Home

Werkwoorden be

Werkwoord to be - Engelse werkwoorden - bab

Populaire Engels werkwoorden. Vind de meest gebruikte werkwoorden in Engels. to be. to have. to do. to say. to love. to eat. to make Woorden met be, ge of ver. In woorden die beginnen met be, ge, ver, hoor je een u, maar je schrijft een e. Je hoort bu, gu, vur, je schrijft be, ge, ver. De letter e noemen we hier de stomme e. be, ge en ver - woorden. beg roet

Woorden met be, ge of ver - taal-oefenen

Werkwoorden OTT (onvoltooid tegenwoordige tijd) - YouTube

Vervoeg werkwoorden in meerdere talen waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans Oefening 1: Werkwoorden in OTT. Oefening 2: Werkwoorden in OTT. Oefening 3: Werkwoorden in OTT. Oefening 4: Werkwoorden in OTT. Oefening 5: Werkwoorden in OTT. Oefening 6: Werkwoorden in OTT. Oefening 7: Werkwoorden in OTT. Oefening 8: Werkwoorden in OTT. Oefening 9: Werkwoorden in OTT. Oefening 10: werkwoorden in OTT . Oefening 11: OTT-OVT-VD. Taal, werkwoorden, werkwoorden algemeen. In één zin kunnen meerdere werkwoorden voorkomen. Samen geven de werkwoorden de totale actie weer

Present simple 'to be' - Talenwijze

Spaans met Schütte - Werkwoorden die eindigen op –ER - YouTube

Meester Wouter legt uit wat werkwoorden zijn en hoe je werkwoorden kunt herkennen in een zin Regelmatige werkwoorden hebben drie vormen: infinitief, stam en stam+t. In deze video leer je de regels. Ook leer je meer over de onregelmatige werkwoorden '.. Het WerkWoord is een trainingsbureau gericht op (taal)onderwijs, vaardigheidsontwikkeling en communicatie-ondersteunende activiteiten voor bedrijven, gemeenten en particulieren

oefen ook met dit programma tegenwoordige tijd: verleden tijd: voltooid deelwoord: oefening Deze werkwoorden gebruik je wanneer ze op zichzelf staan en geen hulpje zijn voor een ander werkwoord, zoals in de voltooide tijd: 'zijn geweest' 'kunnen worden gemaakt' 'zullen gebeurd zijn.' De term 'voltooide tijd' zegt al genoeg: het is geweest, voltooid. Er zit geen beweging (meer) in Basisvormen. De vormen die in morfologisch opzicht met name van belang zijn voor het maken van deze tijden zijn de infinitief, de vorm voor de verleden tijd enkelvoud en die van het voltooid deelwoord.Wanneer men deze drie vormen van een werkwoord kent, kan men in het Nederlands alle gebruikelijke tijden uitdrukken Werkwoorden zijn woorden die aangeven welke handeling of toestand of welk proces in de zin centraal staat. Werkwoorden geven aan in welke tijd de zin staat: de verleden, tegenwoordige of toekomende tijd. Het werkwoord past zich altijd aan aan het onderwerp van de zin; als het onderwerp in de eerste persoon enkelvoud staat, moet het werkwoord dat ook zijn

Nederlandse werkwoorden worden vervoegd naar wijs, persoon en tijd. Wijs []. De wijs van het werkwoord geeft de relatie tot de werkelijkheid weer. De vervoeging naar wijs is in het Nederlands niet erg uitgebreid wat het aantal vormen betreft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Frans en Duits Werkwoorden, hoe kan ik dat leren? Lastig die werkwoorden en heel vervelend dat je niet precies weet hoe je het moet aanpakken. Met dit programma word je op weg geholpen. Door steeds keuzes te maken word je geleid naar uiteindelijk één vorm van het werkwoord. Die vorm moet je dan alleen nog schrijven werkwoorden. Dit deel van de website geeft uitleg over werkwoorden: Tegenwoordige tijd I take the bus every day. I am waiting for the bus. The bus has arrived. I have been waiting for hours. Verleden tijd I walked to the bus stop this morning. I was waiting at the bus stop. After the bus had arrived, I could continue my journey Werkwoorden | sterke werkwoorden. Soms wijkt de verleden tijd of het voltooid deelwoord van een werkwoord af van de regelmaat die we zien bij zwakke werkwoorden. We spreken dan van onregelmatige en sterke werkwoorden. Er bestaan onderverdelingen in sterk,. Werkwoorden die een beweging schrijven worden met 'sein' vervoegd. Dit is anders dan in het Nederlands! Bijvoorbeeld: Ich bin durch die Stadt gelaufen. Verleden tijd. Lijst van sterke werkwoorden. In het Duits is er een hele rij met werkwoorden die veranderen. De werkwoorden die jij moet weten, staan in jouw lesboek. Hieronder vind je een.

werkwoord vervoegen - Mijnwoordenboe

Werkwoorden | voltooid deelwoord. Gebruik de regels van deze pagina pas, als je hebt vastgesteld dat het werkwoord niet meeverandert als je de hoofdpersoon in meervoud verandert. Zie meervoud maken. De spelling van het voltooid deelwoord verandert niet als de hoofdpersoon wisselt tussen enkelvoud en meervoud Werkwoorden oefenen. Starten de programma's niet? Zet dan de pop-up-blocker uit.. 11.3 Verleden tijd van regelmatige werkwoorden . Sommige werkwoorden krijgen de uitgangen -de en -den, andere de uitgangen -te en -ten.Dat hangt af van de eindklank van de stam. Als dat een van de medeklinkers van 't kofschip of 't fokschaap is (/t/, /k/, /f/, /s/, /ch/, /p/), of de medeklinker /sj/ (bijvoorbeeld in ramsjen), dan krijgen de vervoegde vormen -te(n) Infinitieven zijn de hele werkwoorden. Voorbeelden: rijden, betalen, gebeuren, verdelen, stemmen, kiezen vragen etc. Als je een werkwoord goed wil spellen, zal je eerst moeten vaststellen met wat voor een vorm je te maken hebt. Vraag je altijd eerst af met welke vorm je te maken hebt: persoonsvorm

In de tegenwoordige tijd krijgen werkwoorden die je vervoegt in de tweede en derde persoon enkelvoud altijd een t na de stam. Ik loop en hij loopt. En als de.. Werkwoorden. Dit deel van de website besteedt aandacht aan werkwoorden. De spelling van een werkwoord hangt af van de functie die het werkwoord in de zin heeft. Dat moet je dus uitzoeken. Deze website helpt je daarbij, met zo weinig mogelijk vaktermen. Zo praktisch mogelijk. STAP 1: maak meervoud van de hoofdpersoo Zet het werkwoord tussen haakjes in de Onvoltooid Tegenwoordige Tijd (OTT) Vul de gaten in. Druk dan op Antwoord controleren om de antwoorden te controleren. Bv. _____ (spelen) jij voetbal op competitieniveau?-> Speel jij voetbal op competitieniveau? 1. Deze.

Nederlandse werkwoorden met de letter B, pagina

Een werkwoord als zelfstandig naamwoord: gerund. De woorden 'parking' en 'cycling' zien er uit als een werkwoordsvorm (werkwoord + -ing), maar zijn het niet. Het zijn werkwoorden die gebruikt worden als zelfstandig naamwoord. In dit geval zijn (het) parkeren en (het) fietsen verboden In dit geval is hebben een zelfstandig werkwoord. Het geeft de betekenis mee aan de zin. Het geeft een bezit aan (1) of een gewoonte (2). Als have de betekenis van bezitten heeft, wordt in Groot-Britannië vaak 'got' toegevoegd

Werkwoorden | verleden tijd. In de verleden tijd kent elk werkwoord slechts twee vormen: enkelvoud, ongeacht 'ik', 'jij'of 'hij' meervoud; In de verleden tijd wordt vaak onderscheid gemaakt tussen zwakke en sterke werkwoorden.. Zwakke werkwoorden Zelfstandige werkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden. Als je wat net is uitgelegd snapt, of in de bovenbouw op school zit, kun je verdergaan met de verschillende soorten werkwoorden. In het Nederlands kennen we drie soorten: zelfstandige werkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden. Zelfstandige werkwoorden

Spaanse werkwoorden leren. Spaans groeit meer en meer tot een belangrijke taal en wordt dus vaak gebruikt in het dagelijks leven. Spaans wordt niet alleen gebruikt in het privéleven, maar ook op school, universiteit of kantoor Werkwoord. Werkwoordspelling. Met onderstaande links kun je een Kahoot spelen met anderen. Er zijn er verschillende. Het is een leuke manier om te oefenen met de werkwoordspelling. Kahoot 1 . Kahoot 2 . Bij de derde Kahoot wordt gevraagd welke werkwoorden er zijn gebruikt, dus welke vorm. Dit is lastig. Onzetaal.nl werkt met Google Analytics en gebruikt analytische cookies om te kunnen zien waar bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, etc. Deze informatie is voor ons van groot belang: op basis hiervan kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken Wat is een werkwoorden en hoe kun je een werkwoord in de zin vinden? Werkwoorden zijn dingen die je kunt doen, er gebeurt iets, iemand is iets en ze veranderen van tijd in een zin onregelmatig werkwoord . werkwoord dat bij de vervoeging * wisselingen van klinkers * en/of medeklinkers * vertoont. Voorbeelden: lopen - liep - gelopen; brengen - bracht - gebracht. Als de vervoeging buiten de klinkerwisseling regelmatig verloopt, wordt een onregelmatig werkwoord ook sterk werkwoord genoemd

Werkwoorden OVT (onvoltooid verleden tijd) - YouTube

Werkwoorden vervoegen - Nederlands, Engels, Frans, Duits

 1. De stam van een werkwoord vind je door van het hele werkwoord -en af te halen. Wat je overhoudt, is de stam. De stam van worden is word, de stam van leiden is leid, de stam van houden is houd, enz.. Bij sommige werkwoorden lijkt dit mis te gaan: de stam van beloven (belov) ziet er raar uit.Toch is belov echt de stam van beloven.Als je er werkwoordsvormen mee vormt, moet je deze stam wel wat.
 2. Werkwoordspelling verbeteren? Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is een handig naslagwerk en zelfstudieboek voor wie zijn kennis van het Nederlands wil testen en uitbreiden.. Dit boek bevat naast alle belangrijke spelling-, stijl- en interpunctieregels een volledig overzicht van de Nederlandse grammatica
 3. We onderscheiden: zelfstandige werkwoorden zijn werkwoorden die op zichzelf een gezegde kunnen vormen.. Ik wil dansen (dansen kan alleen een werkwoordelijk gezegde vormen: Wij dansen.).; koppelwerkwoorden zijn werkwoorden die een naamwoordelijk gezegde helpen vormen.. Koppelwerkwoorden kunnen zijn: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, lijken,blijken, (dunken en voorkomen)
 4. Engels: Onregelmatige werkwoorden Onregelmatige werkwoorden vinden veel scholieren een groot probleem. Je moet ze uit het hoofd kennen, omdat er geen echte regels voor zijn. Mocht je toch even niet weten wat de verleden tijd of het voltooid deelwoord is van een werkwoord, dan kun je het hier gemakkelijk vinden
 5. Kenmerken. Werkwoorden kunnen algemeen worden gedefinieerd als een woordsoort die een handeling, gebeurtenis of toestand uitdrukt. Werkwoorden verschillen als woordsoort wezenlijk van naamwoorden, doordat ze geen verwijzende functie hebben maar een actie (doen, gooien), toestand (zijn, staan, drijven) of een gebeurtenis (sterven, glinsteren) uitdrukken
 6. De niet-persoonlijke vormen van een werkwoord refereren niet naar een grammaticale tijd of persoon, maar hebben een meer uniek karakter. In het Spaans zijn er drie niet-persoonlijke vormen: de infinitief, het tegenwoordig deelwoord en het voltooid deelwoord.Dit artikel beschrijft het gebruik van deze werkwoordsvormen in het Spaans

Nederlands Spelling Werkwoorden

Deze module bestaat uit een lijst met onregelmatige en sterke werkwoorden en oefeningen om te controleren of je deze beheerst. Deze lijst kun je ook downloaden. De lijst is verdeeld in 11 stukken van ongeveer 15 werkwoorden. Na ieder deel kun je de bijbehorende oefening doen Engelse werkwoorden leren. Het bab.la Engelse woordenboek is een geweldig hulpmiddel voor dagelijks gebruik. Het heeft niet alleen nuttige vertalingen, maar ook de bab.la werkwoordenvervoeger, hier kan je niet alleen veel Engelse werkwoordvervoegingen vinden, deze zijn ook nog eens beschikbaar in meerdere talen Werkwoorden in de voltooide tijd kun je ook herkennen aan het voorvoegsel ge- voor de stam van het werkwoord. Let wel, werkwoorden die beginnen met het voorvoegsel be-, ge-, her-, er-, ont-, of ver- krijgen geen extra ge- voorvoegsel De persoonsvorm is het werkwoord dat aangeeft of de zin: in de tegenwoordige, verleden of toekomstige tijd staat in de eerste, tweede of derde persoon staat in het enkelvoud of in het meervoud staat (aantal) Directe link met onderwerp De. schrijftwijfelnl 27 januari 2015 Grammatica, Taaltips, Werkwoorden Lees meer Vervoeging van Spaanse werkwoorden Voer de onvervoegde vorm van een Spaans werkwoord in en druk op Vervoegen om de vervoegingstabel te zien. Infinitief. Vervoegen. Categorieën

We beginnen onze uitleg over werkwoorden met een uitleg over de hulpwerkwoorden. In elke zin is er altijd sprake van een onderwerp en een werkwoord. Er kunnen ook meerdere werkwoorden elkaar opvolgen: men spreekt dan van een hoofdwerkwoord(en) en hulpwerkwoord(en): Een hoofdwerkwoord is het belangrijkste werkwoord en zal een actie of toestand beschrijven / de Hey! In dit filmpje probeer ik te beatboxen en vertel ik je wat een werkwoord is. Ik ben echt benieuwd of je het een beetje gaat snappen. Veel kijkplezier! Liefs, Yarn Een werkwoord is een woord dat heel algemeen gezegd een werking uitdrukt. Dat kan onder meer zijn een activiteit (bijvoorbeeld eten, schrijven), een gebeuren (bijvoorbeeld plaatsvinden, ontstaan) of het verkeren in een bepaalde toestand (bijvoorbeeld liggen, zitten).Naar de vorm wordt een werkwoord gekenmerkt door de mogelijkheid vervoegd te worden: het ondergaat vormveranderingen naar gelang. Spaanse werkwoorden: ser en estar (zijn), de verschillen In Spanje zijn er twee vertalingen voor het woord 'zijn'. Ze beteken allebei gewoon 'zijn', maar ze worden allebei in verschillende situaties gebruikt. Het is lastig om ze uit elkaar te halen en te weten wanneer je ze toe moet passen. Hopelijk helpt deze uitleg hier een beetje bij

Wat is een werkwoord? - taal-oefenen

 1. gsprocédés. Als er een nieuw concept opdaagt, dan moet het kind een naam krijgen. Er bestaan in het Nederlands net zoals in alle levende talen heel veel mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen en om - zo nodig - het woordbestand te vergroten
 2. Hulpwerkwoorden zijn werkwoorden die samen met een ander werkwoord het gezegde vormen. Zij blijven over als het zelfstandig werkwoord is bepaald. Toegevoegd na 18 uur: Ik schreef dat 'is' geen werkwoord is als zodanig. Hiermee bedoel ik dat het in het algemeen geen zelfstandig werkwoord is. Maar het is dus wél degelijk een werkwoord
 3. Als een werkwoord eindigt op een medeklinker + 'y' zoals in study en marry dan verandert de -y bij he, she en it in-ies. Dus he studies, she marries. Maar bij werkwoorden waar een a, e, o of u voor de -y staat verandert het niet en schrijf je gewoon een -s achter het werkwoord. Dus he pays, she mislays
 4. Nederlands: ·(grammatica) woordsoort die in de eerste plaats een handeling of toestand uitdrukt Het huiswerk voor morgen is het vervoegen van deze 12 Franse werkwoorden. Kan iemand me vertellen wat het werkwoord in deze zin is?··↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.be
 5. Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels.. Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd, -de(n) of -te(n) in de verleden tijd en -d of -t in het voltooid deelwoord. Soms staat er een e voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak.. Dat levert soms lelijke woordbeelden op als 'Zij datet een profvoetballer' en 'Ze.
 6. Duitse werkwoorden tegenwoordige tijd Welke uitgangen krijgen Duitse werkwoorden in de tegenwoordige tijd? De werkwoorden die hiervan afwijken, kunnen onderverdeeld worden in werkwoorden met een sisklank, werkwoorden met stam op d/t of medeklinker gevolgd door m/n en tenslotte werkwoorden met een a of e in de stam

Engels » Onregelmatige werkwoorden

 1. Zwakke werkwoorden tegenwoordige | verleden tijd voltooid deelwoord gebiedende wijs Zwakke werkwoorden: tegenwoordige tijd Bekijk hier de uitleg- en oefenvideo over regelmatige werkwoorden (hieronder uitgelegd bij A) A standaardgroep (= alle werkwoorden behalve groep B en C) voorbeeld: mache
 2. Sterke werkwoorden. Bij sterke werkwoorden (in de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) 'onregelmatige werkwoorden' genoemd) verandert de klinker in de verleden tijd en eindigt het voltooid deelwoord op -en: lopen - liep - gelopen, wijzen - wees - gewezen, helpen - hielp - geholpen.Een overzicht van de vervoegingen van de sterke werkwoorden vindt u in dit advies
 3. Deze werkwoorden wijken hiervan af. Deze verschillende vormen moet je gewoon vanbuiten leren. Er is geen andere optie. Na verloop van tijd blijven ze vanzelf in je hoofd zitten. Helemaal onderaan vind je ook oefeningen onregelmatige werkwoorden. Door te oefenen, zal je deze werkwoorden beter en sneller onthouden

werkwoordspelling - jufmelis

Engelse werkwoorden. Werkwoorden geven weer wat een persoon, dier of ding aan het doen is. He is going to the supermarket. - Hij gaat naar de supermarkt. This house is being sold. - Dit huis wordt verkocht. Snel veel bijleren? Ontdek jouw ideale cursus Engels! De volgende werkwoorden en tijden worden op deze site besproken Werkwoord [Nederlands] - Dit artikel geeft hoofdzakelijk een overzicht van de vervoeging of conjugatie van Nederlandse werkwoorden, geordend naar grammaticale categorie en uitgewerkt met voorbeelden. De vervoeging is het veranderen van de vorm van Nederlandse werkwoorden om de tijd, persoon, modus of het aspect aan te geven Je kunt video's bekijken waarin uitleg gegeven wordt, je kunt een PowerPoint-presentatie bekijken, je kunt een stappenplan inzien (en leren!), je kunt uitleg lezen over lastige onderdelen binnen de werkwoordspelling (bijvoorbeeld over sterke werkwoorden) en je kunt uiteraard heel veel oefenen. Daar gaat het uiteindelijk om Een spellingtestje over vervoegde Engelse werkwoorden. Engelse werkwoorden worden vervoegd zoals regelmatige Nederlandse werkwoorden: we nemen de stam en voegen daar eventuele voorvoegsels en uitgangen aan toe Werkwoorden... Andere oefeningen: Vul de volgende zinnen aan met d, t of dt: Onderhou jij de wagen van papa wel? hint [?] Ik proes het uit van het lachen. hint [?] Lucas wor de beste van de groep. hint [?] Luk onthou nooit iets. Steeds vergeet hij het nodige mee te brengen. hint [?] Wor ik.

Video: Werkwoorden: vervoeging - Vlaamse overhei

Werkwoordsvormen Onze Taa

Vul de volgende zinnen aan: Selecteer het niveau; 1ste jaar 2de jaar 3de jaar: 4de jaar: Overzicht vragen Het werkwoord 'to be', dat in het Nederlands 'zijn' betekent, houdt zich aan geen enkele regel voor het maken van een tegenwoordige tijd (t.t.), verleden tijd (v.t.) of voltooid deelwoord (volt. dw). Je onthoudt de verbuiging van dit werkwoord door het uit je hoofd te leren en/of door veel te oefenen

Ontkenningen met to be, hulpwerkwoorden & andere werkwoorden

11. Werkwoorden . Bij de spelling van een werkwoord houden we niet alleen rekening met de klank, maar ook met de regels van de vervoeging. Die bepalen welke uitgang * we schrijven, ook al is die niet hoorbaar. De keuze tussen word en wordt, of tussen vergrote en vergrootte, hangt in de eerste plaats af van grammaticale regels.. In dit hoofdstuk behandelen we de inheemse werkwoorden In dit filmpje worden de verschillende werkwoordsvormen uitgelegd. Daarbij wordt ingegaan op het verschil tussen een hoofdwerkwoord, zelfstandig werkwoord, k.. Een overgankelijk werkwoord is een werkwoord dat in een zin altijd een lijdend voorwerp bij zich kan hebben, bijvoorbeeld krijgen: (1) Morgen krijg je een nieuwe jas. (een nieuwe jas is lijdend voorwerp) Een onovergankelijk werkwoord krijgt geen lijdend voorwerp bij zich, bijvoorbeeld blaffen: (2) De waakhond blafte een hele tijd. Zie ook. Een actief werkwoord of dynamisch werkwoord beschrijft een voortdurende of voortgezette handeling met betrekking tot het onderwerp.Een actief werkwoord is het tegenovergestelde van een statief werkwoord, dat een toestand beschrijft.. Het duratieve aspect staat dus centraal. De door middel van een actief werkwoord beschreven handeling is al begonnen of moet nog beginnen

Oefening: Werkwoorden 1 - jufmelis

Top Search Queries: hoge werkloosheid bij zijn ontslagrondes nieuws komt elke dag uit een kindermond jongeren en vragen politieke partijen werkloosheid zin heeft voor dat werken nog en die recht antwoord op willen en trok erop zichzelf deze vraag uit werkwoorden stelde camera vroegen enkele allerjongste een vraag waar zij graag politiek een vraag te stellen aan een doorn het oog ze belove Je leert een nieuwe groep werkwoorden kennen, nl. die met een stam op een d of een t. Je leert hoe je deze kunt vervoegen in de tegenwoordige tijd. We kijken.. Taaloefeningen voor de Nederlandse taal. Welkom bij jufmelis.nl. Welkom op mijn site. Ik ben juf Melis en ik geef Nederlandse les en remedial teaching op een school voor voortgezet onderwijs Werkwoorden | d of dt. Waarom eindigt een woord soms op dt? De laatste letter van een werkwoord in de tegenwoordige tijd hangt af van de hoofdpersoon van de zin.. In de volgende voorbeelden is het heel logisch, omdat je de letters allemaal hoort bij het uitspreken

Duits 3Hv zwakke werkwoorden tegenwoordige tijd nieuwstWerkwoordenvervoeging chercher - YouTubeNederlands: de 9 koppelwerkwoorden - YouTubeHerhaling werkwoorden Frans - Downloadbaar lesmateriaalShe Corrected A Student’s Spelling

Werkwoorden kunnen over het algemeen worden gedefinieerd als een woordtype dat een actie, gebeurtenis of voorwaarde uitdrukt. Het werkwoord vormt samen met het onderwerp en mogelijk een of meer objecten de basis voor een zin. Een voorbeeld van een werkwoord is: ik loop. U kunt werkwoorden op verschillende manieren herkennen Werkwoorden met een vervoeging die duidelijk minder frequent is dan een andere: durven, ervaren, raden, varen en verraden, Vaak gaat het hier om werkwoorden die (vrij) recent een zwakke vervoeging kregen, de sterke wordt steeds minder gebruikt Scheidbare werkwoorden zijn combinaties van een werkwoord met een prefix: uitstellen (uit + stellen), aandoen (aan + doen) , terechtkomen (terecht + komen), enzovoorts. Zo'n scheidbaar werkwoord schrijf je soms aan elkaar en soms niet. Hier zijn de regels: In hoofdzinnen: Scheiden: De gemeente nodigt alle inwoners uit. (presens of imperfectum) De gemeente besloot Wat is de stam van een werkwoord? de ik-vorm. Vul de stam in maak gebruik van de tips, die je ziet. Zoek de persoonsvorm in de zin 2 extra manieren. Het hele werkwoord of: de woordenboekvorm. Producten. Werkwoordentrainer. basisboek. De Spellingkampioen. werkwoorden. Warrige woorden. werkwoordspelling. Werkwoordspelling groep 6-7. Maxi Loco Zoeken: werkwoorden woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Werkwoorden als op de Citotoets (groep 7/8) Word m.b.v. deze pagina beter in cijferend rekenen. De vraagstelling is vergelijkbaar met de vraagstelling op de Citotoets. Instructie: Begin bovenaan met de instaptoets en noteer je score. Doorloop bij elke blauwe balk vervolgens de opdrachten

 • Film Hinterland.
 • Poster ppt.
 • PC Wizard 2019.
 • Turnen Waalre.
 • W zit kind.
 • Popeye Spinach.
 • Panlatten afmetingen.
 • 10 christelijke feestdagen.
 • Happy Feet two theme song.
 • Bureau Pedel UvA.
 • Gemeente Boekel kliko.
 • Pen graveren met doosje.
 • Art Deco winkels.
 • Gemeente Boekel kliko.
 • Klagende moeder.
 • Best AM4 air CPU cooler.
 • Buscamper huren Duitsland.
 • Volendam centrum route.
 • FEE Sittard.
 • Avro lancaster 1/32.
 • Aanspreking mail komma.
 • OG3NE ouders afkomst.
 • Minecraft Animal mod 1.14 4.
 • Stressbestendig synoniem.
 • Decoratie sleetje.
 • 3FM terugluisteren.
 • Ritalin zonder ADHD.
 • Katten vechten 's nachts.
 • Spiritualiteit abdij Tongerlo.
 • Tropisch Instituut Antwerpen spoed.
 • Vt wonen gemist seizoen 13.
 • ISS voor de maan.
 • Bommelding KLM.
 • Tuinanjer kopen.
 • Beste short throw beamer.
 • Bruine vlekken op huid verwijderen.
 • NPDRP.
 • Opruiming vouwwagens.
 • Josh o'connor emma.
 • Heather Locklear net worth 2020.
 • Grondstoffen van snoep.