Home

VHD konijn symptomen

Vaak zijn er geen symptomen te zien en is het konijn ineens dood. Het kan ook zijn dat het konijn kort voor het overlijden stilletjes wordt en stopt met eten. Het dier kan benauwd worden, diarree of verstopping krijgen en het krijgt soms koorts De meeste met VHD-besmette konijnen sterven snel, vaak binnen 24 tot 48 uur. Vaak valt helemaal niet op dat uw konijn ziek is. Soms merkt u dat uw konijn een paar uurtjes sloom en lusteloos is. Leeft een konijn met VHD langer dan 48 uur? Dan kunt u de ziekte herkennen aan: gewichtsverlies; benauwdheid; koorts; stuiptrekkingen; bloedingen Wat zijn de symptomen van VHD? Na een incubatietijd van 1-3 dagen kunnen de volgende symptomen optreden: depressie; niet eten; benauwdheid; koorts; tandenknarsen; schuimige bloederige neusuitvloeiing; plotselinge sterfte zonder symptomen; Hoe raakt het konijn besmet met VHD

VHS (RHD) of het viraal hemorrhagisch syndroom bij het konijn RHD is een afkorting van Rabbit Haemorrhagic Disease. Een andere naam voor deze ziekte is VHD of VHS, dit is een afkorting van Viral Hemorrhagic Disease of Viraal Hemorrhagisch syndroom.Het is een uiterst besmettelijke ziekte met een snel en zeer ernstig ziekteverloop. Het wordt veroorzaakt [ De konijnenziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease of RHD genoemd, wordt veroorzaakt door een virus, het RHD-virus. Een konijn dat erg stil is en niet meer eet, zou wel eens VHD kunnen hebben. Diarree, verstopping, epileptische aanvallen, bloedneus en koorts zijn andere verschijnselen Wat zijn de symptomen van RHD1.... Na besmetting kan het konijn binnen 1-2 dagen komen te overlijden. Het konijn wordt depressief, suf, eet niet meer, raakt benauwd, krijgt koorts en heeft echt pijn (pijnuitingen: tandenknarsen en zelfs schreeuwen). In het laatste stadium van de ziekte zie je vaak schuimachtige bloederige neusuitvloeiing

Symptome auf eBay - Günstige Preise von Symptom

 1. Symptomen. Een konijn dat getroffen is door myxomatose krijgt zwellingen bij de ogen, mond en anus. Daarna ontstaan bulten op de oren, bij de mond en op de rug: de myxomen. Vervolgens krijgt het konijn longontsteking en zal het uiteindelijk bijna altijd sterven
 2. Symptomen . Voornamelijk konijnen ouder dan 10 weken worden door VHD getroffen. Vooral jonge voedsters zijn erg gevoelig. De tijd tussen besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt 1-3 dagen. Er zijn 3 vormen te onderscheiden: a. een zeer snel verlopende vorm - het konijn is plotseling dood, zonder daarvoor ziekte verschijnselen te.
 3. der besmettelijk en dodelijk te zijn dan VHD-1. Voorkomen van VHD-2 in Nederland In verschillende delen van het land zijn in december 2015 konijnen overleden aan VHD-2
 4. Myxomatose wordt gewoonlijk verspreid door vlooien en andere bijtende insecten zoals muggen en wordt daardoor gemakkelijk overgedragen van wilde konijnen op tamme konijnen. De symptomen van myxomatose zijn: zwellingen en knobbels ter hoogte van het hoofd, de oren, de lippen, de anus en de ogen. De verwachte levensduur is dan nog ongeveer 12 dagen
 5. Indien er symptomen optreden bij konijnen besmet met RHD gaat het meestal om depressie en loomheid, hoge koorts, verlies van eetlust, diarree of bloedingen (vooral uit de mond, neus of anus). De meeste konijnen overlijden echter plots, zonder enige waarschuwing of symptomen
 6. Klassieke variant (RHD1): Na infectie zal meer dan 80% van de konijnen na 1 tot 2 dagen sterven. Dit kan zonder voorafgaande symptomen! Soms zien we eerst benauwdheid, koorts, bloedingen (bv uit de neus) of zenuwverschijnselen. Vaker zien we dat een konijn een schreeuw geeft en dood neervalt. Daarna komt er soms bloederig schuim/vocht uit de neus

het konijn stil in een hoekje zit; niet wilt eten; een dikker buikje krijgt; gaat knarsetanden van pijn; de buik borrelt heel hard of is juist doodstil. Eén van deze symptomen kan duiden op verschillende konijnenziektes, Bij meerdere symptomen duidt het op gasvorming ( gasbuik) in het maagdarmstelsel Aan het gedrag van een konijn kan je herkennen dat het pijn heeft en/of ziek is. Het dier kan dan luid knarsetanden, niet meer eten, hijgen en natte keutels hebben. Pijn wordt vaak veroorzaakt door een ziekte, waarvoor konijnen heel kwetsbaar zijn Bij de peracute vorm merk je symptomen op, maar sterft het konijn plotseling. Bij de acute vorm wordt het konijn sloom en lusteloos en stopt het met eten, om binnen 24 tot 48 uur te overlijden. Bij de subacute vorm gaat het doorgaans om jonge konijnen van minder dan 4 maanden oud. Het verloop van de ziekte is bij deze vorm milder Symptomen Een konijn dat getroffen is door myxomatose krijgt zwellingen bij de ogen, mond en anus. Daarna ontstaan bulten op de oren, bij de mond en op de rug: de myxomen

Het konijn kan zelf plots overlijden zonder dat er symptomen gezien zijn. Verspreiding Als konijnen direct contact hebben kunnen ze elkaar met de ziekte besmetten, maar ook via de keutels en urine, via insecten zoals vliegen, besmet groenvoer en besmette materialen (bijvoorbeeld via drinkflesjes) wordt het doorgegeven Symptomen De symptomen van de ziekte zijn opvallende bloedingen in de. luchtpijp; longen; long- of buikvlies; Vanwege deze kenmerkende bloedingen is de naam Viral Haemorrhagic Disease aan de ziekte gegeven. Haemorrhagic betekent namelijk gekenmerkt door bloedingen. De tijd tussen de besmetting en het zien van de eerste symptomen bedraagt 1-3 dagen BREDA - Konijnen die kerngezond lijken, maar plotseling dood omvallen, het RHD2-virus dat de konijnenziekte VHD veroorzaakt, eist steeds meer slachtoffers onder tamme konijnen. De dieren kunnen na een bloedneus binnen een paar uur overlijden. Vaak zijn er helemaal geen symptomen zichtbaar Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD. 20 december 2016. Bijgewerkt tot 15 februari 2018 10:30 u. Onderstaand bericht is bedoeld voor eigenaren van konijnen, opvangadressen, dierenambulances etc. Bent u dierenarts?Houdt u dan de berichtgeving in de gaten op de facultaire webpagina Veterinaire Service en Samenwerking.. Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land.

VHD is een dodelijke virusinfectie bij konijnen. Het kan binnen een paar uur leiden tot sterfte. De symptomen zijn: diarree (eventueel met bloed a.g.v. bloedingen in de darmen), sufheid, niet meer eten, bloedingen uit neus, schreeuwen De meeste konijnen sterven aan bloedingen in het lichaam die worden veroorzaakt door het virus. Vandaar dat een konijn ook plots kan sterven zonder dat u als eigenaar iets hebt opgemerkt. Vaak verspreidt de infectie zich ook snel binnen een koppel konijnen en kan er massale sterfte optreden van meerdere konijnen Myxomatose en VHD Wij raden u aan om ${patient.naam} 1 keer per jaar te laten vaccineren. Een groot aantal konijnen sterft aan deze ziekte. De symptomen zijn plotselinge sloomheid (apathie), ernstige benauwdheid, soms bloederig schuim uit neusgaten en niet meer willen eten VHS (VHD, RHD), symptomen en preventie. Het VHS-virus kan konijntjes vanaf ± einde 8e week treffen. De ziekte heeft praktisch altijd een dodelijk verloop. Een konijn moet in goede conditie zijn voor deze inenting, een dierenarts zal het dier eerst moeten onderzoeken of het gezond is

licg.nl - RHD (VHD) bij het konijn

VHD is een dodelijke virusinfectie bij konijnen. Het kan binnen een paar uur leiden tot sterfte. De symptomen zijn: diarree (eventueel met bloed a.g.v. bloedingen in de darmen), sufheid, niet meer eten, bloedingen uit neus, schreeuwen. Soms zijn er geen klinische symptomen en sterft het konijn opeens Symptomen van VHD bij konijnen Een konijn dat het virus heeft opgelopen, zal veelal binnen 24 tot 48 uur sterven. Soms krijgen de konijnen bloedingen en krijgen ze het benauwd, maar vaak zijn er helemaal geen symptomen te zien. Maatregele Wat is VHD en wat zie ik aan mijn konijn? VHD is een dodelijke virusinfectie bij konijnen. Het kan binnen een paar uur leiden tot sterfte. De symptomen zijn: diarree (eventueel met bloed a.g.v. bloedingen in de darmen), sufheid, niet meer eten, bloedingen uit neus, schreeuwen VHD (Rabbit Viral Haemorrhagic Disease) Er is echter geen garantie dat ze het niet krijgen. Symptomen De symptomen bij een besmet dier bestaan uit een bemoeilijkte ademhaling, bloederige neusvloeiing en verlammingsverschijnselen. Wel is het mogelijk om konijnen tegen deze ziekte in te enten

VHD is een zeer dodelijke ziekte die alleen bij konijnen voorkomt. Bijna alle konijnen die besmet raken met de klassieke variant van VHD komen te overlijden. De sterfte wordt veroorzaakt door leverfalen en bloedingen die in het gehele lichaam van het konijn kunnen ontstaan. Symptomen van de klassieke VHD variant zijn: Koorts; Lusteloosheid, sloomhei VHD bij het konijn. VHD (ook wel VHS genoemd) is een dodelijke virusziekte die voorkomt bij is bij het klassieke RDH virus 1 tot 2 dagen, bij het variant virus (RHDV2) 3 tot 5 dagen. Vaak zijn er geen symptomen te zien en is het konijn ineens dood. Het kan ook zijn dat het konijn kort voor het overlijden stilletjes wordt en stopt met. Symptomen; De eerste tekenen van VHD zijn dat het konijn suf wordt en niet meer wil eten. Daarna kan het konijn benauwd worden, diarree of juist verstopping krijgen en koorts. Het konijn krijgt vaak een bloedneus of een soort epileptische aanval. Tot slot heeft het konijn erg veel pijn, het kan gaan schreeuwen en overlijdt. Diagnos Wanneer een konijn het virus heeft, is de kans zeer groot dat het beestje komt te overlijden. Aangezien dit soms heel snel kan gaan, bestaat de mogelijkheid dan ook dat u geen enkel symptoom hebt kunnen ontdekken. Mocht u wel iets merken aan het konijn, dan zijn dit een acute benauwdheid, stoppen met eten, diarree of verstopping en soms koorts

Symptomen. Een konijn dat geïnfecteerd is met de klassieke variant (RHD1) van het virus zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen zien we soms (acute) benauwdheid, koorts, bloedingen en zenuwverschijnselen vlak voordat het konijn overlijdt VHD werd in 1984 voor het eerst in China waargenomen. De ziekte komt nu ook in Europa voor. VHD wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte kan zich snel via o.a. mest, besmette dieren en materialen (o.a. vers gesneden gras) verspreiden. Symptomen. Voornamelijk konijnen ouder dan 10 weken worden door VHD getroffen De symptomen van VHD kunnen heel snel verergeren. Soms valt het konijn zelfs dood neer zonder verschijnselen te hebben vertoond. Verschijnselen die gezien kunnen worden: - sloomheid - stoppen met eten - benauwdheid - koorts - schreeuwen - tandenknarsen - bloederig schuim uit de neus De eerste symptomen treden meestal op na één tot drie dagen De ziekte breidt zich ontzettend snel uit. Verschillende vormen van VHS. Bij VHS worden drie vormen onderscheiden: a) Zeer snel verlopende vorm (binnen enkele uren) met plotselinge dood en ontbreken van symptomen. b) Snel verlopende vorm met lusteloosheid, stoppen met eten, benauwdheid, koorts tot 42C, stuiptrekkingen, soms tandenknarsen en.

Konijn – Dierenarts-dierenkliniekKonijn | Dierenartsenpraktijk de Wolden

VHD Bij konijnen komen verschillende besmettelijke ziekten voor. Eén hiervan is viraal hemorrhagisch syndroom (VHS). Deze Preventief kunt u jaarlijks uw konijn laten vaccineren. Symptomen. Het virus tast bloedvaten aan en geeft overal in het lichaam bloedingen Symptomen. Een met RHD1 (klassieke vorm) geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen kunnen soms (acute) benauwdheid, koorts (> 40 °C), bloedingen of neurologische verschijnselen (tremoren) gezien worden voorafgaand aan de sterfte Zieke konijnen worden sloom, stil, stoppen met eten en krijgen vaak diarree. Uiteindelijk kan het konijn lijden aan neusbloedingen en inwendige longbloedingen, waardoor het gaat gillen van de pijn. Eenmaal ziek, sterft het konijn binnen één tot drie dagen (VHS1) of drie tot vijf dagen (VHS2) VHD bij konijnen; Symptomen. Konijn plast bloed; Adres Dierenkliniek Kortenoord Rietveldlaan 80 6708 SB Wageningen Tel.0317-412432 info@kortenoord.com. Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 19:30 uur Zaterdag: 09:00 - 12:00 uu

VHD/VHS/RHD bij een konijn AniCura Nederlan

 1. Symptomen. Een konijn dat geïnfecteerd is met de klassieke variant van het virus zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. Als op een adoptieafdeling een ziek konijn met verschijnselen passend bij VHD gevonden wordt,.
 2. Soms merkt u dat uw konijn een paar uurtjes sloom en lusteloos is. Leeft een konijn met VHS langer dan 48 uur? Dan kunt u de ziekte herkennen aan: gewichtsverlies; benauwdheid; koorts; stuiptrekkingen; bloedingen. Prognose VHS konijn. De prognose bij VHD is niet goed. Meer dan 80 procent van de VHS1-besmette konijnen sterft al binnen twee á drie dagen
 3. Konijnen ziekten. RHD-2 VIRUS. Het nieuws de afgelopen tijd over de acute sterfte onder konijnen is u vast niet ontgaan. Verschillende konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en uit deze onderzoeken is gebleken dat deze konijnen zijn gestorven als gevolg van de konijnenziekte VHD type 2 (Viral Hemorrhagic Disease) of ook wel RHD type 2 (Rabbit Hemorrhagic Disease.
 4. Het konijn stopt met eten en krijgt meestal diarree, soms vloeibaar stinkend, soms bloederig, en het bloedt op het laatst soms uit de neus. De inwendige organen worden aangetast.Of het dier wordt alleen maar stil, en sterft plotseling al na een paar uur, zonder verdere symptomen
 5. Symptomen. Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niet te zien aan de konijnen met deze ziekte totdat ze sterven. Virus. VHD is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: Het RHD-virus
 6. Een met VHD geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24 - 48 uur sterven. Voorafgaand wordt soms benauwdheid en bloedingen gezien, maar ook plotselinge sterfte zonder symptomen kan voorkomen. Het virus is zeer besmettelijk en wordt verspreid via speeksel, ontlasting en urine van (wilde) konijnen, besmet gras, stekende insecten maar ook via schoenen en kleding van de eigenaar

Wel kun je VHD bij jouw konijn voorkomen. Belangrijk is om je konijn goed in te enten. Omdat het virus overgedragen wordt door wilde konijnen, is het heel belangrijk te voorkomen dat er direct of indirect contact is tussen wilde konijnen en jouw eigen konijn(en) Symptomen Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan de konijnen met deze ziekte totdat ze sterven. Het virus RHD/VHD is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: Het RHD-virus Symptomen van VHD kunnen van algemene aard zijn, zoals koorts, niet eten en sufheid. Soms kan er extra gas gevormd worden in het maagdarmkanaal of kan obstipatie of diarree optreden. Vlak voordat het dier doodgaat, kan hij bloeden uit de anus, de neus of andere lichaamsopeningen

Myxomatose en VHD bij konijnen Myxomatose is een bekende konijnenziekte. Het virus kan tot ernstige ziekte en sterfte leiden bij konijnen (zie symptomen), maar is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia's en andere knaagdieren Konijnenziekte RHD/VHD. De laatste tijd zien we weer meer konijnen met symptomen van RHD/VHD, te weten plotselinge sterfte of kortdurend ernstig ziek met soms hoge koorts gevolgd door sterfte. Dit wordt veroorzaakt door het RHD virus waarvan 2 varianten bestaan, type 1 en 2, de haas is ook gevoelig voor type 2 De konijnen worden zeer ziek door het vermenigvuldigen van het virus in het bloed (sloom, hoge koorts), door plaatselijke vermenigvuldiging van het virus ontstaan ook op diverse plaatsen knobbels in de huid en op de overgangen naar het slijmvlies Symptomen Een met RHD1 (klassieke vorm) geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen kunnen soms (acute) benauwdheid, koorts (> 40 °C), bloedingen of neurologische verschijnselen (tremoren) gezien worden voorafgaand aan de sterfte

Bij myxomatose duurt het over het algemeen 5 tot 14 dagen voordat de symptomen van de ziekte zichtbaar worden. VHS (RHD of VHD) Bij met VHS besmette konijnen treedt sterfte meestal 2 à 3 dagen na infectie op. Bij veel met VHS besmette konijnen worden voorafgaans aan hun plotse door geen duidelijke symptomen gezien VHD wordt ook wel rabbit haemorrhagic disease (afgekort RHD) of viral haemorrhagic syndroom (afgekort VHS) genoemd. Myxomatose en VHD kunnen bij niet-ingeënte konijnen een dodelijk verloop hebben en er is voor geen van deze twee ziekten een specifiek geneesmiddel. De enige bescherming die u uw konijn kunt bieden, is door middel van vaccinatie Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus. Als een dier besmet is, zien we dat het eerst aan dikke, vochtige zwellingen op de kop en de snuit. Andere klassieke symptomen zijn 'slaperige ogen', opgezwollen lippen, kleine zwellingen aan de binnenkant van het oor en dikke zwellingen rond de anus en geslachtsdelen VHD is een ongelooflijk snel verlopende ziekte; als uw konijn het krijgt is er vermoedelijk niet eens genoeg tijd om hem naar de dierenarts te brengen. Wormen. Wormen kunnen zich in het verblijf van uw konijnen vestigen - misschien zult u ze aantreffen in de konijnenkeutels of rond de anus van het konijn

Viraal hemorrhagische ziekte (VHD of RHD) type 2 bijKonijn

Nu uw konijn inenten! RHD konijnenziekte heerst weer. Zo mankeren ze niks, zo liggen ze dood in hun konijnenhok. Al vele slachtoffertjes in West-Brabant e.o Symptomen. Een konijn dat geïnfecteerd is met de klassieke variant van het virus (RHD1) zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen zien we soms (acute) benauwdheid, koorts, bloedingen en zenuwverschijnselen vlak voordat het konijn overlijdt Onder wilde konijnen is Myxomatose één van de meest voorkomende ziekten. Het word verspreid via muggen, vlooien en teken. Symptomen In het beginstadium zwellen de oogleden op. Er vormt zich geelachtig vocht dat later etterig wordt. Al snel kleven de ogen dicht. Uiteindelijk zwelt het hele gezicht op. Verzorging - remedie of behandelin

Bij konijnen die langer blijven leven, kunnen de symptomen sterk variëren. Koorts en stuiptrekkingen zijn mogelijk, waarna het konijn in een dodelijk coma terechtkomt. In sommige gevallen wordt vlak voor de dood nog bloederige afscheiding uit de neus waargenomen. Gelukkig biedt vaccinatie bescherming aan uw konijn Ook konijnen die alleen binnen worden gehouden kunnen namelijk myxomatose krijgen! Het vaccin beschermt na 3 weken tegen VHS en Myxomatose en is een jaar werkzaam. De beste tijd om de inenting te laten geven is tussen maart en juni, zodat het konijn in de zomermaanden het best beschermd is Jonge konijnen zijn gevoeliger dan volwassen konijnen. De eerste symptomen zijn zichtbaar na enkele dagen tot een week na besmetting. Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het VHD virus, wordt geadviseerd het konijn jaarlijks te vaccineren met een vaccin als bijvoorbeeld het Nobivac® Myxo-RHD vaccin

virusziekte VHD - Dierenartsenpraktijk Lisse

Ten gevolge van de dikke oogleden zullen konijnen nagenoeg niet meer kunnen zien. Wilde konijnen vormen dan ook een gemakkelijke prooi. In het wild overleeft slechts 5-10% van de besmette dieren. Door intensieve behandeling ligt dit percentage bij tamme konijnen iets hoger. Hoe raakt een konijn besmet met myxomatose Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd. Uit verder [ Symptomen van VHD variëren van plotselinge dood tot niet specifieke symptomen als niet eten en sloomheid. In de zeer acute vorm overlijden konijnen zonder symptomen. Soms hebben ze een verhoogde temperatuur. Konijnen met een minder acuut beeld van VHD zijn zwak, sloom en hebben een slechte eetlust Myxomatose bij het konijn of myxomatosis. Als dierenartsen, die zich toegelegd hebben op konijnen, beschrijven we de virusziekte myxomatose bij het konijn. We beschrijven de symptomen, de therapie en de preventie van deze ziekte. De afloop is meestal dodelijk en bijna alle konijnen sterven er aan. Preventief kun je vaccineren Jonge konijnen zijn minder vatbaar voor beide varianten. Bij RHD zijn jongen tot 8 weken leeftijd minder gevoelig, bij RHD2 is dit tot 3 weken leeftijd. Doordat konijnen besmet met RHD2 gemiddeld langer ziek zijn, heeft het RHD2-virus meer verspreidingskans. Symptomen. De symptomen van RHD en RHD2 verschillen enigszins. RH

Een geïnfecteerd konijn verslechterd vaak heel snel. Andere symptomen zijn; minder alert, koorts en waterige tot etterige uitvloeiing uit de ogen. De eetlust blijft meestal goed. Helaas is het ziekteverloop meestal heel acuut en sterven de dieren binnen een paar dagen nadat de eerste symptomen zijn waargenomen Vaccineer uw konijn Het voorjaar is de beste tijd om uw konijntje te laten vaccineren. Het door ons gebruikte konijnenvaccin biedt een bescherming van 1 jaar tegen zowel myxomatose, als RHD (VHS of VHD). Hieronder voor u extra informatie over myxomatose, VHS en het vaccin. Symptomen Myxomatose Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus. Als een dier [ Peracute vorm: Het konijn sterft plots, zonder symptomen; Acute vorm: Het konijn word langzaam, stopt met eten en sterft binnen 2 dagen; Subacute vorm: Deze vorm heeft een milder verloop. De klachten zijn minder en het konijn kan zich herstellen. Dit zie je het meeste bij jonge konijnen In enkele gevallen koorts, anorexie, lethargie, zwakte, (acute) benauwdheid, bloederige, schuimige neusuitvloeiing, cyanose en/of neurologische verschijnselen. Bij besmetting met RHDV of RHDV2 kan de ziekte in een klein aantal dieren chronisch worden. Dan zijn er symptomen als gewichtsverlies, lethargie en icterus

VHD (Viral Haemorrhagic Disease) - Diergeneeskundig

Symptomen: Al kort na besmetting kan acute sterfte optreden zonder voorafgaande ziekte¬verschijnselen. Bij minder acuut verlopende gevallen kan bloederige neusuitvloeiing, moeilijke ademhaling en zenuwverschijnselen worden gezien. In enkele gevallen kan de ziekte ook weken duren waarbij een lager percentage konijnen overlijdt Landelijke sterfte konijnen als gevolg VHD Symptomen. Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze sterven Myxomatose is een ernstige, vaak dodelijke ziekte bij konijnen. Het wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan de pokkenvirussen. Een konijn dat getroffen is door myxomatose krijgt zwellingen bij de ogen, mond en anus. Daarna ontstaan bulten op de oren, bij de mond en op de rug: de myxomen Wat zijn de symptomen? Na besmetting gaan er één tot drie dagen voorbij voordat een konijn ziekteverschijnselen vertoont. Hoe kan je zien dat je konijn besmet is geraakt met het VHD virus? Wees alert op: Benauwdheid; Verminderde tot geen eetlust; Diarree; Verstoppingen; Koorts; Bloedneus; Verlammingsverschijnselen; Schreeuwen van pijn

VHS (RHD) of het viraal hemorrhagisch syndroom bij het

Idiopathische epileptische aanvallen bij konijnen. Konijnen, net als mensen, kunnen last hebben van epileptische aanvallen. Zich voordoen bij bepaalde neuronen in de hersenen een punt van te bereiken hyper prikkelbaarheid. Dit, op zijn beurt, kan leiden tot aanvallen van onwillekeurige beweging van het lichaam of de functie bij het konijn Doordat het virus bloedstollingsstoornissen veroorzaakt kunnen besmette konijnen soms een bloederige neusvloei, inwendige bloedingen, algemene ziekte, zenuwstoornissen en ademhalingsmoeilijkheden vertonen. Andere symptomen zijn een kortstondige koortspiek en het stoppen met eten VHD heeft 3 vormen: de zeer snel verlopende vorm: vaak sterft het dier al voor u ziekteverschijnselen heeft gezien. de snel verlopende vorm; het konijn stopt met eten, heeft het benauwd, begint met knarssetanden, koorts, slechte co rdinatie etc. Soms hebben ze zulke hevige pijnen dat ze beginnen te schreeuwen

VHD bij konijnen Levende Hav

De term pasteurella of 'snot' wordt gebruikt om een aantal symptomen bij konijn te beschrijven, zoals een snotneus, tranende ogen, niezen en hijgen. Deze symptomen worden waarschijnlijk veroorzaakt door een bacteriële infectie. Uw dierenarts kan een antibioticum voorschrijven om te proberen de symptomen te verlichten De ziekte is enkel besmettelijk voor konijnen. Een besmet konijn kan plotseling sterven of na enkele dagen met hoge koorts en soms een schreeuw vlak voor het sterven. Vaak hebben de overleden dieren een bloederige schuimige neusvloei Wij adviseren uw konijn goed te vaccineren tegen 3 virussen: Myxomatose, 4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL FILAVAC VHD K C+V suspensie voor injectie voor konijnen. 2

Dierenarts Marco te Loo

RHD (VHS) een virusziekte bij het konijn er zijn twee

De symptomen van VHD kunnen zijn: niet meer willen eten, benauwdheid, schreeuwen, knarsetanden, diarree en bloederige neusuitvloeiing. Het konijn sterft vaak door inwendige bloedingen. Uw konijn kan ook zonder deze symptomen plotseling dood in het hok liggen. Het is dus belangrijk uw konijn preventief tegen VHD te vaccineren Symptomen Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze sterven. Virusvarian

VHD (RHD) en Myxomatose - De Klomp dierenartse

VHD is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dit virus, dat zeer besmettelijk is, Symptomen. Een konijn dat geïnfecteerd is met de klassieke variant van het virus zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen Prognose VHS konijn. De prognose bij VHD is niet goed. Myxomatose symptomen. Een konijn dat besmet raakt met myxomatose ontwikkelt vrij snel ernstige symptomen. Het virus verspreidt zich razendsnel door de bloedbaan van het konijn en vindt zo zijn weg naar vitale organen van het konijn

Myxomatose en VHD - Dierenartsenpraktijk Maarsse

VHD wordt verspreid door zowel direct als indirect contact. Onder andere van konijn op konijn door lichaamsvocht en uitwerpselen. Of bijvoorbeeld door stekende insecten, urine besmet gras of door kleding en schoeisel van de mens. Tamme konijnen worden vaak indirect besmet, omdat het virus tot wel 3(!) maanden kan overleven op kleding Deze symptomen zijn echter niet altijd zichtbaar. Een konijn met RHD zal vaak binnen 1 á 2 dagen sterven. Wat moet ik doen als mijn konijn deze symptomen lijkt te hebben? Neem contact op met de dierenarts (telefoonnummer 038 - 465 02 34) voor overleg. De symptomen zijn niet zo specifiek. Het kan dus goed dat uw konijn helemaal geen RHD heeft Het vaccineren van konijnenBij konijnen komen 2 ziekten voor, welke veroorzaakt worden door virussen waartegen we kunnen vaccineren. Het gaat hierbij om Myxomatose en RHD/VHS (Rabbit Hemorrhagic Disease/Viraal Hemorrhagisch Syndroom). Het vaccineren van konijnen is een preventieve maatregel waardoor het lichaam van het konijn aangezet wordt tot het aanmaken van afweerstoffen tegen bepaalde. Als een konijn zwanger is of melk geeft, kunnen we haar wel tegen VHD enten maar niet tegen myxomatose. Symptomen Een konijn met myxomatose krijgt bobbels in de huid rond ogen, snuit, oren en anus

Nieuwe variant dodelijke konijnenziekte VHD

vhd Eens besmet zal uw konijn snel overlijden, enkele symptomen kunnen zijn sloom, suf, niet willen eten, pijnuitingen, benauwd, koorts en bloederige uitvloeiingen uit de neus. Er is ook een vorm van VHD waarbij het konijn geen symptomen heeft en plots overlijdt Myxomatose en VHD. Konijnen overleven deze ziekten meestal niet, daarom raden we je aan je konijnen hier jaarlijks tegen in te laten enten. Voedsters kunnen als ze wat ouder worden baarmoederontstekingen of -kanker krijgen. Die kans is een stuk kleiner als ze rond de zes maanden worden gecastreerd. Denk je dat je konijn ziek is VHD (haemorhhagic diease, oftewel besmettelijke virusdiarree bij konijnen) wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijk virus, dat zich verspreidt door direct contact tussen konijnen maar ook door indirect contact, bij voorbeeld via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken

Vaccineer konijnen jaarlijks tegen - MSD Animal Health N

VHD-type 2 (RHD-2) Sinds 2015 is er een nieuwe variant van het VHD virus. Deze variant is zeer besmettelijk en komt voor bij wilde en huisgehouden konijnen. Ook hier treedt acute sterfte op zonder symptomen. Op afspraak. U kunt uw konijn uitsluitend op afspraak laten vaccineren Recent zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere regio Nijmegen, Groningen, Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Verschillende van deze konijnen, die als gezelschapsdier werden gehouden, zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit dit onderzoek blijkt dat de dieren waarschijnlijk zijn gestorven als gevolg van de konijnenziekte VHD. Bij konijnen die langer blijven leven, kunnen de symptomen sterk variëren. Mogelijke symptomen zijn koorts, niet eten en neurologische aanvallen (stuiptrekkingen). In sommige gevallen wordt vlak voor de dood nog bloederige afscheiding uit de neus waargenomen en bij sommige konijnen treedt een meer chronische vorm op met geelzucht (leverfalen) en sterfte na enkele weken Symptomen. Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze sterven. Vaccinatie

Dierenziekenhuis OldenzaalVaccinaties konijn - Mijn Dierenarts ArnhemVachtmijt - Diergeneeskundig Centrum Groningen

Het nieuwe virus RHD2 genaamd verschilt van de reguliere VHD/RHD1: Het ziekteverloop is langer, namelijk 3-5 dagen in plaats van 1-2dagen. Het is ook besmettelijk voor jonge konijnen onder de 3-4 weken. De eerdere vaccinatie tegen RHD1 werkt niet tegen dit virus. BESMETTING, SYMPTOMEN, BEHANDELING en VOORZORGSMAATREGELE Als er wel symptomen zichtbaar zijn: Benauwdheid; Koorts; Bloedingen; Zenuwverschijnselen; Bij de chronische vorm (overlijden binnen één tot twee weken): Gewichtsverlies; Lusteloosheid; Geelzucht; Zelden overleeft een konijn de ziekte. Diagnose en behandeling. Er is geen medicijn voor RHD en RHD2. In veel gevallen overlijdt het konijn plotseling zonder symptomen Epilepsie konijn; symptomen. Epilepsie bij uw konijn komt voor in aanvallen. Uw konijn wordt enorm bang en kan doelloos in het rond rennen. Ook kan hij plotseling rare sprongen maken en zo overal tegen aan botsen. Vaak volgt er dan een periode van plotselinge stilte in een hoekje. Het konijn is na een aanval vaak angstig en reageert schrikkerig. De symptomen van myxomatose zijn: Natte ogen, een vieze neus, knobbels, het konijn eet niet en heeft koorts. Een konijn dat nooit geënt is overleeft deze ziekte bijna nooit. Het beste dat je voor je konijn kunt doen is hem goed warm houden en een dierenarts bezoeken. Vanaf 4 weken leeftijd kan uw konijntje geent worden

 • Wanneer bramen stekken.
 • Voetbalschoenen stinken naar kattenpis.
 • Baba Jaga boek.
 • Aantal verbindingen scheikunde.
 • Tegenstander Feyenoord.
 • Fletcher Hotel Eindhoven centrum.
 • SN3 Antwerpen.
 • Inburgering examen oefenen Spreekvaardigheid.
 • Kleine eetkamer inspiratie.
 • Woning Rivierenbuurt, Amsterdam.
 • IENS Arnhem.
 • Tekenen Houtskool les.
 • Super Bowl College Football.
 • The Bends Diving.
 • Red Panda Adopt Me.
 • Dr Brandt Foundation.
 • Donkergrijze muur.
 • Hoe sparen jullie.
 • Rijnstate bevallen corona.
 • Quran download free in Arabic.
 • Bus Tenerife South Airport.
 • TransIP cache.
 • Vervormde tepel na voeden.
 • Porsche Cayenne 2019 prijs.
 • Dialectliedjes.
 • Verjaardagsgedichten mama.
 • Riddertijdperk.
 • Safari Zone Pokemon Red.
 • Wife of bath betekenis.
 • 25 plus Goes.
 • Spoelbak zwart IKEA.
 • Zelda Switch Limited Edition.
 • Duitse Staande hond Langhaar.
 • Mandala kleurboek Kruidvat.
 • Cursus 3D tekenen AutoCAD.
 • Hoe ziet een event recorder eruit.
 • Fout 38 sms.
 • Haarlem ten Boom.
 • MTB comparison.
 • Transavia nederland contact vanuit buitenland.
 • Plastic polsbandjes.