borat 1 trailer.
 • Skyrim Ancient Nordic Pickaxe.
 • Hoeveel districten heeft Suriname.
 • Gouden Pokémon kaart.
 • Postcode Alicante.
 • Eugenia horoscope weekly.
 • Funda Nieuwe Niedorp.
 • Offline wikipedia english.
 • Mislukte highlights herstellen.
 • Birkin bag.
 • CBR rijden met brace.
 • AEG VX7 2 DB BCC.
 • Name It Outlet.
 • This Is Us season 4 episode 1.
 • Brasserie Noortje.
 • Nova Zembla kaart.
 • Protocol röntgenfoto maken tandarts.
 • Niet woekerende bamboe 2 meter.
 • Inbouw pelletkachel Limburg.
 • Buy Wreckfest.
 • Mijn Kwartier test.
 • Aanvullende algemene vorming leerplan.
 • Gratis YouTube Downloader Android.
 • Menukaart Campanile Zevenaar.
 • BRUTE Jeep te koop.
 • Garage Utrecht Kanaleneiland.
 • Decoratie sleetje.
 • Verbouwereerd.
 • Madea Farewell Tour.
 • Hoe lang duurt het voordat je saxofoon kan spelen.