Home

NBBU CAO vaste medewerkers loonsverhoging 2022

Informatie over inhoud en toepassing van cao voor uitzendkrachten en vaste medewerkers NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2020 Nieuws. 18-12-2019 Nieuwe tekst CAO NBBU Vast 2020; 04-01-2018 Wijziging tekst CAO NBBU Vast 2015-2018; 29-12-2016 Wijziging tekst CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2015-2018; 29-06-2016 Wijziging tekst CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2015-2018; 05-01-2016 Wijziging tekst CAO NBBU Vast 2015-2018; 26-06-2015 Wijziging tekst CAO NBBU. De NBBU-loonsombrief 2020 is bekend. NBBU plaatst cookies voor de werking en verbetering van deze website. Ook gebruiken wij en onze partners tracking cookies op onze site om websiteverkeer te analyseren

CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus met nieuws en downloads van CAO 12-12-14 Principeakkoord CAO NBBU Vast 2015-2018 27-05-13 Geen loonsverhoging CAO vaste medewerkers NBBU 03-10-11 Principeakkoord CAO NBBU Vast 2012-2014 03-12-10 Akkoord CAO NBBU > CAO NBBU Vast 2020 (18-12-19) > CAO NBBU Vast 2015-2018 (03-01-18) > CAO NBBU Vast. CAO Uitzendkrachten NBBU met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. Nieuws 18-12-19 Nieuwe tekst CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-202 CAO NBBU en ABU wordt 1 CAO per 1-1-2020, wat verandert er? De ABU en NBBU hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gehele uitzendbranche. Dit betekent een betere rechtspositie en meer werkzekerheid voor de flexwerkers

NBBU vaste medewerkers - Cao NBBU vaste medewerkers - Cao. In de cao NBBU vaste medewerkers vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, regelmatig een loonsverhoging, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte Fase A en B (ABU-cao) of 1-2-3 en 4 (NBBU-cao): je hebt zolang de uitzendovereenkomst voortduurt recht op doorbetaling van een deel van je loon vanaf de 2e ziektedag. Het uitzendbureau is verplicht om je het 1e ziektejaar 90% van je loon (inclusief toeslagen en vergoedingen) door te betalen en het 2e ziektejaar 80% van je loon (inclusief toeslagen en vergoedingen)

De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. We behartigen de belangen van ruim 1.300 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt Ook zijn we tevreden over 200 vaste banen erbij.' Loon. Als leden van de vakbonden instemmen met de afspraken, gaat de cao per januari 2020 in voor de duur van 12 maanden. Op 1 maart 2020 ontvangen medewerkers een structurele loonsverhoging van 2,75% en een eenmalige uitkering van 125 euro op basis van een fulltime dienstverband vanaf 30 december 2019 worden de CAO's voor bij de ABU aangesloten werkgevers en de CAO voor de bij de NBBU aangesloten werkgevers geharmoniseerd en hebben beide CAO's nagenoeg dezelfde inhoud. vanaf 1 januari 2020 vallen payrollovereenkomsten niet meer onder de CAO voor uitzendkrachten

Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten. Een uitzendkracht heeft recht op initiële loonsverhoging en periodieken gelijk aan die van medewerkers in dienst van de opdrachtgever (met een gelijke verhoging).. Als de uitzendkracht voor de uitzendonderneming werkzaam is bij verschillende opdrachtgevers, houdt de uitzendonderneming bij elke volgende terbeschikkingstelling in (nagenoeg) dezelfde. Loonsverhogingen. Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO vaste medewerkers uitzendondernemingen ABU. 01-12-2010: 1,5% salarisverhoging voor de vaste medewerkers van het uitzendbur

Nbbu-cao Nbbu

 1. De laatste cao voor vaste medewerkers van uitzendbureaus werd in 2012 afgesloten. Die is nu niet meer geldig maar heeft in sommige gevallen nog deels geldigheid
 2. imumloon per 1 januari 2020 is ook de tabel cao-beloning allocatiegroep van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten aangepast.. De nieuwe cao gaat in per 30 december 2019. Per 1 januari 2020 veranderen de daarin opgenomen beginuurlonen meteen
 3. istratieve lasten te ver

5 CAO vaste meDeWerkers >>> NbbU-cao voor vaste medewerkers van uitzendondernemingen 2019. ALGEMEEN ARTIKEL 1 Werkingssfeer 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is van toepassing op werkgevers die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse bond van bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NbbU). 2 De CAO partijen hebben een akkoord bereikt over de loonontwikkeling 2019 voor de vaste medewerkers van het NBBU uitzendburo. De initiele loonsverhoging bedrag per 1 januari 2019 2,5 procent. Tevens zijn de partijen overeengekomen de CAO ongewijzigd te verlengen met 1 jaar tot 31 december 2019. Naar de pagina van de CAO NBBU uitzend

De nieuwe cao MvT kent een looptijd van 17 maanden, 1 procent loonsverhoging voor 2021 en 1 procent over de eerste maanden van 2022 en gaat met terugwerkende kracht in per 1 november 2020. Dus ook voor de medewerkers die na het aflopen van de vorige cao is aangenomen geldt de nieuwe cao. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rij Loonafspraken 2019 vaste medewerkers NBBU uitzendburo's. De CAO partijen hebben een akkoord bereikt over de loonontwikkeling 2019 voor de vaste medewerkers van het NBBU uitzendburo. Lees 06-12-2020 - Eindbod CAO voor de detailhandel in groente en fruit 2020 - 2021; 06-12-2020 - Eindbod CAO voor de mode-, interieur-, tapijt- en. Uitzendkrachten NBBU 2019 - 2021 Nieuws. 17-12-2020 Nieuwe versie CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021; 18-12-2019 Nieuwe tekst CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021; 29-08-2019 Nieuwe tekst CAO Uitzendkrachten NBBU 2019; 26-07-2019 Onderhandelingsresultaat CAO Uitzendkrachten 2019-2021; 19-07-2019 Cao's ABU en NBBU geharmoniseerd; 30-05-2019 Wijziging tekst CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-201

Gezien de huidige marktontwikkelingen en de economische situatie zien de NBBU en LBV geen ruimte voor het tweede deel van 2013 een initiële loonsverhoging door te voeren. De NBBU-cao voor vaste medewerkers geldt voor 6.000 medewerkers in de uitzendbranche. Bron: NBBU, 27 mei 201 4 CAO voor itzendkrachten 2012021 Versie december 201 5 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Werkingssfeer 1. De cao is van toepassing op de uitzendovereenkomst, met ingang van 1 januari 2020 niet zijnde een payrollovereenkomst zoals bedoeld in artike

NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2020 - Loonwijzer

De medewerkers die onder de NBBU-cao vallen krijgen per 1 januari 2011 een loonsverhoging van 0,5 procent. Ook voor hun is een voorwaardelijke verhoging afgesproken. Bij een goede marktontwikkeling kan er een loonsverhoging van 0,5 procent worden toegepast met ingang van 1 juli 2011 De nieuwe CAO voor Uitzendkrachten staat nu integraal op onze website. In deze aangepaste versie is onder andere een artikel toegevoegd: artikel 36a De uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU). Ook is toegevoegd de pensioenpremie voor 2020. Lees hier de integrale tekst van deze geüpdatete cao Vaste medewerkers van uitzendbureaus die vallen onder de NBBU-CAO hebben met terugwerkende kracht recht op 0,5% loonsverhoging per 1 juli 2011. Dit maakt de NBBU vandaag bekend. De cijfers van het CBS over het tweede kwartaal van 2011 zijn inmiddels bekend, wat de loonsverhoging rechtvaardigt. Twee aaneengesloten kwartalen groei in uitzendure CAO voor . Uitzendkrachten 2019-2021. Versie januari 2020. Vakbonden en de cao. Over de afspraken in deze cao onderhandelen werkgeversorganisaties en . vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed uitoefenen op de cao door lid te worden van een vakbond. Namens de leden fungeren de vakbonden als onderhandelingspartner Wijzigingen per september in de CAO van de ABU en NBBU In beide cao's worden per 1 september artikelen toegevoegd om de rechtspositie beter te bewaken. Uitzendkrachten behouden hun rechtspositie in het fasesysteem als zij op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern waartoe de uitzendonderneming behoort bij een andere uitzendonderneming in het concern in dienst treden

Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde beloning als de medewerkers die in vaste dienst zijn bij het bedrijf waar de uitzendkrachten aan het werk zijn. Bovendien hebben ze minimaal recht op het minimumloon. Dit staat in de CAO voor Uitzendkrachten CAO uitzend NBBU 2019-2021 - 2019 - Zakelijke dienstverlening, juridisch, marketing, consultanc 23 december 2020 De nieuwe volledige samenvatting van de reguliere cao Vaste medewerkers Uitzendondernemingen NBBU (CAO1094), looptijd 01-01-2021 t/m 31-12-2021 is geplaatst op CAOweb. Om de samenvatting te raadplegen klik hier Vakbond LBV is sociaal partner van de NBBU. LBV verzorgt in deze ook de cao voor vaste medewerkers van aangesloten uitzendbureau's. Met vaste medewerkers in deze context worden werknemers in directe dienst van een uitzendonderneming bedoeld, zoals intercedenten e.d. Tot december 2019 hadden de NBBU en ABU aparte cao's. De oude cao's zijn nog relevant bij een geschil over de arbeidsvoorwaarden voor 2020. Check de CAOWijzer: NBBU; ABU; Het fasensysteem. Beide cao's voor uitzendkrachten werken met een driefasesysteem. Als uitzendkracht begin je bijna altijd in fase A (ABU) of fase 1+2 (NBBU)

De NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) is een grote brancheorganisatie waar uitzendbureaus lid van kunnen worden. Als een uitzendbureau lid is van NBBU dan wordt regelmatig gecontroleerd of zij zich houden aan de cao voor de uitzendbranche. Naast de NBBU is ook de ABU een bekende brancheorganisatie De uitzendbranche kent 2 verschillende CAO's: de ABU-CAO en de NBBU-CAO. Als een uitzendbureau lid is van werkgeversorganisatie ABU of NBBU, dan bepaalt dit lidmaatschap welke CAO van toepassing is. Met ingang van 30 december 2019 is de tekst van beide CAO's dezelfde

Vaste contracten. Ook wordt er gestreefd naar meer zekerheid voor de medewerkers en wordt ingezet op 90 procent vaste contracten. De nieuwe cao krijgt een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021. Alle cao-partijen leggen het resultaat nog voor aan hun achterban Per 1 januari 2011 gaan de lonen voor vaste medewerkers die vallen onder de NBBU-cao structureel met 0,5 procent omhoog. Daarnaast is een verhoging afgesproken die afhankelijk is van de economische ontwikkeling. Bij een goede marktontwikkeling kan er een loonsverhoging van 0,5 procent worden toegepast met ingang van 1 juli 2011

Loonsombrief 2020 NBBU

Vaste medewerkers in de uitzendbranche die onder de ABU-cao vallen krijgen per 1 december 2010 een loonsverhoging van 1,5 procent. Dit was een voorwaardelijke afspraak die staat in de Cao voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011.De werknemers zouden een loonsverhoging krijgen als er sprake was van een gemiddelde groei van 5 procent van het aantal uitzenduren ten opzichte van. Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de cao voor uitzendkrachten (Artikel 16 CAO voor Uitzendkrachten). De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald Uitzendkrachten ABU (LONEN ONDER VOORBEHOUD) 2017 - 2019 Nieuws. 07-12-2020 Nieuwe versie CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021; 10-07-2020 AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2020-2021; 03-06-2020 Nieuwe versie CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021; 09-04-2020 Wijziging tekst CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021; 19-12-2019 Wijziging tekst CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021; 07-11-2019 AVV CAO Uitzendkrachten. Bijna alle uitzendorganisaties zijn aangesloten bij de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen die ook wel ABU genoemd wordt. Het is echter mogelijk om hiervoor dispensatie aan te vragen en je als uitzendbureau vervolgens aan te sluiten bij de NBBU. De NBBU focust zich vooral op de MKB-bedrijven en heeft een cao die op een aantal punten.

FlexNieuws - CAO NBBU Vast 2020 * CAO NBBU Vast 2020

Let op! Deze pagina is alleen geschikt voor gebruik op een desktop of tablet. Klik hier om de CAO 2019-2021 te downloaden als PDF Sinds 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en.

CAO Uitzendkrachten NBBU 2019-2021 - Flexnieuw

NBBU-cao Controle Het bestuur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings - en Uitzendondernemingen erkent hierbij het positieve resultaat van de cao-controle bij Covebo Bouw B.V. te Nijkerk Gld. Deze controle op correcte toepassing van de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten- en Vaste Medewerkers heeft plaatsgevonden op 27-02-2020 Cao-partijen hebben gemeend dat naarmate de leeftijd van de werknemers 1 januari 2021. Loon Per 1 januari 2019 wordt het loon verhoogd met 3% en per 1 januari 2020 nog eens met 2,5%. 8 ZOETWAREN CAO Duurzame inzetbaarheid Cao-partijen willen duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Om dit zodat de medewerker beter beslissinge

NBBU-cao Controle Het bestuur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings - en Uitzendondernemingen erkent hierbij het positieve resultaat van de cao-controle bij Oil Movement Services B.V. (OMS) te Botlek Rt. Deze controle op correcte toepassing van de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten- en Vaste Medewerkers heeft plaatsgevonden op 18-03-2020 Geldt de loonsverhoging ook voor medewerkers die na 1 februari 2021 in dienst komen? Nee. Alleen de feitelijke lonen worden met 1% verhoogd op 1 februari 2021, niet de salaristabellen uit de cao. Dus alleen voor personeel dat in dienst is op 1 februari 2021 bent u verplicht de lonen met 1% te verhogen Tegelijkertijd worden medewerkers die blijven beloond met extra vakantiedagen naarmate het dienstverband langer wordt. De nieuwe cao met een looptijd van drie jaar krijgen de zesduizend vaste medewerkers bij een NBBU-onderneming per 1 januari 2012 een loonsverhoging van 1,5 procent Daarnaast is afgesproken dat de NBBU het scholen van medewerkers extra zal stimuleren. De CAO heeft een looptijd van 3 jaar vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. De 6.000 vaste medewerkers die bij een NBBU-onderneming werken, krijgen per 1 januari 2012 een loonsverhoging van 1,5 procent

CAO NBBU en ABU wordt 1 CAO per 1-1-2020, wat verandert er

Artikel 6 cao Bouw & Infra is de basis voor alle afspraken over uitzendkrachten in de cao. Hierin staat dat de werkgever die uitzendkrachten inleent zich er van moet vergewissen dat de uitzendkracht dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgt via het uitzendbureau, als zijn eigen vaste medewerkers NBBU-cao's voor Uitzendkrachten- en Vaste Medewerkers heeft plaatsgevonden op 26-11-2019. De eerstvolgende cao-controle zal plaatsvinden vóór 26-11-2022. M.R. Bastian Amersfoort, Directeur 30 april 2020

Cao NBBU vaste medewerkers - FN

De laatste Profit CAO versie van 2019 geïnstalleerd hebben. Wat is nieuw in 2020. Klik hier voor de landelijke wijzigingen in 2020. Klik hier voor de nieuwsbrief loonheffingen 2020. Klik hier: voor de laatste versies van Uitzendondernemingen vaste medewerkers (NBBU) versie 20200201-releasenotes; contact ons; Doorwerk CAO. versie. Cao-partijen bevelen aan om in situaties waarin er geen problemen zijn met de omzet en de bedrijfsresultaten, de loonsverhogingen niet uit te stellen. Corona-uitzondering De feitelijke loonsverhoging van 1 februari 2021 is niet van toepassing op werknemers van werkgevers of werkmaatschappijen die op 1 februari 2021 gebruik hebben gemaakt van NOW 2 en gebruikmaken van NOW 3 Bijlage 1b Loontabel Kringloopbedrijven per 1 januari 2020 21 Bijlage • vaste toeslagen. Zie ook artikel 4.2 en 5.2 van deze cao. Een medewerker met een fulltime dienstverband is een medewerker waarvan de overeengekomen arbeidsduur 38 uur per week bedraagt

Cao NBBU - FN

Vaste arbeidscontracten worden steeds meer vervangen door flexibele en vaak tijdelijke contracten. Zelfde werk, zelfde loon. CNV Metaaltechniek is van mening dat werknemers die hetzelfde werk doen dezelfde beloning en arbeidsvoorwaarden moeten krijgen. Of ze nu in vaste dienst zijn, uitzendkracht zijn of in een payrollconstructie werken Periodieken loonsverhogingen. Ieder jaar hebben medewerkers recht op een periodieke loonsverhoging. Medewerkers beginnen in een schaal bijvoorbeeld onder kolom 1. Per jaar in dienst schuift de medewerker op van kolom 1 naar kolom 2 naar kolom 3 enzovoort. De loonsverhogingen zijn per cao verschillend en de loonschalen werken per cao ook weer. In het cao-akkoord staat geen loonsverhoging maar wel baangarantie voor een grote groep medewerkers. De cao-partijen (werkgevers en vakbonden) doen hun best om medewerkers eerder te kunnen laten stoppen met werken. Dit zijn de belangrijkste punten uit het onderhandelingsakkoord voor het openbaar vervoer Cao: collectieve arbeidsovereenkomst. Cao staat voor 'collectieve arbeidsovereenkomst'. Een cao is een verzameling afspraken die gelden voor groepen werkgevers en werknemers, waaronder ook de uitzendkrachten. In Nederland geldt één algemeen verbindend verklaarde cao voor de uitzendbranche: de CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021 Tegelijkertijd worden medewerkers die blijven beloond met extra vakantiedagen naarmate het dienstverband langer wordt. De CAO heeft een looptijd van 3 jaar vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. De 6.000 vaste medewerkers die bij een NBBU-onderneming werken, krijgen per 1 januari 2012 een loonsverhoging van 1,5 procent

Video: Belangenbehartiger voor 1300+ uitzendbureaus, zzp - NBBU

Als je via Manpower aan de slag gaat, val je automatisch onder de CAO voor Uitzendkrachten, de ABU-CAO 2017-2019.Daarin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd om je dienstverband met ons voor beide partijen tot een succes te maken Initiële loonsverhoging, Een werknemer die een vaste toeslag op zijn loon ontvangt, In de ABU-NBBU cao is geregeld dat vanaf 1 januari 2020 de vakantiebijslag 8,33% bedraagt. De vakantiebijslag wordt berekend voer het feitelijke loon. Dit is het actuele bruto-loon ABU-cao en NBBU-cao worden geharmoniseerd. Het was sinds een aantal jaar al zo dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde beloning als vaste medewerkers van een bedrijf. Dit noemen we de Onkostenvergoedingen (zoals reiskostenvergoedingen) Initiële loonsverhogingen (de loonsverhogingen vanuit de cao) Periodieke loonsverhogingen. Tevens ziet de NBBU toe op de certificering van haar leden. De branchevereniging houdt cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. Leden van de NBBU moeten beschikken over het SNA-Keurmerk 21 juli 2020 Door de coronacrisis komen sommige organisaties in financieel zwaar weer. Hierdoor kunnen bestuurders besluiten verschillende maatregelen te treffen om kosten te besparen. Maar mag een werkgever eenzijdig besluiten om de prestatie-gerelateerde loonsverhoging uit te stellen? Adviseurs.

Ondernemers, inleners in de Metaal & Techniek kunnen na goedkeuring van de Vakraad Metaal & Techniek uitstel ontvangen op de loonsverhoging van 3,5% per 1 juli 2020. Het uitstel geldt voor de periode 1 juli 2020 tot en met november 2020. Medewerkers in deze cao die geen loonsverhoging ontvangen, worden gecompenseerd met 29 extra vakantie-uren De NBBU staat er voor in dat haar leden betrouwbare, professionele (uitzend)ondernemingen die zich houden aan de bestaande wet- er regelgeving. De NBBU houdt daarom ook CAO-controles bij haar leden om te zorgen dat de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten en Vaste Medewerkers worden nageleefd. Ook moeten NBBU-leden beschikken over het SNA-Keurmerk Tekst cao-akkoord 2020 CAO-tekst 2020 compleet Loon- en Functiesysteem Vraagbaak voor werknemers In januari lag het ziekteverzuimpercentage in de branche op een iets lager niveau dan in 2020. Betrokken en verbonden medewerkers hebben een grotere motivatie. Ze blijven ook langer werken bij 'hun' bedrijf, dat hart voor ze.

3,75% loonsverhoging en 200 vaste banen erbij in

 1. Jongere medewerkers kunnen dan vaste banen krijgen; vanaf 30 december 2019 worden de CAO's voor bij de ABU aangesloten werkgevers en de CAO voor de bij de NBBU aangesloten werkgevers geharmoniseerd en hebben beide CAO's nagenoeg dezelfde inhoud. CAO loonsverhogingen 2020
 2. Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU en de cao NBBU, beiden voor uitzendkrachten, nu volledig geharmoniseerd. Op deze manier hebben alle uitzendkrachten hetzelfde pakket arbeidsvoorwaarden. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje. De belangrijkste wijziginge
 3. NBBU-cao's voor Uitzendkrachten- en Vaste Medewerkers heeft plaatsgevonden op 26-11-2019. De eerstvolgende cao-controle zal plaatsvinden vóór 26-11-2022. M.R. Bastian Amersfoort, Directeur 30 april 2020

CAO uitzendkrachten akkoord 2019 - 202

 1. Voordat je een Profit CAO 2021 kunt importeren moet je eerst: De laatste Profit CAO versie van 2020 geïnstalleerd hebben. Klik hier voor de laatste versie. Wat is nieuw in 2021. Klik hier voor de landelijke wijzigingen in 2021. Klik hier voor de nieuwsbrief loonheffingen 2021. Klik hier: voor de laatste versies van de Profit CAO's van 2020
 2. 8 CAO VOOR ITZENDKRACHTEN CAO VOOR ITZENDKRACHTEN 9 ARTIKEL 2 DEFINITIES In deze cao wordt verstaan onder: a.cao-beloning: beloning die geldt voor de uitzendkracht als bedoeld in artikel 33, waarop de inlenersbeloning (artikel 16) niet volledig van toepassing is; b.cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV
 3. gen NBBU De nieuwe volledige samenvatting van de reguliere cao Vaste medewerkers Uitzendonderne

Wanneer heeft een uitzendkracht recht op loonsverhoging

Verlenging certificaat NBBU-cao controle Crown Uitzendgroep heeft wederom de audit op correcte toepassing van de NBBU-CAO's voor uitzendkrachten- en vaste medewerkers met een positief resultaat afgesloten NBBU-cao Controle Het bestuur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings - en Uitzendondernemingen erkent hierbij het positieve resultaat van de cao-controle bij Techvisie B.V. te Deventer. Deze controle op correcte toepassing van de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten- en Vaste Medewerkers heeft plaatsgevonden op 17-02-2020 NBBU-cao's voor Uitzendkrachten- en Vaste Medewerkers heeft plaatsgevonden op 03-04-2020. De eerstvolgende cao-controle zal plaatsvinden vóór 03-04-2023. M.R. Bastian Amersfoort, Directeur 13 mei 2020 8 juli 2019 - Medewerkers in de GGZ krijgen er de komende 2,5 jaar 8,38 procent bij. Dat hebben bonden en GGZ Nederland afgesproken in het nieuwe cao-akkoord. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over opleiding en ontwikkeling en werkdruk. Salarisstappen De salarissen gaan in drie stappen omhoog: 3 procent per 1 oktober 2019, 3 procent [ NBBU-cao Controle Het bestuur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings - en Uitzendondernemingen erkent hierbij het positieve resultaat van de cao-controle bij Techvisie Personeel B.V. te Deventer. Deze controle op correcte toepassing van de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten- en Vaste Medewerkers heeft plaatsgevonden op 17-02-2020

CAO uitzendbranche ABU en NBBU

NBBU-cao Controle Het bestuur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings - en Uitzendondernemingen erkent hierbij het positieve resultaat van de cao-controle bij Acht Uitzendburo B.V. te Zoetermeer. Deze controle op correcte toepassing van de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten- en Vaste Medewerkers heeft plaatsgevonden op 11-11-2020 Linked2Work. NBBU cao Uitzendkrachten v.a. december 2019 NL; NBBU cao (verkorte versie) Uitzendkrachten v.a. december 2019 NL; NBBU cao Uitzendkrachten v.a. december 2019 E De cao Metaal & Techniek wordt ook wel kleinmetaal cao genoemd en bevat collectieve arbeidsvoorwaarden voor werknemers en bedrijven die actief zijn in vijf verschillende sectoren. In de cao Metaal & Techniek staan afspraken over het salaris, de werktijden, toeslagen, overwerk, pensioen en vakantie Download NBBU AUDITDOCUMENT. CAO voor Uitzendkrachten 2009-2013 CAO voor Vaste medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-201

NBBU leden Voor NBBU leden is er een model ontwikkeld ten behoeve van antidiscriminatie bij werving en selectie. In dit model wordt uitgelegd wat onder discriminatie wordt verstaan en hoe er gehandeld dient te worden door de vaste medewerkers van de uitzendorganisatie. Tevens zijn ook de verantwoordelijkheden van de werkgever omschreven TTW Cao NBBU vaste medewerkers Uitzendondernemingen 2015-2018, 29 december 2016 Cao ABU uitzendkrachten 2016-2017 TTW Cao ABU Uitzendkrachten 2012-2017, 30 januari 201 Wij raden u aan om dit tijdig te melden aan uw medewerkers en uitzendkrachten. <UPDATE 21 januari 2021> Uit een nieuwe Kamerbrief blijkt: In de brief van 18 december 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding verlengd wordt tot 1 februari 2021 en dat het kabinet in januari 2021 terugkomt op de situatie vanaf 1 februari 2021

 • Stille Mocro Maffia dood.
 • Flamberen welke drank.
 • Conclusie PWS presentatie.
 • De besomming Scheveningen.
 • Bol.com cadeaukaart code.
 • NuFACE Trinity.
 • El Niño Aardrijkskunde.
 • Tapas Leopoldsburg.
 • Koers Intel.
 • How to get the luck effect Minecraft.
 • Mondelinge taalvaardigheid basisonderwijs.
 • Gefeliciteerd 12 jaar stoer.
 • Mandarijnen augustus.
 • Jeffree Star before.
 • Slecht slapen voor NOD.
 • GTA V PS4 mod.
 • 360 graden beveiligingscamera.
 • Foto's van iCloud afhalen.
 • Huid olie.
 • Dr Brandt Foundation.
 • Gebruiksaanwijzing prikpen diabetes.
 • FEE Sittard.
 • Zwetser tickets.
 • Udon recept.
 • Restaurant in Durgerdam.
 • Artikel 16 Wbp.
 • EBay de zundapp ks50.
 • Feestzaal Hof Van Reyen Boechout.
 • Vacatures: docent NT2 inburgeringsconsulent.
 • Share button.
 • Tweedehands vijver.
 • How To Play Harry Potter Theme song On Piano.
 • Bratva logo.
 • Rommelmarkt Brabant vandaag.
 • Hymer Exsis t 594.
 • Five Nights at Freddy's Story.
 • T shirt zonder mouwen dames.
 • Artikel 3 Burgerlijk Wetboek.
 • Monotremes.
 • 4 punts gordel Sparco.
 • Maileg sale.