Home

Inspectie SZW melding spam

Hieronder vindt u de onderwerpen die onder het toezicht van de Inspectie SZW vallen en waarover u een melding of aanvraag in kunt dienen. Klik op een onderwerp voor meer informatie en het bijbehorende meldformulier 09-04-2020. Uit naam van de Inspectie SZW, onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat een mail rond met als onderwerp 'Officiële kennisgeving (WS2F4W6A) met betrekking tot een mogelijk onderzoek'. Deze mail is vals en verwijst mogelijk naar schadelijke, gevaarlijke malware Melding, aanvraag, klacht, signaal? Bel 0800-5151. Of doe uw melding online. Home. Gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houdt u zich aan de wet? Bij alle ruim 400 BRZO bedrijven heeft de Inspectie SZW in 2020 een inspectie uitgevoerd

Verschillende ondernemers maken melding van dreigende mails uit naam van Inspectie SZW. Er zou een onderzoek worden gestart wegens een schending van het arbeidsrecht tijdens de coronacrisis. De mail bevat een bijlage met een samenvatting van de klachten en beschuldigingen, maar niets is minder waar: deze mail bevat schadelijke malware De Inspectie SZW onderzoekt geen anonieme meldingen en tips van niet direct belanghebbenden, behalve als het gaat om een gevaarlijke situatie op het werk, betaling onder het wettelijk minimumloon of tewerkstelling door illegalen De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt. Wet- en regelgeving Zoekt u meer informatie over wet- en regelgeving rond werk of het sociale zekerheidsstelsel, ga dan naar Arboportaal en naar de onderwerpen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Rijksoverheid.nl

De Inspectie SZW kan alleen meldingen in behandeling nemen die betrekking hebben op de wetgeving waarop de Inspectie SZW toezicht houdt. Wie kunnen een klacht indienen? Werknemers, leden van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en ook vakbonden of derden kunnen klachten indienen Melding onderbetaling WML. Melding ontheffingen VOS. Ongeval. Ontheffing permanente nachtarbeid. Ontheffingsaanvraag Warenwetbesluit liften . Uploaden gevraagde documenten > Nieuwe Melding Gaat uw melding om een e-mail? Let op: voor een bruikbare melding van spam per e-mail is het nodig om het e-mailbericht lokaal op te slaan en dan te uploaden. Op tablets en mobiele telefoons kan dit doorgaans niet. Ga daarom voor een bruikbare spammelding verder op een desktop of laptop De Inspectie SZW waarschuwt via de eigen website en Twitter voor de malafide e-mail. Ze moeten af en toe wat spam doorlaten zodat de gebruikers zelf alert blijven. Reageer met quote

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van onderwerpen over melden, klachten, aanvragen en opvragen van informatie. Onder zorgsectoren vindt u informatie over melden specifiek voor de sector.; Als patiënt, cliënt of betrokkene kunt u een klacht melden via het Landelijk Meldpunt Zorg Het is mogelijk dat de Inspectie SZW een ongevalsonderzoek zal uitvoeren naar aanleiding van de melding. Geadviseerd wordt (zeker bij een ernstig letsel) om de plaats van het ongeval onberoerd te laten teneinde dit onderzoek mogelijk te maken Dit is een officiële kennisgeving met betrekking tot een mogelijk onderzoek ( Inspectie SZW ). Wij hebben een klacht ontvangen tegen uw bedrijf met betrekking tot mogelijke inbreuken. De belangrijkste reden die in de klacht wordt omschreven is het feit dat uw bedrijf in deze periode niet in staat is zich aan te passen en de huidige wetgeving te respecteren Melding onderbetaling WML. Melding ontheffingen VOS. Ongeval. Ontheffing permanente nachtarbeid. Ontheffingsaanvraag Warenwetbesluit liften . Uploaden gevraagde documenten > Nieuwe Melding. U bent doorverwezen vanaf het oude webportaal van de Arbeidsinspectie naar dit nieuwe webportaal van de Inspectie SZW

Melden Inspectie SZW

 1. Melding onderbetaling WML. Melding ontheffingen VOS. Ongeval. Ontheffing permanente nachtarbeid. Ontheffingsaanvraag Warenwetbesluit liften . Uploaden gevraagde documenten. Inloggen op de Inspectie SZW portal. Om dit formulier te gebruiken dient u geautoriseerd te zijn. Indien u al geautoriseerd bent, dan kunt u hier inloggen
 2. De e-mail wordt verstuurd uit naam van Inspectie SZW en is in goed Nederlands geschreven. De e-mail suggereert afkomstig te zijn van de inspectiedienst en geeft aan dat er een onderzoek is gestart naar 'het bedrijf van de ontvanger'. Het onderzoek richt zich op 'schending van het arbeidsrecht tijdens de crisisperiode'
 3. Melding malafide uitzendbureau: De Inspectie van SZW wil zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Op de webpagina over privacy leest u hoe wij dat doen.: Gegevens bedrijf waar de melding over gaa
 4. De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Het toezicht op de arbo-gerelateerde wetgevingen door de Inspectie SZW vindt plaats door middel van inspecties en onderzoeken naar aanleiding van klachten en ongevallen. De Inspectie SZW richt zich bij haar inspecties en onderzoeken o.a. op de.
 5. U kunt uw antwoorden na het beantwoorden van alle vragen opslaan als pdf. Ook kunt u een sessie met anderen delen en opslaan via een speciale link
 6. Inspectie SZW: land- en tuinbouw 'risicovolle sector' voor arbeidsmigrant in coronatijd De coronapandemie heeft ontwikkelingen meer zichtbaar gemaakt, die ons eigenlijk al bekend waren, zo trapt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een rapport over arbeidsmigranten in coronatijd af

Valse mail uit naam van Inspectie SZW bevat mogelijk

 1. De Inspectie SZW ontving tot en met 25 oktober 2020 in totaal bijna 12.000 meldingen, waarvan ruim 5.400 meldingen aan corona zijn gerelateerd. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 heeft de Inspectie 90 procent meer meldingen ontvangen, vooral als gevolg van corona. De stijging zet vermoedelijk ook in 2021 door. Van de coronagerelateerde.
 2. register meldingen arbeidsongevallen Inspectie SZW. 4. De taakgroep Veiligheid en Milieu onderhoudt met betrekking tot afhandeling van de melding de contacten met de Inspectie SZW. Doorgaans zal de Inspectie SZW zo snel mogelijk na ontvangst van een melding een onderzoek instellen. 5
 3. Er is geen sessie gevonden. Mogelijk is de sessie verlopen. U kunt het formulier opnieuw invullen. Mocht deze foutmelding zich weer voordoen, controleer dan of uw browser cookies ondersteunt
 4. Dit is een officiële kennisgeving (tweede bericht) met betrekking tot een onderzoek door ons Inspectie SZW. De ontvangen klacht over uw bedrijf omvat een schending van het arbeidsrecht tijdens een crisisperiode. De belangrijkste reden die wordt beschreven is het onvermogen van uw bedrijf om de urgente wetgeving toe te passen en na te leven

Home Inspectie SZW

In 2019, the Inspectorate SZW increased its focus on combating unfair employment and labour exploitation. This emerges from the annual report published by the Inspectorate SZW on 14 May 2020. In his foreword, the inspector general mentions the fact that looking back to 2019 seems unreal in the current circumstances De Inspectie SZW neemt meldingen in van ernstige arbeidsongevallen en fraude via het algemene telefoonnummer of via een digitaal meldingsformulier Van: Inspectie SZW Datum: 29-06-20 Aan: Onderwerp: Tweede kennisgeving (*****) - Onderzoek is gestart. Klachtnummer : ***** Wij willen u informeren dat er vanaf volgende maand verdere actie zal worden ondernomen tegen uw bedrijf Op de website van Inspectie SZW vindt u de onderwerpen die onder het toezicht van de Inspectie SZW vallen en waarover u een melding of aanvraag in kunt dienen. Ga naar Inspectie SZW - melding of aanvraag indienen Tot en met 8 november ontving de Inspectie SZW in totaal 12.599 meldingen. Dat is 92 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van de meldingen die dit jaar zijn gedaan, hebben er 5.874.

De SNA helpt de Inspectie SZW en de Belastingdienst bij hun gezamenlijke risicoanalyse door in 2016 de namen van 465 uitgeschreven bedrijven door te geven. Naast deze bulkmelding ontving de Inspectie ook zes incidentele meldingen van de SNA. Deze hebben veelal geleid tot een onderzoek door de Inspectie SZW De Inspectie SZW heeft een Bijzondere Opsporingsdienst, die onder het gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijke onderzoeken uitvoert. Opsporing werkt binnen de kaders van het Meerjarenplan van de Inspectie SZW en binnen het Handhavingsarrangement tussen de Inspectie SZW en het OM. Voor de aanpak van zorgfraude functioneert een apart opsporingsonderdeel. Vanaf 2019 geldt een meldingsplicht voor bedrijven en zelfstandigen uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. Zij moeten als dienstverrichter in het Nederlandse online meldsysteem onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen In februari 2021 gaat de Inspectie SZW controleren op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen bij mixen en verwerken van mest. Ook wordt met een campagne gericht op veehouderijen aandacht gevraagd voor de risico's die het werken met mest met zic

De Inspectie beschikt over een eigen Bijzondere Opsporingsdienst (BOD), die zich richt op de aanpak van zware en ondermijnende misdaad op SZW-terrein. Ongevallen, klachten, meldingen, verzoeken, opsporing en signale De Inspectie SZW is enkele weken geleden een onderzoek gestart naar administratiekantoor Tentoo. Het gaat om schijnzelfstandigheid en het onderbetalen van medewerkers van regionale omroepen. Tentoo. Tentoo begon in 1992 als een van de eerste in Nederland met payrolling De inspectie SZW heeft de afgelopen weken ruim duizend meldingen gekregen over mogelijke overtredingen van de coronavoorschriften bij bedrijven. In de meeste gevallen komen werkgevers alsnog in. De Inspectie SZW kan onder gezag van het OM een opsporingsonderzoek instellen, indien tijdens of bij het vaststellen van de NOW-subsidie sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. De Inspectie SZW heeft een meldingsformulier op haar website staan voor melding van fraude met corona-gerelateerde subsidies en regelingen DEN HAAG (ANP) - De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft tot en met 13 september ruim 3500 klachten en signalen binnengekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een.

Malware in mail van 'Inspectie SZW' met onderwerp 'Tweede

 1. SZW voor een melding, klacht of vraag? Inspectie SZW Telefoon: 0800 - 51 51 (gratis) Post: Postbus 820, 3500 AV Utrecht www.inspectieszw.nl Meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u het snelst doorgeven via boven-genoemd telefoonnummer. Ook buiten kantooruren kunt u hier arbeidsongevalle
 2. De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt. Op de website van de Inspectie SZW is informatie te vinden over de onderwerpen waar de Inspectie SZW toezicht op houdt en waarover u een melding of aanvraag in kunt dienen
 3. De Inspectie SZW heeft tot en met 13 september ruim 3500 meldingen gekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een woordvoerder heeft een bericht van De Telegraaf hierover bevestigd. Het totaal aantal klachten ligt dit jaar al boven 9.000, tegen 7.500 in een 'normaal' jaar

Kan ik anoniem een klacht indienen bij de Inspectie SZW

Inspectie SZW - brochure Meldingsplichtige arbeidsongevallen Deze publicatie van de Inspectie SZW is bestemd voor werkgevers en geeft informatie over wat te doen als er zich een ernstig arbeidsongeval in het bedrijf voordoet en leest u wat wordt verstaan onder een meldingsplichtig arbeidsongeval; hoe, wanneer en waar een arbeidsongeval moet worden gemeld en wat de Inspectie SZW met de melding. Je vindt op de website van de Inspectie SZW alle onderwerpen waarover je een klacht kunt indienen en de bijbehorende meldformulieren. Doe je een melding over je eigen werksituatie, dan geeft de Inspectie SZW dat niet door aan je werkgever. Wil je een terugkoppeling ontvangen na jouw melding, dan moet je wel je naam doorgeven aan de Inspectie. Je kunt ook een melding doen over de situatie bij een andere werkgever De melding aan de toezichthouder kan telefonisch, 24 uur per dag via het gratis nummer 0880055151 of via het meldingsformulier op de website van de Inspectie SZW. Contact Dit artikel is geschreven door mr. F.E.J. Janzing, advocaat bij ALEX Advocaten te Wijchen. U kunt hem bereiken per mail: janzing@alexadvocaten.nl of telefoon: 088 410 44 11 De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wet- en regelgeving rond arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. De dienst geeft hierover voorlichting aan ondernemers en ziet erop toe dat zij de relevante wetten en besluiten naleven. Ook is de dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bevoegd tot het. De signaleringbrieven die zij hierover stuurden (inclusief een rapportage van UWV), zijn opgenomen als bijlagen. In de brieven hebben UWV, SVB, de gemeenten en de Inspectie SZW aangegeven welke meldingen zijn binnengekomen en waar zij betrekking op hebben. Tevens noemen zij fenomenen die aandacht behoeven, dan wel risico's bevatten

Contact Inspectie SZW

Ruim een kwart van de thuiswerkers moet toch af en toe naar kantoor. Bijna de helft doet dat sowieso. Een thuiswerkverplichting wordt dan ook niet realistisch geacht. Ook niet door regering en parlement. Ondertussen groeien de zorgen over onveilige werksituaties. En groeit ook de roep om hardere maatregelen. Met bedrijfssluiting als ultieme sanctie. Ruim een [ Indien er geen melding wordt gedaan, kan dit een boete van maar liefst 50.000 euro opleveren. Niet alle bedrijfsongevallen hoeven echter bij de Inspectie SZW gemeld te worden: deze meldingsplicht geldt alleen voor arbeidsongevallen met blijvend letsel die een ziekenhuisopname of de dood tot gevolg hadden

Ondanks dat de Inspectie SZW dus toetst aan een andere wetgeving dan waaraan in een civiele procedure wordt getoetst, heeft het oordeel van de Inspectie daarop wel degelijk invloed. Met een dergelijk rapport kan een werknemer allereerst bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden FNV Jong heeft met Inspectie SZW contact over de meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt Stagemisbruik. Op basis van een melding kan de Inspectie een onderzoek starten. Onlangs maakte Inspectie SZW bekend dat dit ertoe heeft geleid dat twee GGZ-instellingen in Limburg hun beleid hebben aangepast De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. Daarnaast waken wij, samen met andere Europese landen, over de internationale markt van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Lees verder over ons toezicht

Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden - Inspectie SZW

1.38 Melding bouwwerk aan de Inspectie SZW. Wil de overheid de verplichtingen van het Arbobesluit bouwproces kunnen handhaven, dan moet zij tijdig op de hoogte zijn van het voornemen tot bouwen. Het digitaal melden van een bouwwerk is dan ook, voor de meeste projecten, wettelijk verplicht De Inspectie SZW gaat scherper controleren op de handhaving van de coronarichtlijnen op de werkvloer. Dat bevestigt de Inspectie tegen BNR Nieuwsradio. Bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden tot en met 2 augustus bijna 2.797 meldingen gedaan door werknemers vanwege het overtreden van die regels, zo meldt de Inspectie tegen BNR De Inspectie SZW maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inspectie SZW Postbus 820 | 3500 AV Utrecht tel. 0800 51 51 Op basis van risicoanalyse en meldingen richt de Inspectie SZW zich vooral op die bedrijven met een hoog risico op illegale tewerkstelling en/of onderbetaling

Inspectie SZW - Digitale dienste

10.000 euro terugbetalen en 100 uur taakstraf uitvoeren. Ze zullen er niet blij mee zijn, meneer en mevrouw 'B'. Met hun arbo-adviesbedrijf werkten zij mee aan fraude met tientallen RI&E-toetsingsrapporten. Inspecteur Peter bracht de zaak aan het rollen door nét iets verder te kijken dan gebruikelijk.Bij een bedrijfscontrole zag ik iets wat ik. De Inspectie SZW heeft met spoed de melding opgepakt die de ACP eerder deze week deed over de arbeidsomstandigheden van politiemensen in Katwijk en Noordwijk. We schakelden de inspectie in omdat agenten daar volledige diensten op het strand moesten draaien, in regulier uniform, onder de brandende zon. *Update 30/7/2019: De Inspectie SZW liet enkele dagen na de controle van zich horen De Inspectie SZW kan boetes opleggen, proces-verbalen opstellen of waarschuwingen geven. In zeer ernstige gevallen kan de Inspectie het werk stilleggen. Soms maakt de Inspectie met het bedrijf mondelinge afspraken om de onveilige situatie te verbeteren. Voert inspecties uit in bedrijven De Inspectie SZW gaat regelmatig op onderzoek bij bedrijven De Inspectie SZW wil dat de veiligheid in bedrijven verbetert en dat daarmee het aantal arbeidsongevallen daalt. De afgelopen tijd heeft de Inspectie SZW, mede op verzoek van de Tweede Kamer, onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden bij de afhandeling van ongevalsonderzoek UTRECHT - FNV heeft maandagmiddag 4 januari 2021 een officiële melding gedaan tegen het beursgenoteerde Rockwool BV uit Roermond bij de arbeidsinspectie van het ministerie van SZW. Het bedrijf.

Meld uw spam - formulier ACM

FIMO: front office Inspectie SZW voor meldingen 2 Bron: www.ikwilinburgeren.nl. 3 Bij nieuwkomers met een vluchtachtergrond komt daar nog bij dat zij niet zelden traumatische ervaringen hebben opgelopen en angstig en argwanend staan ten opzichte van autoriteiten (Nationale Ombudsman, Een valse start, oktober 2018, p. 5). De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarschuwt voor spamberichten die uit naam van de dienst worden verstuurd. De phishingmail ziet eruit als een waarschuwing over een onderzoek Op de eigen website, stelt de Inspectie SZW namelijk niet dat werknemers een melding kunnen doen, maar roept de dienst werknemers en werkgevers op om 'met elkaar te bespreken of en waarom het werk wel of niet thuis uitgevoerd kan worden.' De Inspectie wijst werkgevers er wel op dat het Coronavirus een risico op de werkplek vormt

Die informatie blijft bij UWV opvraagbaar voor de Inspectie SZW en de IND. Een melding aanpassen. U kunt meldingen vanaf 1 maart 2020 op elk moment aanpassen. De oorspronkelijke gegevens blijven wel bewaard. Zo blijft zichtbaar wat er oorspronkelijk is gemeld en wat er is aangepast SZW voor een melding, klacht of vraag? Inspectie SZW Telefoon: 0800 - 270 00 00 (gratis) Post: Postbus 820, 3500 AV Utrecht www.inspectieszw.nl Meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u het snelst doorgeven via bovengenoemd telefoonnummer. Arbeidsongevallen kunnen hier ook buiten kantoorure bron: Tweedekamer.nl. Aanleiding. Vooruitlopend op het reguliere Jaarverslag over 2020 rapporteert de Inspectie SZW aan de tweede kamer over de stand van zaken tot nu toe inzake de corona meldingen en de aanpak van de Inspectie SZW daarbij.. Voorafgaande aan corona waren meldingen over de risico's op besmetting met een virus zeldzaam.. Gelet op het grote maatschappelijke belang heeft de.

Inspectie SZW waarschuwt voor malafide e-mails met Excel

De Inspectie SZW hanteert een principe van 'nee, tenzij'. Dat betekent dat zij reguliere bedrijfsinspecties op dit moment niet uitvoert. Een woordvoerder van de inspectie meldt: We komen alleen in actie als er sprake is van een ernstig arbeidsongeval of bij een melding van echte uitbuiting van personeel Bij een ernstig bedrijfsongeval moet de werkgever verplicht melding maken bij de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), dat staat opgenomen in de Arbowet. Die verplichting geldt zowel ten opzichte van de eigen werknemers als ten opzichte van uitzendkrachten Melding VCA incidenten. Vanuit de nieuwe VCA norm versie 2017 / 6.0 dienen Certificaathouders zware ongevallen/incidenten (welke melding plichtig zijn aan bijvoorbeeld Inspectie-SZW) ook direct aan gemeld te worden bij Normec

Klachten, melden en aanvragen Inspectie Gezondheidszorg

Na de melding: ongevalsonderzoek. Op basis van de gegevens die gemeld zijn, bepaalt Inspectie SZW of er een nader onderzoek plaats zal vinden. Is dat het geval, dan doen zij dit zo snel mogelijk. U bent verplicht uw volledige medewerking te verlenen tijdens het onderzoek en de inspecteur alle gewenste hulp en informatie te geven Inspectie SZW gaat in haar jaarverslag van 2015 in op de samenhang tussen het nakomen van plichten uit de Arbowet en het beheersen van arbeidsrisico's. Uit een analyse die de instantie in 2015 maakte, blijkt dat er een duidelijk verband bestaat: hoe meer arboregels een organisatie naleeft, des te groter de kans op een volledige beheersing van de arbeidsrisico's

De Inspectie SZW is toezichthouder op een aantal besluiten in de Warenwet. Het gaat om besluiten die eisen stellen aan producten die in werksituaties worden gebruikt, zoals machines, drukapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkgevers en werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze producten veilig zijn. Meldingsformulier productveiligheid De Inspectie SZW heeft een speciaal. Melden bij Inspectie SZW. Grote bouwwerken dienen vóór aanvang van de werkzaamheden gemeld te worden bij de Inspectie SZW. De melding kan door de opdrachtgever of door de hoofdaannemer worden gedaan. Een afdruk van het formulier moet zichtbaar opgehangen worden op de bouwplaats Het is een vrijdagavond in oktober, rond acht uur als de werktelefoon van inspecteur Victor Kin gaat. Het is de Frontoffice van de Inspectie, zeg maar de meldkamer waar alle klachten en meldingen binnen komen. Zo ook deze avond. De melder zegt dat hij mensen heeft gezien die asbest van een dak verwijderen met behulp van een kraan en een hoogwerk..

Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd? Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten. U krijgt steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden.<br/>De bevoegde. Hier vind je het complete jaarverslag van de inspectie. Voor begeleiding/advies bij de aanpak van arborisico's, neem contact met ons op of kijk op onze teampagina Arbeid & Gezondheid. We schreven vaker over de I-SZW, zie bijvoorbeeld: Melding maken van coronaklachten; Jaarplan inspectie SZW: meer preventie in 202 De Inspectie SZW heeft zijn handen vol aan klachten en vragen over corona. Tot en met 9 november kreeg de I-SZW 5.874 meldingen gekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een stijging van ruim 2.300 meldingen sinds september. Het totaal aantal klachten, vragen en meldingen ligt dit jaar al boven 12.500, tegen 7.500 in een [

Officiële kennisgeving (********) met betrekking tot een

Waar maak je de melding? Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval, dan moet je direct de Inspectie SZW bellen. Dat kan via het telefoonnummer 0800 - 5151 dat 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar is. Een ernstig arbeidsongeval, zoals blijvend letsel en ziekenhuisopname, kan ook telefonisch worden gemeld via 0800 - 5151 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over een melding van een arbeidsongeval (kenmerk 1809577/01) bij Inspectie SZW op 19 juni 2018 ARNHEM - De Inspectie SZW krijgt een toenemend aantal meldingen over vermoedens van zorgfraude. Het ontbreekt de inspectie alleen aan middelen om tot opsporing en vervolging over te gaan. Dat stelt de inspectie in de signaleringsbrief waarbij de dienst terugblikt op de aanpak van pgb-fraude in het afgelopen jaar. Staatssecretaris Van Rijn zegt in een

De Inspectie SZW ontvangt, naast meldingen van burgers (kliklijn) over bedrijven, ook een groot aantal tips en meldingen van andere diensten, branches, vakbonden en bedrijven. Deze leiden in een aanzienlijk aantal gevallen tot controles of opsporingsonderzoeken door de inspectie SZW. SZW sancties en handhavin Inspectie: veel misstanden bij pakketbezorgers De postpakkettenbranche kent veel misstanden bij koeriersbedrijven en hun onderaannemers. Het gaat vaker mis dan goed, blijkt uit het onderzoek van. Inspectie SZW merkte dit jaar meer drukte dan het jaar ervoor. Zo waren er in dezelfde periode als vorig jaar bijna twee keer zoveel meldingen. Van deze 12.599 meldingen hadden er 5.874 te maken met het coronavirus Inspectie SZW. Als de zorg voor het slachtoffer is geregeld, moet de werkgever bij de inspectie SZW melding doen van een arbeidsongeval. Dit moet in de volgende 3 gevallen: Bij een ongeval met dodelijke afloop; Bij een ongeval met blijvend letsel; Bij een ongeval waarbij de medewerker opgenomen wordt in het ziekenhuis en daar blijf Tijdens de inspecties keek de Inspectie SZW specifiek naar de 'PSA-risico's' bij young professionals en de maatregelen die kantoren nemen voor met name die doelgroep. Zaken als piekbelasting, te veel werk , 'techno stress' en de combinatie van studie en werk dragen bij aan de werkdruk van jonge werknemers

 • Ragamuffin fokker Nederland.
 • Chondrosarcoom hersenen.
 • Omgaan met antisociale persoonlijkheidsstoornis.
 • Brabants Centrum inloggen.
 • Yoghurt Zaanse Hoeve.
 • Goed leesbaar lettertype.
 • Pop doodshoofdvlinder.
 • Felicitatie geboorte tweeling.
 • Aqi chengdu.
 • Bennett the punisher.
 • Wietze de Jager familie.
 • Spaanse House muziek.
 • Information synonym english.
 • 10 Franse Frank.
 • Victoria secret size chart europe.
 • Teisseire Zero kopen.
 • Entstof paratyfus duiven.
 • Toeristische kerken Brugge.
 • Opportunistisch betekenis.
 • Wordpress template parallax.
 • A.C.E heights.
 • Bodhisattva Chenrezig.
 • Kartonnen Speelhuis HEMA.
 • Wat is een regelmatige driehoek.
 • Kookboek soep.
 • Justitiële jeugdinrichting vacatures.
 • Wat doet een chip.
 • Vaalserberg berg of heuvel.
 • Belleza natural Eindhoven.
 • Statusbalk telefoon.
 • Camping La Baume staanplaats.
 • Paardenbox voorwand te koop.
 • Viburnum opulus rosea.
 • Marinetrap Suriname.
 • Bora inductie kookplaat met afzuiging 90 cm.
 • Moderne Architecten.
 • Pluimhortensia aanbieding.
 • IJslandse voetballers in België.
 • Pupils dilate when looking at someone you love.
 • Sloep huren Gaasterland.
 • Funda Stiggoor, Lochem.