Home

Protocol röntgenfoto maken tandarts

Alles voor in huis - Amazon - Groot aanbod, kleine prijze

 1. Het doel van het Protocol röntgenfoto maken tandarts is; Het op een voor de patiënt en tandarts veilige manier om een röntgenfoto te maken, dit geldt voor bitewings, solo foto's, OPT en RSP. Het beleid van de praktijk is geen röntgenopnamen te maken bij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger zouden kunnen zijn tenzij zij er expliciet mee instemmen wel röntgenopnamen te maken
 2. g tandheelkunde basisniveau (TMS thk basis) om in voorkomende gevallen keuzes te kunnen maken. 1.4 Toelichting op de KNMT-richtlijn Röntgenopnamen worden frequent gebruikt in de tandheelkunde. Ze bieden informatie over de tandheelkundig
 3. ste één persoon met stralingsdeskundigheid 5 A/M (fysiek) in de praktijk aanwezig te zijn. Deze deskundigheid dient aantoonbaar te zijn door middel van een kopie van het deskundigheidsdiploma, dus niet op basis van jaar van afstuderen
 4. Het is de tandarts die deze afweging zal moeten maken, omdat hij op grond van zijn opleiding kan vaststellen welke aanvullende informatie hij nodig acht en wat het beoogde doel is in het kader van de behandeling (de mondhygiënist mag opnamen alleen op verwijzing of aanwijzing van een tandarts maken)
 5. Uitvoering röntgenfoto. Voor het maken van een röntgenfoto richt de tandarts het apparaat op het te fotograferen deel van uw gebit. Vervolgens wordt het apparaat kort ingeschakeld en komt er röntgenstraling uit het apparaat. De straling wordt opgevangen door de röntgenfoto
 6. Het maken van een röntgenfoto bij de tandarts tijdens de zwangerschap is veilig. De tandarts maakt alleen röntgenfoto's van het gebit of de kaak. De straling die u hierbij binnenkrijgt is zeer gering en komt niet in de buurt van de vrucht. Wacht u toch liever tot na de zwangerschap? Geef dit dan aan bij uw tandarts
 7. Om het beheer van de protocollen zo eenvoudig mogelijk te maken, maken wij gebruik van een online portaal. Werken met de online protocollen van Rotocol® levert u al snel een besparing op van een 1/2 FTE (fulltime-equivalent) wat neerkomt op +/- €15.000 per jaar

Voor tandvleesproblemen die de mondgezondheid bedreigen, maken we een behandelplan conform het door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie vastgestelde protocol. Cariësrisico Het is belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan voor een controlebezoek om o.a. tandbederf te voorkomen Protocollen leggen vast wat medewerkers in een gegeven situatie doen en met welke middelen ze dat moeten doen. Een protocol geeft duidelijkheid wat er moet klaarliggen en hoe je iets uitvoert, maar kan ook vertellen welke informatie je de patiënt geeft Röntgenfoto's, moet ik ze weigeren? Auteur: Lieneke Steverink-Jorna Het maken van röntgenfoto's bij de tandarts laat je niet zomaar doen. De tandarts is de enige in het team die de beslissing mag maken om een foto te maken. En uiteraard heb jijzelf het laatste woord. Wanneer is het nu slim om een foto te laten maken en wanneer niet? Is röntgenstraling gevaarlijk? De foto's bij de. Aanbevelingen in dit protocol voor röntgenfoto's bij patiënten met (een historie van) parodontitis behoeven niet op elke patiënt van toepassing te zijn. Algemeen Röntgen diagnostiek kan de tandarts helpen bij het stellen van een juiste diagnose. Telkens dienen de voordelen van X-foto's afgewogen te worden tegen de risico's va Bij het maken van röntgenfoto's bij de tandarts wordt een minimale hoeveelheid straling gebruikt. Ook bij zwangere vrouwen is het risico minimaal, omdat de tandarts alleen röntgenfoto's van het gebit of de kaak maakt. Dit doen we dan overigens alleen wanneer het voor een goede behandeling hoogstnoodzakelijk is

Protocol röntgenfoto maken tandarts - DentalRule

 1. Röntgenfoto's kunnen ook behulpzaam zijn bij het vaststellen van de mate van afbraak van het kaakbot bij tandvleesziekten. Soorten röntgenfoto's. Doorgaans maakt de tandarts twee typen foto's: bite-wings en solo-opnamen. Daarnaast kan de tandarts ook overzichtsfoto's maken, zoals het Orthopantomogram (OPG) en de Röntgenschedel-profiel-foto.
 2. Protocol Röntgenfoto's maken! 32 Protocol Periodieke Controle! 33 Protocol Composiet-vullingen! 34 Protocol Glasionomeer-vullingen! 35 In dit handboek van Lodewijkveste Tandartsen staan alle protocollen, richtlijnen, checklisten, formulieren en overige informatie
 3. tandarts noodzakelijk en bestaat er een directe toegankelijkheid. • Wel voorbehouden handelingen: het in opdracht van de tandarts anesthesie geven, het in opdracht van de tandarts maken van röntgenfoto's en het in opdracht van de tandarts prepareren van primaire caviteiten

Voorbehouden handelingen door mondhygiënisten. Voor mondhygiënisten zonder speciale aantekening binnen de röntgenologie gelden de bovenstaande regels voor het vervaardigen van röntgenfoto's. De mondhygiënist mag dus geen röntgenapparatuur hebben in een eigen praktijk waarin geen tandarts aanwezig is Je tandarts zal ook röntgenfoto's maken voor bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of het trekken van een tand. Röntgenfoto's kunnen ook in bepaalde andere situaties nodig zijn. Als je overstapt naar een andere tandarts, dan kan het zijn dat deze nieuwe tandarts röntgenfoto's wil maken om bekend te raken met je gebit en eventuele problemen die je hebt Ik vraag me af of het echt 100% noodzakelijk is dat er röntgenfoto's gemaakt worden van je gebit om gaatjes op te sporen. Vroeger (op de lagere school) maakten tandartsen toch ook nooit foto's van je gebit en toen konden ze toch ook gaatjes vinden. Mijn tandarts wil om de 2-3 jaar (liefst vaker) foto's maken van mijn gebit en ik ben het daar niet mee eens protocol_-_handleiding_format_nhg_v3_def.docx. Direct naar. Lid worden; Expertgroepen; H&W; Praktijkaccrediterin

Op zich een prima mondhygieniste maar net als de tandarts wil zij om de zoveel jaar rontgenfoto's maken. Een stuk of 8 van de verschillende onderdelen van de tanden/kiezen en kaak. Ik heb bezwaar tegen het maken van rontgenfoto's zonder dat er aanleiding voor is. En heb aangegeven het niet te willen. Ik heb immers geen klachten. Al jaren niet. Edoch, de keuze is aan u en het alternatief is een andere tandarts (als er nog tandartsen zijn die geen gebruik maken van röntgenfoto's.) Rapporteer. Login om een reactie te plaatsen op het antwoord. ma. door marleenvanh - 9 nov. 2018 om 12:27 342 Antwoorden / 1 Vragen 0. Nee, VERPLICHTEN niet. Maar. De tandarts maakt röntgenfoto's omdat er hiermee onder de vullingen en tussen de tanden en kiezen gekeken kan worden. Op deze manier kan er vastgesteld worden of er gaatjes aanwezig zijn. Ook kan het kaakbot beoordeeld worden en is er te zien of er nog bijvoorbeeld verstandskiezen of ontstekingen in de kaak aanwezig zijn Dit kan gevoeligheid geven bij koude of warme dranken. Je tandarts kan de tandhals dan afdenken met een vulling. Behandeling. Als het nodig is dan verdooft de tandarts je eerst. Daarna boort hij het tandbederf of de oude vulling weg. Als de kies helemaal schoon en droog is wordt de kies geëtst om het weefsel ruw te maken zodat het beter hecht Wanneer u regelmatig bij de tandarts komt zult u vast al eens een keer een röntgenfoto hebben laten maken van uw gebit. Een röntgenfoto wordt gemaakt omdat hier duidelijker op kan worden gezien hoe de stand van de wortels en tanden is, of het kaakbot gezond is en of er gaatjes in uw tanden te vinden zijn

Dit deel heeft betrekking op de eisen die gesteld worden aan niet-tandartsen die in de praktijk Röntgenfoto's maken. Het hele document kunt u hier downloaden . Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname (zie onderdeel 2, pag. 20, laatste alinea) kan worden op gedragen aan tandartsassistenten mits De tandarts kan daarmee rekening houden bij de beoordeling of een röntgenfoto nodig is. Als u bijvoorbeeld van tandarts bent veranderd en deze opnieuw röntgenfoto's wil maken, vraag dan of u vorige tandarts de eerder bij u genomen röntgenfoto's heeft doorgestuurd De tandarts houdt de regie over uw behandeling en ziet u tweemaal per jaar. Daarvoor werken we met een vast protocol. maken we een röntgenfoto van uw gebit. Behandelplan. Als een behandeling nodig is, maken we eerst altijd een behandelplan

Wie mag rontgenfoto's maken? - dental INF

Video: Röntgenfoto's - Allesoverhetgebit

Bij het maken van röntgenfoto's bij de tandarts wordt een minimale hoeveelheid straling gebruikt. Hierdoor is de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering. De hoeveelheid straling is bijvoorbeeld te vergelijken met de hoeveelheid straling die u oploopt tijdens een wintersportvakantie van 14 dagen Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste technologieën. Röntgenfoto's. Als het weefsel ontstoken is of ontstoken is geweest, voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit. Periodieke controle. Met een gezonde mond kun je probleemloos eten en drinken Bekijk de kosten voor het laten maken of beoordelen van röntgenfoto's bij Tandartsprakijk Altman Den Haag. O.a. rontgenfoto voor uw kaak, schedelfoto of kleine rontgenfoto Röntgenfoto's kunnen ook behulpzaam zijn bij het vaststellen van de mate van afbraak van het kaakbot bij tandvleesziekten. Soorten röntgenfoto's Doorgaans maakt de tandarts twee typen foto's: bite-wings en solo-opnamen. Daarnaast kan de tandarts ook overzichtsfoto's maken zoals het Orthopantomogram (OPT). Bite-wing

Als er nog geen foto's zijn gemaakt, zal de tandarts eerst röntgenfoto's maken. Hiermee kan de tandarts zien wat de ligging is van de probleemtand en omliggende tanden, hoe de wortels lopen en of er sprake is van mogelijke complicaties waaronder een ontsteking onder de tand of kies Een röntgenfoto geeft extra informatie over de tanden en het kaakbot die met het blote oog niet wordt verkregen. Hiermee kan de tandarts een keuze maken tussen de noodzaak tot behandelen of zo mogelijk het volgen van het ziekteproces (monitoren) Standby kreeg van een lezer het volgende probleem voorgelegd. Via het ROC krijgen we regelmatig stagiaires in onze praktijk. Zij krijgen vanuit de opleiding diverse zelfstandige opdrachten waaronder het maken van een röntgenfoto. Nu vroegen wij ons af of een stagiaire wel een röntgenfoto mag maken, ze heeft immers nog geen diploma Röntgenfoto's helpen de tandarts bij het stellen van de juiste diagnose. Tandheelkundige afwijkingen zoals ontstekingen, gaatjes (cariës) en andere afwijkingen van de tanden of kiezen zijn beter zichtbaar. Met behulp van röntgenfoto's kan de tandarts de gezondheid van uw gebit dus beter onderzoeken en problemen tijdig signaleren en oplossen. Bij het maken van röntgenfoto's wordt een. Röntgenfoto's zijn erg belangrijk voor een goede diagnose. Daarom hebben wij twee bitewing-foto's van uw gebit nodig, eventueel mogelijk aangevuld met een overzichtsfoto (OPG) van de gehele kaak. Als uw vorige tandarts recent nog foto's heeft gemaakt, ontvangen we deze graag digitaal voorafgaand aan uw eerste behandeling

Röntgenfoto's - Dental Clinics - Tandarts

'Tandarts' is een beschermde titel. Zolang er geen BIG registratie is mag die titel dus niet gevoerd worden. De wet bepaalt dat in principe alleen tandartsen zelfstandig bepaalde 'voorbehouden handelingen' mogen verrichten. De tandarts kan 'voorbehouden handelingen' waartoe hij zelf bevoegd is, onder bepaalde voorwaarden wel overdragen aan anderen zoals tandarts- en preventieassistenten Bij HA Tandartsen kunt u voor meerdere behandelingen terecht: Periodieke controle Door regelmatig naar de tandarts te gaan, kunnen gebitsproblemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Er wordt niet alleen gekeken of u gaatjes heeft, de tandarts kijkt ook bijvoorbeeld naar de conditie van uw tandvlees, ongewone slijtage van het glazuur en of de bestaande vullingen nog goed [ Spoedgevallen Bij de tandarts maak je eigenlijk altijd, vaak al een half jaar van te voren, een afspraak. Maar het komt ook voor dat je met enorme kiespijn met spoed naar de tandarts moet. Er is een spoedgevallendienst die zorgt voor beschikbare tandartsen buiten normale werktijden. Er wordt dan tandheelkundige hulp verleend in het weekend Lees Spoedgevallen verde

www.tandartsprotocollen.nl - Rotocol®

Tandarts Traa neemt alle maatregelen ter bescherming van zijn patiënten en medewerkers die voortvloeien uit het Besluit Stralingsbescherming van 1 maart 2002, waarin ook alle Europese normen voor röntgenstraling zijn opgenomen Het eerste consult is een kennismaking. Het consult bestaat uit het bespreken van uw algemene gezondheid, het evalueren van uw wensen en/of klachten en een uitgebreid onderzoek van uw mond, gebit en tandvlees. Indien nodig maken wij tijdens het eerste consult röntgenfoto's. Deze zijn essentieel voor een goede diagnose Tandarts Muijsers, Vestiging Amsterdam-Zuid Stadionkade 101 1076 BM Amsterdam 0299-438378 (Ma: 9.00 - 16.00) 020-6762576 (Di t/m Vr: 9.00 - 16.00) . Openingstijden. Di t/m Vr: 8.00 - 18.00; Spoedeisende hulp. Voor eventuele pijnklachten buiten praktijkuren kunt u contact opnemen met het Tandarts Bemiddelings Bureau: 020-3034500 Bij het maken van röntgenfoto's bij de tandarts gebruikt men een zeer kleine hoeveelheid straling, waardoor de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering is. Deze kans is zo klein dat dit nauwelijks in een getal is uit te drukken. Om dit duidelijker te maken vergelijken we het met een aantal situaties uit het [ De tandarts controleert uw gebit op gaatjes en kijkt of uw tandvlees gezond is. Ook zal de tandarts wat tandsteen verwijderen en kan hij een röntgenfoto maken om uw gebit beter te onderzoeken. Als een behandeling wenselijk is, dan zal de tandarts daarvoor een nieuwe afspraak met u maken. Zo helpt de tandarts u uw gebit in gezond te houden

Periodiek mondonderzoek - Dental Clinics - Tandarts

Het zal je ongetwijfeld zijn opgevallen dat bij het maken van een röntgenfoto in het ziekenhuis of bij de tandarts de medicus even de kamer uitgaat of achter een speciaal wandje gaat staan Inspectie onderzoekt tandartsen die vaak röntgenfoto's maken van kindergebit. Zeker acht tandartsenpraktijken in Nederland maken vermoedelijk te veel röntgenfoto's van kindergebitten Uw tandarts kan u verwijzen naar de orthodontist voor een orthodontisch advies, of een orthodontische behandeling. Op zich is een verwijsbrief niet nodig. U bent vrij om op eigen initiatief een afspraak te maken. Het is wel zo elegant om dit wel met uw tandarts te overleggen. Lees mee Tip: Weet je dat je een uitgebreide en dure behandeling moet ondergaan, vraag dan een offerte.Voor behandelingen boven de € 250,- zijn tandartsen verplicht een offerte te geven. Vind je het een te hoog bedrag of denk je dat niet alle onderdelen noodzakelijk zijn, dan kan je altijd een offerte bij een andere tandarts opvragen om met elkaar te vergelijken Tijdens de zwangerschap kan er bijvoorbeeld bij pijn en/of ontsteking gekozen worden om een foto te maken. De tandarts houdt hierbij rekening met de effectieve dosis van de verschillende type röntgen opnamen, en zal kiezen voor de laagst maar doeltreffende methode om een goede röntgenfoto te kunnen maken

Uw tandarts kan uw tanden en kiezen ook controleren door het maken van een röntgenfoto. Daarmee kan hij als het ware 'in' uw kaak en gebit kijken en mede daardoor uw gebit zo lang mogelijk gezond en gaaf houden Om gebitsproblemen te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken adviseert Lohr Tandartsen om uw gebit regelmatig te laten controleren. Dat u geen gebitsklachten ervaart hoeft niet altijd te betekenen dat het gebit gezond is. Afwijkingen en bijzonderheden die door de tandarts zijn gevonden tijdens de controle zullen met u worden besproken en er [

Zo houd je protocollen levend in de tandartspraktijk

Het maken van een (kleine) röntgenfoto (code X 10) kan zo vaak als tandheelkundig noodzakelijk is en dan (natuurlijk ook) gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Dat geldt overigens voor alle röngtgenfoto's met uitzondering van de röntgenfoto's die gemaakt zijn t.b.v. orthodontie Tandarts/ Huisarts/ Orthodontist - zie website> verwijzer> protocollen> protocol apicale chirurgie en richtlijnen m3 inferior - zie patiënten folders - tandartsen en orthodontisten kunnen digitaal patiënten gegevens aanleveren via kaakchirurgie-alkmaar@nwz.nl Beter Verwijzen: - huisartsen kunnen verwijsbrieven ook aanleveren via Beter Verwijzen Ons team staat voor u klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn! Klik op de functies voor een uitgebreide functieomschrijving op www.allesoverhetgebit.nl Ons team bestaat uit - De tandarts stelt zich open en toetsbaar op voor collega's en patiënten. - De tandarts spreekt Nederlands. HKZ kwalificatie. Iedere twee jaar vindt er een controle plaats of wij volgens de opgestelde protocollen werken en wordt er gekeken naar sterke punten en mogelijke verbeterpunten van de praktijk

Dit doet de tandarts dichtbij Meppel door een röntgenfoto te maken. Bij kinderen wordt de röntgenfoto ingezet om te kijken of alle tanden die moeten doorbreken aanwezig zijn. Onze behandelingen. Het kan zijn dat je een ontstoken wortelkanaal hebt Als tandartsassistent ben jij de rechterhand van de tandarts. Dankzij jou kan de tandarts de behandelingen goed uitvoeren en de patiënt de beste zorg geven die hij/zij verdient. Je hebt verschillende verantwoordelijkheden, zoals het klaarleggen en aangeven van de benodigde instrumenten en het maken van röntgenfoto's in opdracht van de tandarts Tandartsen moeten zich beter houden aan de regels voor het nemen van röntgenfoto's bij kinderen. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg na onderzoek met de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. Elke keer dat er een röntgenfoto gemaakt wordt, komt er schadelijke straling vrij. 'Daar moeten tandartsen voorzichtig en bewust mee omgaan Kleine röntgenfoto Beoordelen kleine röntgenfoto Kaakoverzichtsfoto Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak Beoordelen kaakoverzichtsfoto Schedelfoto Beoordelen schedelfoto Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto Beoordelen meerdimensionale kaakfoto. € 16,88 € 12,66 € 72,35 € 72,35 € 26,53 € 32,56 € 24. Uw tandarts en Covid-19. In verband met de pandemie Covid-19 zijn wij wel geopend maar hebben een aangepast programma. We laten in de praktijk alleen patiënten toe waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Voordat we een afspraak met u maken moeten er dan ook een aantal vragen beantwoord worden. Komt u ALLEEN naar de praktijk

Pamela Meijer-de Greef, tandarts. Werkzaam op ma, wo, do en vrij. Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in 2005. Hierna een jaar werkzaam geweest bij de Jeugdtandverzorging in 's-Hertogenbosch en in 2006 gestart met Tandartspraktijk De Hoektand. Tevens is tandarts Meijer ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) De Waard Tandartsen en Mondhygiënisten bestaat sinds 1980. gelegen in de wijk De Ravense Hoek is in 2010 ingrijpend verbouwd.De praktijk bevat nu drie behandelkamers. Wij maken gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van de tandheelkunde. In onze praktijk volgen wij het protocol van de Wet Infectie Preventie (WIP) De tandarts kan het maken van de röntgenfoto na jouw toestemming ook delegeren aan een assistent of mondhygiënist. De (eind)beoordeling van het resultaat zal door de tandarts(-specialist) gedaan worden. Kaakoverzichtsfoto. OP300 rontgenapparaat waarmee kaakoverzichtsfoto's genomen kunnen worden. Uitleg over een tandartscode

Röntgenfoto's. Tijdens een behandeling kan de tandarts een röntgenfoto van uw gebit maken. Deze röntgenfoto's geven de tandarts extra inzicht van uw gebit. Zo kan er tussen de tanden en kiezen, en het kaakbot gekeken worden om een juiste diagnose te stellen en de gezondheid van uw gebit beter onderzoeken Bij het maken van röntgenfoto's bij de tandarts gebruikt men een zeer kleine hoeveelheid straling, waardoor de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering is. Deze kans is zo klein dat dit nauwelijks in een getal is uit te drukken. Om dit duidelijker te maken vergelijken we het met een aantal situaties uit he Om de genezing te kunnen controleren, zal de tandarts röntgenfoto's maken. Daarnaast zal de tandarts een wortelkanaalbehandeling uitvoeren in de tand om verkleuring van de tand en ontsteking te voorkomen. De losse tand. Als door een ongeval een tand verplaatst is, kan je proberen om hem zelf weer op zijn plaats te zetten

De tandarts is gespecialiseerd in Algemene en Cosmetische Tandheelkunde waaronder: Parodontologie, hebben voor deze behandeling omdat Tandheelkundig Centrum De Kaap hier in gespecialiseerd is.De specialist zal na het maken van een röntgenfoto bepalen waar de ontsteking zich bevindt en zo pijnloos mogelijk het dode weefsel dat de ontsteking. De praktijk van tandarts Diekhorst in Arnhem is een algemene tandartspraktijk waarin de nadruk ligt op preventie, het behandelen van tandvleesproblemen en restauratieve tandheelkunde. Hierbij kunt u denken aan tandsteen verwijderen, röntgenfoto's maken, afdrukken nemen etc

Welkom bij de Amsterdamse Tandarts! het maken van röntgenfoto's, gebitsreiniging en het vullen van tanden en kiezen. Ook maken wij kroon- en brugwerk en gebitsprotheses. Daarnaast hebben wij ook veel ervaring met facings zowel van composiet als porselein De tandarts zal kijken naar de mogelijkheden voor jou gebit en de kosten bespreken. NU TIJDELIJK GRATIS INTAKE! Mocht je kiezen om de beugel te nemen zal de tandarts foto's van je gebit laten maken en een plan opstellen. Vervolgens ontvang je een simulatie van hoe je gebit eruit zal zien, als je hier akkoord mee gaat worden de beugels besteld Zo weet u zeker dat uw tandarts en of zorgverlener niets anders aan het hoofd heeft dan de gezondheid van uw gebit. Een veilige gedachte. Bij Tandartsenpraktijk Vaerhorst maken we zo een duidelijk onderscheid tussen de zorg en alles wat ondersteunend is. We werken in teamverband en staan samen garant voor de hoogste kwaliteit

Dit doen wij door de volgende werkwijze: Wij maken nieuwe model-protocollen, ondersteunende documentatie, maken toelichtingsvideo's op dit specifieke onderwerp, eventuele ondersteunende software en u kunt ons altijd bellen op +31 36 525 1976 of mailen naar info@dentalrules.nl voor al uw vragen Tandartsen praktijk het Centrum, uw gecertificeerde tandartsenpraktijk in Nijverdal . Home; Na aanmelding nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Soms is het voor een goede controle nodig om bij ons een röntgenfoto te maken Als u voor het eerst bij ons komt maken wij, tenzij er hele recente foto's zijn van de vorige tandarts zijn, op indicatie van de tandarts een kaakoverzichtsfoto. Indien nodig kan de tandarts vragen om aanvullende röntgenfoto's. b.v. bij klachten. Wij gaan zorgvuldig om met het maken van foto's en zullen niets doen dat overbodig is De tandarts vertelt u wat hierbij het protocol is om te volgen. Graag willen wij u verzoeken om uw dossier en röntgenfoto's op te vragen bij uw vorige tandarts, Wanneer dit het geval is adviseren wij om een afspraak te maken bij de tandarts zodat er gekeken kan worden of het in de tandartspraktijk hersteld kan worden

Röntgenfoto's Tandarts - Hoe Schadelijk Is Het

Hartelijk welkom bij Wij hebben onze praktijk geheel aangepast om, voor u en ons, een veilige omgeving te creëren. De belangrijkste regel daarin is: heeft u koorts en/of verkoudheidsklachten, komt u dan niet naar de praktijk, maar bel direct met de praktijk. Daarnaast vragen wij u te houden aan Continue readin Röntgenfoto's zijn een belangrijk hulpmiddel in de geneeskunde en in de tandheelkunde. Röntgenfoto's en gezondheid. Bij het maken van röntgenfoto's bij de tandarts gebruikt men een zeer kleine hoeveelheid straling, waardoor de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering is Wilt u een afspraak maken? Dit kan telefonisch op telefoonnummer 0592-461509.. We zijn op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.00 uur tot 9.45 uur, van 10.20 uur tot 12.50 uur en van 14.30 uur tot 15.30 uur Regelmatig röntgenfoto's laten maken bij de tandarts kan de kans op het ontstaan van meningeoom, een type hersentumor, verdrievoudigen. Daarom moet de gewoonte van sommige tandartsen, om jaarlijks zo'n onderzoek uit te voeren, snel heroverwogen worden, zeggen de onderzoekers

Om de kwaliteit van uw wortels goed te kunnen beoordelen, zal uw tandarts röntgenfoto's maken. Het trekken van de kiezen Meestal zal uw tandarts daarna de kiezen trekken die hij niet als pijlers voor de overkappingprothese gebruikt Het maken van een CBCT-scan is geheel pijnloos en is binnen enkele minuten gemaakt. Voor het maken van de 3D-scan neemt u plaats voor het röntgenapparaat. U kunt zich aan twee handgrepen vasthouden zodat u stil kunt blijven staan. Vervolgens controleert de arts of assistente of u comfortabel staat en vraagt u om uw kin in een houder te plaatsen

Afspraken maken. Telefonisch kunt u afspraken maken, wijzigen of annuleren. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 026 - 3254937. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur. Meer informatie >>> Zij is veelzijdig en haar werkzaamheden bestaan uit assistentie aan de stoel, maken van röntgenfoto's, balie en receptie werkzaamheden. Samen met de rest van ons team zorg Linda dat desinfectie en sterillisatie in de praktijk optimaal gedaan wordt, zodat patiënten veilig behandeld kunnen worden Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 sep 2020 om 03:00. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Tandartsen adviseren jaarlijkse of halfjaarlijkse gebitscontroles, afhankelijk van de conditie van je gebit. Bij zo'n controle zal je tandarts je gebit zorgvuldig op cariës (gaatjes) onderzoeken en indien nodig röntgenfoto's maken. Ook besteden tandartsen aandacht aan het opsporen en voorkomen van tandvleesaandoeningen Tandartsen maken vaak overbodige röntgenfoto's Meer dan de helft van de panoramische röntgenfoto's die tandartsen nemen, zijn overbodig. Dat concludeert het Riziv nadat ze 5.500 radiografieën.

Röntgenfoto's tandarts Mondmedicentrum Tandartspraktij

Ook worden er als dat nodig is een overzichtsfoto van uw gebit en twee kleine röntgenfoto's gemaakt. Zo kan inzicht gemaakt worden in de staat van uw gebit. De tandarts bespreekt de resultaten met u en stelt een plan op. Bij uitgebreidere plannen zal de tandarts een afspraak maken om de verschillende mogelijkheden met u te bespreken Wanneer uw tandarts u doorverwijst voor een bepaalde behandeling, dan krijgt u bij het maken van de afspraak meestal direct de dag en het tijdstip door waarop de behandeling plaatsvindt. Wanneer nodig krijgt u van de polikliniekassistente ook een afspraak voor het laten maken van een röntgenfoto Voor de eerste afspraak reserveren wij 40 minuten met de tandarts. Hierin maakt u kennis met de tandarts, die u vraagt naar uw tandheelkundige historie en uw mond en gebit onderzoekt. Indien er geen recente röntgenfoto's in uw cliëntendossier staan, kan de tandarts besluiten dat er nieuwe foto's gemaakt moeten worden Hier ook een röntgenfoto bij de tandarts laten maken toen ik net zwanger was. Ik was zelf nog helemaal in schok van het nieuws en durfde het niet te vertellen en de tandarts vroeg er ook niet na. Ik voelde me er ook niet fijn bij en vond het ook een nare gedachte maar er is niets gebeurt voor zo ver ik weet. (dochter is nu 3 jaar Tandarts Amsterdam: Tandartspraktijk Studentist, Nieuwe Doelenstraat 1A. Snel online afspraak maken of bel 020 751 0839 Ervaren tandartsen Dentist for foreign student

mevrouw Drs. J.H.G.J. (Gerarda) van Ginkel Tandarts • Opgegroeid in Wilp • VWO op Revius scholengemeenschap te Deventer • Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen • Afgestudeerd: februari 1994 • BIG-geregistreerd mevrouw S. (Sandra) Hofman MS Tandarts en mondhygiënist tot 18 jaar Vergoeding 2021. Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op reguliere tandartszorg en in uitzonderlijke gevallen (bijzondere tandheelkunde) ook op andere tandheelkundige zorg, zoals bijvoorbeeld kronen, bruggen en orthodontie Uw tandarts in Terneuzen. X10: Maken en beoordelen kleine röntgenfoto: 16,88: X11: Beoordelen kleine röntgenfoto Röntgenfoto's Hoe werken röntgenfoto's? Röntgenfoto's worden gemaakt met behulp van röntgenstralen. Deze gaan dwars door het lichaam heen en worden dan opgevangen op een plaat die gevoelig is voor deze stralen. Vroeger werden deze stralen dan omgezet in licht en daarna vastgelegd op een echte röntgenfoto. Tegenwoordig wordt de informatie afkomstig van de röntgenstralen vaak omgezet.

Pamela Meijer-de Greef, tandarts. Werkzaam op ma, wo, do en vrij. Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in 2005. Hierna een jaar werkzaam geweest bij de Jeugdtandverzorging in 's-Hertogenbosch en in 2006 gestart met Tandartspraktijk De Hoektand Alle 9000 tandartsen in Nederland hebben een oproep in de bus gekregen om hun stagiairs mondhygiëne niet meer te leren hoe ze gaatjes moeten boren of röntgenfoto's moeten maken

 • Trixie warmtekussen review.
 • Trampoline springen urineverlies.
 • Password Challenge Marriott.
 • Waar kan ik een pen laten graveren.
 • Honda Shadow 1100 specs.
 • Cassave curry.
 • VR 360 player Windows.
 • IMDb gary Sinise.
 • Onzichtbare steek met de hand.
 • In n out burger belgium.
 • Jett Travolta.
 • Nelly rapper pleister.
 • Fujifilm Instax Wide Film Glans.
 • Harde knal Groningen vandaag.
 • Conference call Vodafone.
 • Kleiduiven schieten Overijssel.
 • Meseta Spanje.
 • How to reset laptop.
 • Tiger 2.
 • Wegwerpscheermes in vaste houder.
 • S1 azure pricing.
 • Naiche.
 • Restaurant Kortrijk take away.
 • Bloemkool knutselen.
 • Suske en Wiske nieuw.
 • Illustrator schaal instellen.
 • Purchase Snapseed.
 • Raambekleding schuine ramen.
 • Neolithische revolutie Wikikids.
 • Spaanse honden adoptie.
 • Hoe ontstaan bergen.
 • Dakkapel zink kosten.
 • Ootmarsum natuurgebied.
 • Lwaxana Troi.
 • ZTE Blade V8 Pro screen replacement.
 • Hidden figures octavia spencer.
 • Stevige spijkerbroek.
 • Wanneer bramen stekken.
 • Revit families.
 • Chichén Itzá Wikikids.
 • Studentenvereniging Groningen Vindicat.