Home

Aanvullende algemene vorming leerplan

Hier vind je de leerplannen van aanvullende algemene vorming. Leerplannen. Aanvullende algemene vorming ; Opfris tweede graad TS 'Aanvullende algemene vorming' een diploma secundair onderwijs mogelijk. De opleiding AAV krijgt een plaats in het studiegebied 'Algemene vorming'. Dat studiegebied overkoepelt de opleidingen van het aso en de Aanvullende algemene vorming en moet ten minste de opleiding AAV omvatten. Voor het studiegebied Algemene vorming gelden eindtermen en specifieke eindtermen die per opleiding worden vastgelegd Je bent hier: Home » Secundair » Modernisering so » Leerplannen Algemene Vorming » Leerplannen algemene vorming (update 20/08/2020) Leerplannen algemene vorming (update 20/08/2020) A-stroo Leerplannen algemene vorming; Leerplannen basisopties; Inspiratiemateriaal vakken en basisopties Leerplannen algemene vorming (update 20/08/2020) Leerplannen basisopties. Inspiratiemateriaal vakken en basisopties. Regio. Regio Antwerpen; Regio Limburg; Regio Mechelen.

Aanvullende algemene vorming Samen Volwassenenderwij

Algemene vorming humane wetenschappen ASO3 (B-modules) Humane wetenschappen ASO3 (pool humane wetenschappen) Moderne talen - Wetenschappen ASO3 (algemene vorming geldig tot 31/08/2019 in combinatie met het certificaat 'Aanvullende Algemene Vorming' tot het diploma Secundair onderwijs. Een logische aanvulling is het volgen van de opleiding 'Bedrijfsbeheer'. 1 Tempera, Kwalificatiestructuur van de distributiesector. Naar een brug tussen sector en onderwijs. Juni 2007. 139 blzn ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS NIVEAU TWEEDE GRAAD NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO - BRUSSEL D/2012/7841/055 vervangt het leerplan D/2010/0279/087 vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwij 5 Samenwerking met algemene vorming Dit leerplan is een grondige herwerking van de leerplannen 3de graad Kantoor bso en Verkoop bso. • een aanvullende vorming gekozen door de leerling waarin de competenties worden aangeleerd voor ofwel een logistiek medewerker,. Overslaan en naar de algemene inhoud gaan Skip to navigation. Katholiek Onderwijs Gemeenschappelijk funderend leerplan. Referentienummer: Cur-20201116-13 finaliteit na de eerste graad. Referentienummer: Cur-20210128-3. Leerplan voor Maatschappelijke, economische en artistieke vorming. Referentienummer: Cur-20201116-15 Verschenen: 16/11.

Je traject voor aanvullende algemene vorming kan je op 1 jaar afwerken. De totale duur van je opleiding is afhankelijke van je beroepsspecifieke opleiding en varieert van 1 tot 3 jaar. Je kiest echter zelf welke en hoeveel modules je per schooljaar volgt en of je dus de duur van je opleiding verlengt of verkort Dienst Curriculum & vorming secundair onderwijs Leerplanfiche. leerplannummer: 2012/055: Omschrijving: Leerplan geldig voor het vak Algemene vorming van het dbso: Leerplan (PDF-formaat) Word (2003) geldig van: 1 september 2012: Katholiek Onderwijs Vlaanderen© 2021 - Alle rechten voorbehouden. voor algemene en beroepsgerichte vorming. De urenverdeling tussen algemene en beroepsgerichte vorming wordt aan het CDO overgelaten. Binnen de 15 wekelijkse lestijden van de component leren is het wenselijk minimum 4 lestijden aan PAV te besteden. De effectieve realisatietermijn van dit leerplan zal enerzijds afhankelijk zijn van he

Leerplannen algemene vorming (update 20/08/2020

In de opleiding 'Aanvullende Algemene Vorming' komen verschillende algemene vakken (wiskunde, Nederlands, ICT,) aan bod. In combinatie met een beroepsspecifieke opleiding kan je een diploma secundair onderwijs verkrijgen de opleiding Aanvullende Algemene Vorming gecombineerd met een beroepsopleiding leidt naar een diploma Secundair Onderwijs?. je AAV kan je volgen in contactonderwijs, afstandsonderwijs of een combinatie van beide?. als je kiest voor AAV in afstandsonderwijs, je dan nog steeds begeleid wordt tijdens je leerproces Een opleiding in het studiegebied aanvullende algemene vorming; Een opleiding in het studiegebied algemene vorming; Enkel de in het opleidingsprofiel of de goedgekeurde lessentabel voorziene lestijden tellen mee om het inschrijvingsgeld te bepalen. Het inschrijvingsgeld is begrensd. Je betaalt maximaal 300 euro per semester per opleiding

Aanvullende algemene vorming Meer lezen. SVWO . Administratie Meer lezen. SVWO . Afwerking bouw Meer lezen. SVWO . Bedrijfsbeheer Meer lezen. SVWO . Algemene vorming Meer lezen. SVWO . Ambachtelijke accessoires Meer lezen. SVWO . Ambachtelijk erfgoed Meer lezen. SVWO . Assistentie. De opleiding Aanvullende Algemene Vorming (kortweg AAV) leidt, in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding tot een volwaardig diploma secundair onderwijs. Op deze pagina lees je alle info over de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV). Je schrijft jezelf apart in voor een diplomagerichte beroepsopleiding De Aanvullende Algemene Vorming bestaat in een minimum en een breed aanbod. Het minimum aanbod kan je zowel overdag, in een open klassysteem of in afstandsonderwijs volgen. Het brede aanbod kan je alleen overdag volgen. Het is steeds mogelijk om per module te kiezen tussen één van beide vormen Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij Netwerkdagen volwassenenonderwijs: Aanvullende algemene vorming (AAV) Om lesgevers AAV te ondersteunen in het realiseren van hun leerplan met aandacht voor een gedifferentieerde en competentiegerichte aanpak, organiseert de PBD-GO! drie netwerkdagen in de loop van het 2e semester

Leerplannen eerste graad Katholiek Onderwijs Vlaandere

Algemene vorming Samen Volwassenenderwij

1 STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Opfris Derde Graad TSO AO AV 020 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 192 Inh.. Je kan het certificaat aanvullende algemene vorming behalen in 2 jaar tijd. Neem je liever wat meer tijd, dan kan je deze opleiding ook over een langere periode spreiden. Je kan soms vrijstellingen krijgen voor een of meerdere modules. Hierdoor wordt je traject minder intensief

aanvullende algemene vorming. aanvullende algemene vorming dagopleiding en e-learningtraject schooljaar 2014-2015 Campus Diest Boudewijnvest 3 3290 DIEST 013 35 09 90 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... Nadere informati 1 Algemene inleiding De start van de modernisering secundair onderwijs gaat gepaard met een nieuwe generatie leerplannen voor de eerste graad. Net zoals in het leerplan Zin in leren! funderend leerplan, waar de vorming van de leerling tot persoon centraal staat, brengt op een analog

Je kunt bij ons een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen door een basispakket aanvullende algemene vorming te combineren met een specifieke beroepsopleiding uit het secundair volwassenenonderwijs. Korte intro. Traject van 1 jaar In AAV staan volgende algemene vakken op je programma: Je wordt beoordeeld per module. Je slaagt als je minstens 50% haalt. Wanneer je voor alle modules geslaagd bent, krijg je het certificaat Aanvullende algemene vorming Deel 1: Aanvullende Algemene Vorming. Aanvullende Algemene Vorming (AAV) is een modulaire opleiding die zowel overdag als 's avonds wordt aangeboden. Een belangrijke troef in ons centrum is dat de opleiding AAV thematisch aangeboden wordt Aanvullende Algemene vorming 780 LT 1ste jaar: MA en DI 2de WO en DOjaar: Met vrijstelling voor Computervaardigheid en Nederlands Basis verplichte volgorde aangeraden volgorde. O FOCUS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS Groendreef 31, 9160 CVO Focus - Hoofdzetel - 09 348 38 45 WWW.CVOfOCUS.be info@cvofocus.be

Combineer je Aanvullende Algemene Vorming met een Diplomagerichte opleiding? Dan studeer je ongeveer 2 jaar. Volg je enkel Aanvullende Algemene Vorming? Dan studeer je ongeveer 1 jaar. Om een diploma te behalen, moet je 'Aanvullende Algemene Vorming' wel combineren met een diplomagerichte opleiding. Heb je voorkennis of ervaring De Vrijeschool ondersteunt de vorming en ontwikkeling van leerlingen van zes tot en met achttien jaar. Het leerplan omvat in oorsprong dertien leerjaren (na twee jaar klchool). In pedagogisch opzicht maakt de Vrijeschool onderscheid tussen de kleuter­klassen, de onderbouw (de basisschool), de middenbouw (onderbouw voortgezet onderwijs) en de bovenbouw (bovenbouw voortgezet onderwijs) 6.3. Opleiding Aanvullende Algemene Vorming. Een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming is verplicht om op verzoek van een cursist een brede module of een module met minimumdoelen in te richten Voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming betaal je GEEN inschrijvingsgeld, enkel een bijdrage voor cursus en eventuele onkosten. extra voordeel ! Indien je een beroepsgerichte opleiding combineert met AAV, en je je diploma secundair onderwijs behaalt, dan kan je een premie aanvragen en wordt je inschrijvingsgeld van deze beroepsgerichte opleiding terugbetaald Wat leer je in deze opleiding? Binnen de opleiding 'Aanvullende Algemene Vorming (AAV)' komen volgende modules aan bod: Nederlands basis, Nederlands 1, Nederlands 2 Wiskunde basis, Wiskunde 1, Wiskunde 2 ICT 1, ICT 2, ICT 3 Wetenschappen Macusa (= Maatschappij, cultuur en samenleving) Maatschappij Cultuur Organisatie en samenwerking Engels 1

Protocol - Algemene Vorming - Algemene vorming TSO2 Versie 1.0 DEF Pagina 5 van 64 2 Deel 2 Modules 2.1 Module TSO2-B Aardrijkskunde 1 (084) 2.1.1 Situering van de module in de opleiding Deze module laat cursisten toe zich belangrijke aardrijkskundige concepten, begrippen, kennis e In deze opleiding krijg je algemene vakken zoals Nederlands, ICT, wiskunde, wetenschappen, een moderne vreemde taal en modules die dieper ingaan op maatschappelijke en culturele thema's. Samen met een erkende beroepsopleiding kan je hier een diploma secundair onderwijs mee behalen. Daarna kan je hogere studies starten of gaan werken Aanvullende algemene vorming CVO - centra voor volwassenenonderwijs of CBE - centra voor basiseducatie; Registratienummer: ODB-Y00376; Geregistreerd op: 1 september 2019; Deze opleiding komt in aanmerking voor Opleidingscheques Vlaams opleidingsverlof Vlaams.

Basisinformatie leerplannen tweede graad Katholiek

Protocolakkoord algemene vorming TSO3 Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands De opleidingen die in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming leiden tot een diploma secundair onderwijs, worden aangeduid door De opleidingen waarvoor een erkende beroewalificatie als referentiekader wordt gebruikt worden aangeduid doo In de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) leer je de basisvakken die je nodig hebt om je diploma secundair onderwijs te behalen. In combinatie met een beroepsopleiding leidt de opleiding AAV naar een diploma secundair onderwijs U bent hier: Tweedekansonderwijs » Aanvullende Algemene Vorming. Aanvullende Algemene Vorming. Tweedekansonderwijs Oostende. Lees meer. Tweedekansonderwijs Brugge. Lees meer. Polyvalent Post- en Pakketmedewerker. Lees meer. Contactadres CVO Scala. Hugo Verrieststraat 68 8800 Roeselare info@cvoscala.be . CVO Scala 14 Aanvullende algemene vorming AO AV 021 780 . Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Algemene Vorming - Opfris Derde Graad TSO Versie 1.0 BVR Pagina 4 van 19 1.3 Modules en leertraject 1.3.1 Modules Naam Code. Wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Combineer dan een diplomagerichte beroepsopleiding met Aanvullende Algemene Vorming (AAV). In AAV komen algemene vakken zoals Nederlands, Engels en/of Frans, wetenschappen, ICT, wiskunde, maatschappij, cultuur, organisatie en samenwerking aan bod

Aanvullende algemene vorming (AAV) - CVO Antwerpe

 1. g (AAV) Tweedekansonderwijs: op weg naar je Diploma Secundair Onderwij
 2. g is een noodzakelijk te volgen opleiding voor wie een eerste diploma secundair onderwijs wil behalen. De opleiding bestaat voornamelijk uit modules die afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. Bij de modules Moderne vreemde talen is er echter sprake van volgtijdelijkheid
 3. g tegelijk volgen met de specifieke opleiding, of je kan starten met AAV en in een tweede fase een specifieke opleiding volgen. Welke specifieke opleiding je best kiest, hangt af van je mogelijkheden, je vroegere opleidingen en studies, je motivatie en.
 4. g Voor elke cursist wordt een traject op maat gemaakt. Neem contact op met de trajectbegeleider van AAV. Startmoment: september of januari Wetenschappen 40 LT €6 Wiskunde basis 40 LT €6 Pijlen duiden op volgtijdelijkheid: volle lijnpijlen zijn decretaal (wettelijk), stippellijnpijlen zijn centrum.

Video: Leerplan - 2012/05

Certificaat Aanvullende Algemene Vorming - Opleidingen

 1. Project Algemene Vakken, afkorting PAV, werd begin jaren tachtig als keuzemogelijkheid in de lessentabellen van het Beroepssecundair onderwijs ingevoerd.. Het vak staat voor een geïntegreerde aanpak van basisleerinhouden en basisvaardigheden in bruikbare en herkenbare contexten
 2. g (AAV) Opleidingsstructuur Certificaat Aanvullende algemene vor
 3. g en een beroepsopleiding. De vakken uit de opleiding aanvullende algemene vor
 4. g. Contacteer on
 5. g is een deel van je weg naar het diploma voor Secundair Onderwijs. Je hebt deze vor
Aanvullende Algemene Vorming - VSPW Gent

LBC Volwassenenonderwijs Cursusse

Aanvullende Algemene Vorming bestaat uit een aantal algemene vakken. Om een diploma te behalen is het nodig om de Aanvullende Algemene vorming te combineren met een specifieke opleiding. Je kan deze specifieke opleiding volgen bij Creo of in combinatie met een ander centrum. Wij begeleiden je graag bij het maken van een keuze Protocol - Algemene Vorming - Algemene vorming TSO3 Versie 1.0 DEF Pagina 5 van 46 2 Deel 2 Modules 2.1 Module TSO3-B Aardrijkskunde 1 (102) 2.1.1 Situering van de module in de opleiding Deze module laat cursisten toe zich belangrijke aardrijkskundige concepten, begrippen, kennis e ALGEMENE MUZIKALE VORMING Lagere Graad - sectie volwasenen Bijgestuurd Leerplan Deeltijds Kunstonderwijs - Studierichting Muziek . 2 Schooljaar 2000-2001 INLEIDING BIJ HET BIJGESTUURD LEERPLAN AMV-VOLWASSENEN 1. ALGEMENE DOELEN 1.1 Het aanleren van de muzikale taal

AVV-Semester 1 - online-inschrijvingpcvolimburg

Inschrijven. Voor deze opleiding kan je je inschrijven op volgend secretariaat: Turnhout - Campus De Merodelei; Traject. Aanbevolen modeltraject AAV - Dagopleiding - 1 jaa Bij de algemene vakken (of aanvullende algemene vorming, AAV) komen de basisvakken: Nederlands, Frans of Engels (Halle), wiskunde, wetenschappen, ICT en Macusa aan bod.In combinatie met een beroepsopleiding leidt de opleiding naar een diploma secundair onderwijs. Je kan de algemene vakken volgen in Halle, Meise of Vilvoorde De opleidingen die in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming leiden tot een diploma secundair onderwijs, worden aangeduid door De opleidingen waarvoor een erkende beroewalificatie als referentiekader wordt gebruikt worden aangeduid doo Aanvullende algemene vorming. AAV Moderne Vreemde talen M/B - Frans In de modules AAV Frans 1, 2, 3 en 4 volg je het werkleven van een bediende vanaf zijn eerste werkdag. Dit levert een uitgebreide woordenschat op, waaraan ook de grammatica is gekop-peld Encora zoekt een leerkracht Wiskunde in de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV). Je krijgt in semester 1 een lesopdracht van 8/20 in de FlexKlas Wiskunde. In semester 2 zijn er opties tot uitbreiding van deze opdracht

Leerateljee Concentratie! | Algemene vorming

Een diploma secundair onderwijs halen in het

AAV (Aanvullende Algemene Vorming) - Schooljaar 2019-20 Module Dag Periode Start-uur Eind-uur Lestijden Locatie Docent Nederlands basis Maandag 2/09/19 - 25/11/19 18:30 21:30 40 Tichelrijlaan 1 Bijgestuurd leerplan Algemene Muzikale Vorming Lagere - OVSG . READ • Lefebvre, D. Van Monteverdi tot Debussy. Uitgeverij: J. Maurer - Brussel • Quinet, Fernand Notenleer met twee gemengde sleutels deel 1. Uitgeverij: Tyssens - Luik • Roelstraete. Je kan nog steeds online leren, maar ook onze opleidingen in de opleidingscentra starten opnieuw op, stap voor stap en met aandacht voor ieders veiligheid. Lees meer Welkom bij Kisp voor een kwaliteitsvolle opleiding. Dynamisch - flexibel - laagdrempelig - veelzijdig - zorgzaam Je weet welke richting je uit wilt, maar je hebt niet het vereiste diploma? Je wilt je algemene kennis verruimen? Je droomt ervan alsnog je diploma secundair onderwijs te behalen? Dan is onze opleiding Aanvullende Algemene Vorming beslist iets voor jou! Certificaat en/of diploma.

ALGEMENE VORMING: Stellingenspel, armoedeweb & BMLIK by

Horeca Samen Volwassenenderwij

Aanvullende Algemene Vorming. Inleiding Waarom kies je voor Aanvullende Algemene Vorming? H e b j e n o g ge e n di pl o m a s e c u n da i r o n de r w i j s e n be n j e m i n s te n s 1 8 j a a r ? D a n k a n j e da a r i n h e t v o l. Aanvullende algemene vorming • Aanvullende algemene vorming Administratie • Boekhoudkundige bediende • Medisch administratief bediende • Meertalig polyvalent bediende Algemene personenzorg • Logistiek assistent • Zorgkundige Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 • Duits richtgraad 1 • Duits richtgraad 14 Aanvullende algemene vorming AO AV 021 780 . Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 5 september 2006 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Algemene Vorming - Opfris Tweede Graad ASO Versie 1.0 BVR Pagina 4 van 17 1.3 Modules en leertraject 1.3.1 Modules Naam Code. AANVULLENDE ALGEMENE VORMING 1 jaar - dagopleiding Engels en/of Frans 2 40 LT Wiskunde basis 40LT SEPTEMBER Engels en/of Frans 1 40 LT Nederlands 1 80 L Langs deze weg kan je je aanmelden voor de opleiding 'Aanvullende Algemene Vorming'. De trajectbegeleider van de opleiding zal je contacteren voor de planning van je opleidingstraject en de nodige instructies omtrent je verdere inschrijving bezorgen

Beeldende vorming - De Watergraafsmeerse SchoolverenigingEerste leerjaar A - Immaculata Secundair Brugge

Aanvullende algemene vorming. Algemeen Aanvullende Vorming (AAV) CVO Brussel, 1070 Anderlecht. CVO Brussel, 1070 Anderlecht. CVO Halle GO!GLTT , 1500 Halle. CVO Lethas, 1000 Brussel. CVO Meise-Jette, 1090 Jette. CVO Vilvoorde, 1800 Vilvoorde. Stel een vraag funderend leerplan, waar de vorming van de leerling tot persoon centraal staat, brengt op een analoge manier persoonsgebonden en cultuurgebonden dimensies van vorming samen. In de verwoording van de doelen is bewust gestreefd naar continuïteit met het leerplan van het basisonderwijs Algemene Muziekcultuur Middelbare graad Leerplan Deeltijds Kunstonderwijs - studierichting muziek . 1 van de structuur van 1990 is de leerlingen een brede muzikale vorming te geven. elkaar aanvullende vaardigheden : luister-,. Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van uw eigen onderwijsprogramma. Inhoud van de website. Leerplaninbeeld.slo.nl is een handige website met informatie over: Leerlijnen Doorlopende leerlijnen, van primair onderwijs tot bovenbouw havo/vwo en vmbo, voor alle vakken en leergebieden Algemene informatie en visieteksten. Media-educatie en de steinerpedagogie - inspiratie voor een mediaconcept; Media-educatie en de steinerpedagogie - internationale visietekst ECSW In deze korte introductievideo verneem je alles over onze diplomagerichte opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV

 • J'accuse recensie.
 • Hoeveel kost een puppy.
 • Bike Arena Sauerland.
 • Kubota minigraver bak wisselen.
 • Wat doet een chip.
 • Weer Kaatsheuvel per uur.
 • Panty wiki.
 • Miele WDB 030 WCS W1 Classic.
 • Binnenkant doos bekleden.
 • Ristorante pizza aanbieding.
 • Wegwerpscheermes in vaste houder.
 • Nieuwste relatiegeschenken.
 • Beste recepten.
 • Europese goudvink.
 • Best all mountain ski 2019.
 • Viburnum opulus rosea.
 • Opdracht ademhalingsstelsel.
 • Waargebeurde films horror.
 • Justin Bieber nummers.
 • HTML schrijven.
 • Duindoorn rauw eten.
 • Dump1090 Raspberry Pi.
 • Gone Baby Gone Netflix.
 • Chef Alinea restaurant.
 • Smaragd ring zilver.
 • Pat Benatar Love Is a Battlefield wiki.
 • Geplande evenementen in Benidorm.
 • Boccia vriendschapsringen.
 • Plastic polsbandjes.
 • Waarom een mountainbike kopen.
 • Ace of Spades champagne prijs.
 • The Walt Disney Company vacancies.
 • Van Triest miniatuur.
 • Gratis golfen.
 • Verjaardagskalender Flow.
 • Rood t shirt zeeman.
 • Sluitingstijd café.
 • Reisadvies Nepal.
 • Verschillende achtergronden op 2 schermen Windows 7.
 • Kindertekeningen analyseren opleiding.
 • De Beers Antwerpen.